Editorial


Autoři: P. Ventruba
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2012; 77(2): 87
Kategorie: Editorial

Vážení čtenáři a kolegové,

převážnou většinu prací tohoto čísla České gynekologie připravil kolektiv Gynekologicko-porodnické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno se svými spolupracovníky. Tím si Vám dovolíme v podobě původních, přehledových prací a kazuistiky předložit souhrnnou informaci o našem pracovišti, jeho historii a současnosti.

Úvodní přehledové sdělení shrnuje historii pracoviště od jeho počátku do současnosti. Naše pracoviště je největším perinatologickým centrem v ČR s více než 6 tisíci porody. Dále místem prvního Centra asistované reprodukce v ČR, kde se v roce 1982 narodilo první dítě „ze zkumavky“ nejen v ČR, ale i celé východní Evropě. Řešíme problematiku všech gynekologických subspecializací, máme onkogynekologické, urogynekologické a andrologické centrum, centrum pro diagnostiku a léčbu endometriózy, centrum miniinvazivní reprodukční chirurgie, centrum ochrany reprodukce a vlastní spermabanku.

Práce prof. Jiřího Sonka z Wright State University v Daytonu se zabývá screeningem vrozených vývojových vad v 11. – 14. týdnu těhotenství. Navazuje tak na dlouhodobou spolupráci mezi našimi pracovišti a má kořeny v působení jeho otce prof. MUDr. Mojmíra Sonka, CSc., FIAC, FACOG, který byl zakladatelem specializované cytologické laboratoře nejen ve Fakultní porodnici v Brně, ale i v České republice. Problematiku onkologické cytologie a prekanceróz cervixu dále prof. Mojmír Sonek rozvíjel po svém odchodu z ČR na University of Chicago. Po roce 1989 byly opět navázány jak odborné, tak společenské styky. Prof. Mojmír Sonek se vrátil trvale do Brna a rozvinula se spolupráce v oblasti prenatální diagnostiky s jeho synem prof. Jiřím Sonkem, který se v mezidobí stal významným světovým představitelem prenatální diagnostiky a perinatologie.

Část prací se zabývá rozborem moderních operačních metod v gynekologii, část vyhodnocuje moderní porodnické postupy. Další rozebírají onkologickou problematiku v současné době značně diskutovanou nejen v odborných kruzích.

Naše klinika je rovněž výukovým a vědecko-výzkumným pracovištěm, s řadou řešených grantových úkolů a klinických studií. Každoročně pořádáme ve spolupráci se Sekcí asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP Sympozium asistované reprodukce a Česko-slovenskou konferenci reprodukční gynekologie. Na letošní, již 22. ročník, který se bude konat 13. – 14. listopadu, Vás srdečně zveme.

Věříme, že předložené práce, založené na vlastních zkušenostech, reagující na nejnovější vývoj a moderní postupy v celém oboru gynekologie a porodnictví, pro Vás budou zajímavé a přínosné.

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA

přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky

LF MU a FN Brno


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 2

2012 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se