Lykopen v terapii mužské neplodnosti


Lycopene Therapy in Male Infertility

Objective:
To summarize available data concerning lycopene and male infertility treatment.

Design:
Review article.

Setting:
Dept. of Obstetrics and Gynecology, University Hospital Olomouc.

Methods:
Compilation of published data from scientific literature.

Conclusions:
The article describes occurrence, biochemistry, metabolism of lycopene and its role in male reproductive health.

Key words:
lycopene, oxidative stress, male infertility, prostasomes


Autoři: I. Oborná 1;  H. Fingerová 1;  M. Hajdúch 2 ;  M. Svobodová 1;  J. Březinová 1;  J. Vostálová 3;  J. Novotný 4
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN Olomouc přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 1;  Laboratoř experimentální medicíny LF UP Olomouc přednosta doc. MUDr. M. Hajdúch, Ph. D. 2;  Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP Olomouc přednosta prof. MUDr. V. Šimánek, DrSc. 3;  Ústav biologie LF UP Olomouc přednosta doc. RNDr. V. Divoký, Ph. D. 4
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(5): 326-329
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl práce:
Shrnutí současných znalostí o lykopenu v léčbě mužského faktoru neplodnosti.

Typ studie:
Přehledový článek.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN Olomouc.

Metodika:
Zpracování údajů z literatury.

Závěr:
Článek popisuje výskyt, biochemii, metabolismus lykopenu a jeho roli v reprodukčním zdraví mužů.

Klíčová slova:
lykopen, oxidační stres, andrologický faktor neplodnosti, prostazomy


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se