Screening v 11.–13.+6 týdnu těhotenství


Autoři: J. D. Sonek 1;  K. H. Nicolaides 2;  P. Janků 3
Působiště autorů: Department of Maternal Fetal Medicine, Wright State University, Dayton, Ohio, USA 1;  Department of Fetal Medicine, King’s College Hospital and University College Hospital, London, UK 2;  Department of Obstetrics and Gynecology, University Hospital Brno, Masaryk University, Czech Republic 3
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2012; 77(2): 92-104
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Ultrazvukové vyšetření plodu a krevního zásobení dělohy mezi 11. a 13. týdnem těhotenství přináší důležité informace o stavu gravidity včetně výhledu do budoucnosti. Nuchální projasnění ve spojení s mateřskými sérovými markery (volná podjednotka β-hCG a pregnancy-associated plasma protein-A) se ukazují jako vysoce efektivní markery aneuploidií. To je dále posíleno dalšími ultrazvukovými markery I. trimestru, což vede k záchytu přesahujícímu 90 % s falešnou pozitivitou 2,5 %. Většina závažných strukturálních vad může být odhalena již v tomto období. Popsané vyšetření zadního mozku (intracranial translucency (IT)) v I. trimestru je efektivní screeningovou metodou pro vady neurální trubice. Dopplerovské vyšetření pulzatilního indexu uterinních arterií ve spojení s mateřskou anamnézou a biochemickým vyšetřením mateřského séra pomůže upřesnit riziko vývoje preeklampsie.

Klíčová slova:
screening v I. trimestru těhotenství, trisomie 21, aneuploidie, nuchální projasnění, dodatečné markery PAPP-A, free β-hCG, vady neurální trubice, preeklampsie.


Zdroje

1. Nicolaides KH. 2004. Nuchal translucency and other first-trimester sonographic markers of chromosomal abnormalities. Am J Obstet Gynecol 191:45-67.

2. Sonek J. 2007. First Trimester Ultrasonography in Screening and Detection of Fetal Anomalies. Am J Med Genet C Semin Med Genet 145 (1):45-61.

3. Sonek J, Nicolaides KH. 2010. Additional first trimester ultrasound markers. Clin Lab Med 30:573-592.

4. Nicolaides KH. 2011. Screening for fetal aneuploidy at 11 to 13 weeks. Prenat Diagn 31:7-15.

5. Chaoui R, Benoit B, Mitkowska-Wozniak H et al. 2009. Assessment of intracranial translucency (IT) in the first trimester in the detection of spina bifida at the 11-13 week scan. Ultrasound Obstet Gynecol 34:249-252.

6. Lanchmann R, Picciarelli G, Moratalla J, et al. 2010. Frontomaxillary facial angle in fetuses with open spina bifida at 11-13 weeks’ gestation. Ultrasound Obstet Gynecol, 36:268-271.

7. Lanchmann R, Chaoui R, Moratalla J, et al. 2011. Posterior brain in fetuses with open spina bifida at 11-13 weeks. Prenat Diagn 31:103-106.

8. Poon LCY, Kametas NA, Chelemen T, et al. 2010. Maternal risk factors for hypertensive disorders in pregnancy: a multivariate approach. J Hum Hypertens. 24:104-110.

9. Boujold E, Roberge S, Lacasse Y, et al. 2010. Prevention of preeclampsia and intrauterine growth restriction with aspirin started in early pregnancy: a meta-analysis. Obstet Gynecol 116(2 Pt 1):402-414.

10. Nicolaides KH, Azar G, Byrne D, et al. 1992. Fetal nuchal translucency: ultrasound screening for chromosomal defects in first trimester of pregnancy. Br Med J 304: 867–869.

11. Hecht CA, Hook EB. 1994. The imprecision in rates of Down syndrome by 1-year maternal age intervals: a critical analysis of rates used in biochemical screening. Prenat Diagn 14:729–738.

12. Halliday JL, Watson LF, Lumley J, et al. 1995. New estimates of Down syndrome risks at chorionic villus sampling, amniocentesis, and livebirth in women of advanced maternal age from a uniquely defined population. Prenat Diagn 15:455–465.

13. Snijders RJM, Holzgreve W, Cuckle H, Nicolaides KH. 1994. Maternal age-specific risks for trisomies at 9–14 weeks’ gestation. Prenat Diagn 14:543–552.

14. Snijders RJM, Sebire NJ, Cuckle H, Nicolaides KH. 1995. Maternal age and gestational age-specific risks for chromosomal defects. Fetal Diag Ther 10:356–367.

15. Snijders RJM, Sundberg K, Holzgreve W, et al. 1999. Maternal age and gestation- specific risk for trisomy 21. Ultrasound Obstet Gynecol 13:167–170.

16. Morris JK, Wald NJ, Watt HC. 1999. Fetal loss in Down syndrome pregnancies. Prenat Diagn 19:142–145.

17. Chalouhi GE, Bernard JP, Ville Y, Salomon LJ. 2011. A comparison of first trimester measurements for prediction of delivery date. J Matern Fetal Neonatal Med 24:51-57.

18. Salomon LJ, Bernard M, Amarsy R, et al. 2009 The impact of crown-rump length measurement error on combined Down syndrome screening: a simulation study. Ultrasound Obstet Gynecol 33:506-511.

19. Nicolaides KH (ed). 1999. The 11-14 week scan: the diagnosis of fetal abnormalities. Parthenon Publishing: Carnforth, UK.

20. Merkatz IR, Nitowsky HM, Macri JN, Johnson WE. 1984. An association between low maternal serum alpha-fetoprotein and fetal chromosomal abnormalities. Am J Obstet Gynecol 148:886-894.

21. Canick J, Knight GJ, Palomaki GE, et al. 1988. Low second trimester maternal serum unconjugated oestriol in pregnancies with Down’s syndrome. BJOG 95:330-333.

22. Macri JN, Kasturi RV, Krantz DA, et al. 1990. Maternal serum Down syndrome screening: free beta protein is a more effective marker than human chorionic gonadotrophin. Am J Obstet Gynecol 163:1248-1253.

23. Van Lith JM, Pratt JJ, Beekhuis JR, Mantingh A. 1993. Second trimester maternal serum immuno-reactive inhibin as a marker for fetal Down’s syndrome. Prenat Diagn 12:801-806.

24. Brambati B, Macintosh MCM, Teisner B, et al. 1993. Low maternal serum level of pregnancy associated plasma protein (PAPP-A) in the first trimester in association with abnormal fetal karyotype. BJOG 100:324-326.

25. Aitken DA, Wallace EM, Crossley JA, et al. 1996. Dimeric inhibin A as a marker for Down’s syndrome in early pregnancy. N Engl J Med 334:1231-1236.

26. Christiansen M, Pihl K, Hedley PL, et al. 2010. ADAM 12may be used to reduce false positive rate of first trimester combined screening for Down syndrome. Prenat Diagn 30:110-114.

27. Poon LC, Chelemen T, Minekawa R, et al. 2009. Maternal serum ADAM12 (A disintegrin and metalloprotease) in chromosomally abnormal pregnancy at 11-13 weeks. Am J Obstet Gynecol 508.e1-6.

28. Bredaki FE, Wright D, Matos P, Syngelaki A, Nicolaides KH. 2011. Fetal Diagn Ther 30:215-218.

29. Pandya P, Wright D, Syngelaki A, et al. Maternal serum placental growth factor in prospective screening for aneuploidies at 8-13 weeks’ gestation. Fetal Diagn Ther, in press.

30. Kagan KO, Wright D, Spencer K, et al. 2008. First-trimester screening for trisomy 21 by free beta-human chorionic gonadotropin and pregnancy-associated plasma protein-A: impact of maternal and pregnancy characteristics. Ultrasound Obstet Gynecol 31:493–502.

31. Tul N, Spencer K, Noble,P et al. 1999. Screening for trisomy 18 by fetal nuchal translucency and maternal serum free beta hCG and PAPP-A at 10-14 weeks of gestation. Prenat Diagn 19:1035-1042.

32. Spencer K, Ong C, Skentou H, et al. 2000. Screening for trisomy 13 by fetal nuchal translucency and maternal serum free beta hCG and PAPP-A at 10-14 weeks of gestation. Prenat Diagn 20:411-416.

33. Spencer K, Tul N, Nicolaides KH. 2000. Maternal serum free beta hCG and PAPP-A in fetal sex chromosome defects in the first trimester. Prenat Diagn 20:390-394.

34. Spencer K, Liao A, Skentou H, et al. 2000. Screening for Triploidy by fetal nuchal translucency and maternal serum free ß-hCG and PAPP-A at 10-14 weeks of gestation. Prenat Diagn 20:495-499.

35. Kagan KO, Wright D, Valencia C, et al. 2008. Screening for trisomies 21, 18 and 13 by maternal age, fetal nuchal translucency, fetal heart rate, free {beta}-hCG and pregnancy-associated plasma protein-A. Hum Reprod 23:1968-1975.

36 Wright D, Syngelaki A, Birdir C, et al. 2011. First-trimester screening for trisomy 21 with adjustment for biochemical results of previous pregnancies. Fetal Diagn Ther 30:194-202.

37. Borrell A, Casals E, Fortuny A, et al. 2004. First-trimester screening for trisomy 21 combining biochemistry and ultrasound at individually optimal gestational ages. An interventional study. Prenat Diagn 24:541–545.

38. Kagan KO, Wright D, Baker A, et al. 2008. Screening for trisomy 21 by maternal age, fetal nuchal translucency thickness, free beta-human chorionic gonadotropin and pregnancy-associated plasma protein-A. Ultrasound Obstet Gynecol 31: 618-624.

39. Kirkegaard I, Petersen OB, Uldbjerg N, TŅrring N. 2008. Improved performance of first-trimester combined screening for trisomy 21 with the double test taken before a gestational age of 10 weeks. Prenat Diagn 28:839-844.

40. Wright D, Spencer K, Kagan KO, et al. 2010. First-trimester combined screening for trisomy 21 at 7-14 weeks. Ultrasound Obstet Gynecol 36:404-411.

41. Cuckle HS, van Lith JMM. 1999. Appropriate biochemical parameters in first-trimester screening for Down syndrome. Prenat Diagn 19:505-512.

42. Spencer K, Crossley JA, Aitken DA, et al. 2003. The effect of temporal variation in biochemical markers of trisomy 21 across the first and second trimesters of pregnancy on the estimation of individual patient specific risks and detection rates for Down’s Syndrome. Ann Clin Biochem 40:219-231.

43. Plasencia W, Dagklis T, Sotiriadis A, et al. 2007. Frontomaxillary facial angle at 11 + 0 to 13 + 6 weeks’ gestation-reproducibility of measurements.

44. Molina F, Avgidou K, Kagan K, et al. 2006. Cystic hygromas, nuchal edema, and nuchal translucency at 11-14 weeks of gestation. Obstet Gynecol, 107:678-683. 130.

45. Sonek J, Croom C, McKenna D, et al. 2006. Letter to the Editor, Obstet Gynecol 107:424.

46. Nicolaides KH, Snijders RJ, Cuckle HS. 1998. Correct estimation of parameters for ultrasound nuchal translucency screening. Prenatal Diagnosis 18:519-523.

47. Pandya PP, Snijders RJM, Johnson S, et al. 1995. Screening for fetal trisomies by maternal age and fetal nuchal translucency thickness at 10 to 14 weeks of gestation. BJOG 102:957–962.

48. Spencer K, Bindra R, Nix ABJ, et al. 2003. Delta- NT or NT MoM: which is the most appropriate method for calculating accurate patient-specific risks for trisomy 21 in the first trimester? Ultrasound Obstet GynecoI 22:142-148.

49. Pearson K. 1894. Contributions to the mathematical theory of evolution. Phil Trans Roy Soc London 185:71-110.

50. Wright D, Kagan KO, Molina FS, et al. 2008. A mixture model of nuchal translucency thickness in screening for chromosomal defects. Ultrasound Obstet Gynecol 31:376-383.

51. Snijders RJ, Noble P, Sebire N et al. Fetal Medicine Foundation First Trimester Screening Group.1998. UK multicentre project on assessment of risk of trisomy 21 by maternal age and fetal nuchal-translucency thickness at 10-14 weeks of gestation. Lancet 352:343-346.

52. Wald NJ, Rodeck C, Hackshaw AK, et al. (SURUSS Research Group. 2003). First and second trimester antenatal screening for Down’s syndrome: the results of the Serum, Urine and Ultrasound Screening Study (SURUSS). Health Technol Assess 7:1-88.

53. Nicolaides KH. 2003. Screening for chromosomal defects. Ultrasound Obstet Gynecol 21:313-321.

54. Malone FD, Canick JA, Ball RH, et al. (First- and Second-Trimester Evaluation of Risk (FASTER) Research Consortium). 2005. First-trimester or second-trimester screening, or both, for Down‘s syndrome. N Engl J Med 353:2001-2011.

55. Sonek J, Nicolaides K. 2002 Prenatal ultrasonographic diagnosis of nasal bone abnormalities in three fetuses with Down syndrome. Am J Obstet Gynecol 186:139-141.

56. Cicero S, Curcio P, Papageorghiou A, Sonek J, Nicolaides KH. 2001. Absence of nasal bone in fetuses with Trisomy 21 at 11-14 weeks of gestation: an observational study. Lancet 358:1665-1667.

57. Cicero S, Avgidou K, Rembouskos G, et al. 2006. Nasal bone in first-trimester screening for trisomy 21. Am J Obstet Gynecol 195:109–114.

58. Kagan KO, Cicero S, Staboulidou I, et al. 2009. Fetal nasal bone in screening for trisomies 21, 18 and 13 and Turner syndrome at 11-13 weeks of gestation. Ultrasound Obstet Gynecol 33:259-264.

59. Sonek J, Borenstein M, Dagklis T, et al. 2007. Fronto-maxillary Facial Angle in Fetuses with Trisomy 21 at 11-13 (+6) Weeks’. Am J Obstet Gynecol 196(3):271.

60. Matias A, Gomes C, Flack N, et al. 1998. Screening for chromosomal abnormalities at 10-14 weeks: the role of ductus venosus blood flow. Ultrasound Obstet Gynecol 12:380-384.

61. Maiz N, Valencia C, Kagan KO, et al. 2009. Ductus venosus Doppler in screening for trisomies 21, 18 and 13 and Turner syndrome at 11-13 weeks of gestation. Ultrasound Obstet Gynecol 33:512-517.

62. Huggon IC, DeFigueiredo DB, Allan LD. 2003. Tricuspid regurgitation in the diagnosis of chromosomal anomalies in the fetus at 11–14 weeks of gestation. Heart 89:1071–1073.

63. Faiola S, Tsoi E, Huggon IC, et al. 2005. Likelihood ratio for trisomy 21 in fetuses with tricuspid regurgitation at the 11 to 13 + 6-week scan. Ultrasound Obstet Gynecol 26:22–27.

64. Falcon O, Faiola S, Huggon I, et al. 2006. Fetal tricuspid regurgitation at the 11 + 0 to 13 + 6-week scan: association with chromosomal defects and reproducibility of the method. Ultrasound Obstet Gynecol 27:609-612.

65. Kagan KO, Valencia C, Livanos P, et al. 2009. Tricuspid regurgitation in screening for trisomies 21, 18 and 13 and Turner syndrome at 11+0-13+6 weeks of gestation. Ultrasound Obstet Gynecol 33:18-22.

66. Bilardo CM, Timmerman E, Robles de Medina PG, Clur SA. 2011. Increased hepatic artery flow in first trimester fetuses: an ominous sign. Ultrasound Obstet Gynecol 37:438-443.

67. Zvanca M, Gielchinsky Y, Abdeljawad F, et al. 2010. Hepatic artery Doppler in trisomy 21 and euploid fetuses at 11-13 weeks. Prenat Diagn 31:22-27.

68. Brizot ML, Snijders RJM, Bersinger NA, et al. 1994. Maternal serum pregnancy associated placental protein A and fetal nuchal translucency thickness for the prediction of fetal trisomies in early pregnancy. Obstet Gynecol 84:918–922.

69. Brizot ML, Snijders RJM, Butler J, et al. Maternal serum hCG and fetal nuchal translucency thickness for the prediction of fetal trisomies in the first trimester of pregnancy. 1995. Br J Obstet Gynaecol 102:1227-1232.

70. Noble PL, Abraha HD, Snijders RJ, et al. 1995. Screening for fetal trisomy 21 in the first trimester of pregnancy: maternal serum free beta-hCG and fetal nuchal translucency thickness. Ultrasound Obstet Gynecol 6:390-395.

71. Spencer K, Souter V, Tul N, et al. 1999. A screening program for trisomy 21 at 10–14 weeks using fetal nuchal translucency, maternal serum free ß-human chorionic gonadotropin and pregnancy-associated plasma protein-A. Ultrasound Obstet Gynecol 13:231–237.

72. Krantz DA, Hallahan TW, Orlandi F, et al. 2000. First-trimester Down syndrome screening using dried blood biochemistry and nuchal translucency. Obstet Gynecol 96:207-213.

73. Bindra R, Heath V, Liao A, et al. 2002. One Stop Clinic for Assessment of Risk for Trisomy 21 at 11-14 weeks: A Prospective Study of 15,030 Pregnancies. Ultrasound Obstet Gynecol 20:219-225.

74. Schuchter K, Hafner E, Stangl G, et al. 2002. The first trimester ‘combined test’ for the detection of Down syndrome pregnancies in 4939 unselected pregnancies. Prenat Diagn 22:211-215.

75. Spencer K, Spencer CE, Power M, et al. 2003. Screening for chromosomal abnormalities in the first trimester using ultrasound and maternal serum biochemistry in a one stop clinic: A review of three years prospective experience. Br J Obstet Gynaecol 110:281-286.

76. Wapner R, Thom E, Simpson J, et al. 2003. First trimester maternal serum biochemistry and fetal nuchal translucency screening (BUN) study group. First trimester screening for trisomies 21 and 18. N Engl J Med 349:1405-1413.

77. Nicolaides KH, Spencer K, Avgidou K, et al. 2005. Multicenter study of first-trimester screening for trisomy 21 in 75 821 pregnancies: results and estimation of potential impact of individual risk-oriented two-stage first-trimester screening. Ultrasound Obstet Gynecol 25:221-226.

78. Ekelund CK, JŅrgensen FS, Petersen OB, et al. (Danish Fetal Medicine Research Group). 2008. Impact of a new national screening policy for Down’s syndrome in Denmark: population based cohort study. BMJ 337: a2547. doi: 10.1136/bmj.a2547.

79. Kagan KO, Etchegaray A, Zhou Y, et al. 2009. Prospective validation of first-trimester combined screening for trisomy 21. Ultrasound Obstet Gynecol 34:14-18.

80. Leung TY, han LW, aw LW, et al. 2009. First trimester combined screening for Trisomy 21 in Hong Kong: outcome of the first 10,000 cases. 2:300-304.

81. Kagan KO, Staboulidou I, Cruz J, et al. 2010. Two-stage first-trimester screening for trisomy 21 by ultrasound assessment and biochemical testing. Ultrasound Obstet Gynecol 36:542-547.

82. Hyett JA, Noble PL, Snijders RJ, et al. 1996. Fetal heart rate in trisomy 21 and other chromosomal abnormalities at 10–14 weeks of gestation. Ultrasound Obstet Gynecol 7:239-244.

83. Liao AW, Snijders R, Geerts L, et al. 2000. Fetal heart rate in chromosomally abnormal fetuses. Ultrasound Obstet Gynecol 16: 610–613.

84. Papageorghiou AT, Avgidou K, Spencer K, et al. 2006. Sonographic screening for trisomy 13 at 11 to 13(6) weeks of gestation. Am J Obstet Gynecol 194:397–401.

85. Kagan KO, Anderson JM, Anwandter G, et al. 2008. Screening for triploidy by the risk algorithms for trisomies 21, 18 and 13 at 11 weeks to 13 weeks and 6 days of gestation. Prenat Diagn 28:1209-1213.

86. Pandya PP, Hilbert F, Snijders RJ, Nicolaides KH. 1995. Nuchal translucency thickness and crown-rump length in twin pregnancies with chromosomally abnormal fetuses. J Ultrasound Med 14:565-568.

87. Sebire NJ, Snijders RJM, Hughes K, et al. 1996. Screening for trisomy 21 in twin pregnancies by maternal age and fetal nuchal translucency thickness at 10–14 weeks of gestation. BJOG 103:999-1003.

88. Sebire NJ, Noble PL, Psarra A, et al. 1996. Fetal karyotyping in twin pregnancies: selection of technique by measurement of fetal nuchal translucency. BJOG 103:887-890.

89. Maymon R, Jauniaux E, Holmes A, et al. 2001. Nuchal translucency measurement and pregnancy outcome after assisted conception versus spontaneously conceived twins. Hum Reprod 16:1999-2004.

90. Sepulveda W, Sebire NJ, Hughes K, et al. 1996. The lambda sign at 10-14 weeks of gestation as a predictor of chorionicity in twin pregnancies. Ultrasound Obstet Gynecol 7:421-423.

91. Vandecruys H, Faiola S, Auer M, et al. 2005. Screening for trisomy 21 in monochorionic twins by measurement of fetal nuchal translucency thickness. Ultrasound Obstet Gynecol 25:551-553.

92. Sebire NJ, Hughes K, D’Ercole C, et al. 1997. Increased fetal nuchal translucency at 10–14 weeks as a predictor of severe twin-to-twin transfusion syndrome. Ultrasound Obstet Gynecol. 10: 86-89.

93. Kagan KO, Gazzoni A, Sepulveda-Gonzalez G, et al. 2007. Discordance in nuchal translucency thickness in the prediction of severe twin-to-twin transfusion syndrome. Ultrasound Obstet Gynecol 29:527-532.

94. WŅjdemann KR, Larsen SO, Shalmi AC, et al. 2006. Nuchal translucency measurements are highly correlated in both mono- and dichorionic twin pairs. Prenat Diagn 26:218-220.

95. Cuckle H, Maymon R. 2010. Down syndrome risk calculation for a twin fetus taking account of the nuchal translucency in the co-twin. Prenat Diagn 30:827-833.

96. Wright D, Syngelaki A, Staboulidou I, et al. 2010. Screening for trisomies in dichorionic twins by measurement of fetal nuchal translucency thickness according to the mixture model. Prenat Diagn 31:16-21.

97. Spencer K, Nicolaides KH. 2000. First trimester prenatal diagnosis of trisomy 21 in discordant twins using fetal nuchal translucency thickness and maternal serum free beta-hCG and PAPP-A. Prenat Diagn 20:683-684.

98. Spencer K, Nicolaides KH. 2003. Screening for trisomy 21 in twins using first trimester ultrasound and maternal serum biochemistry in a one-stop clinic: a review of three years experience. BJOG 110:276-280.

99. Spencer K, Kagan KO, Nicolaides KH. 2008. Screening for trisomy 21 in twin pregnancies in the first trimester: an update of the impact of chorionicity on maternal serum markers. Prenat Diagn 28:49-52.

100. Linskens IH, Spreeuwenberg MD, Blankenstein MA, van Vugt JM. 2009. Early first-trimester free beta-hCG and PAPP-A serum distributions in monochorionic and dichorionic twins. Prenat Diagn 29:74-78.

101. Spencer K, Nicolaides KH. 2003. Screening for trisomy 21 in twins using first trimester ultrasound and maternal serum biochemistry in a one-stop clinic: a review of three years experience. BJOG 110:276-280.

102. Dagklis T, Plasencia W, Maiz N, et al. 2008. Choroid plexus cyst, intracranial echogenic focus, hyperechoic bowel and hydronephrosis in screening for trisomy 21 at 11+0 to 13+6 weeks. Ultrasound Obstet Gynecol. 31:132-135.

103. Nicolaides KH, Snijders RJM, Gosden CM, et al. 1992. Ultrasonographically detectable markers of fetal chromosomal abnormalities. Lancet 340:704-707.

104. Liao A, Sebire N, Geerts L, et al. 2003. Megacystis at 10-14 weeks of gestation: chromosomal defects and outcome according to bladder length. Ultrasound Obstet Gynecol 21:338-341.

105. Sebire NJ, Von Kaisenberg C, Rubio C, et al. 1996. Fetal megacystis at 10-14 weeks of gestation. Ultrasound Obstet Gynecol 8:387-390.

106. Kagan KO, Staboulidou I, Syngelaki A, et al. 2010. The 11-13 weeks scan: Diagnosis and outcome of holoprosencephaly, exomphalos and megacystis. Ultrasound Obstet Gynecol 36:10-14.

107. Benacerraf BR, Neuberg D, Bromley B, Frigoletto FD Jr. 1992. Sonographic scoring index for prenatal detection of chromosomal abnormalities. J Ultrasound Med 11: 449-458.

108. Vintzileos AM, Egan JF. 1995. Adjusting the risk for trisomy 21 on the basis of second-trimester ultrasonography. Am J Obstet Gynecol 172:837–844.

109. Vintzileos AM, Campbell WA, Rodis JF, et al. 1996. The use of second-trimester genetic sonogram in guiding clinical management of patients at increased risk for fetal trisomy 21. Obstet Gynecol 87:948–952.

110. Nicolaides KH (ed.). 1996. Ultrasound Markers for Fetal Chromosomal Defects. Parthenon Publishing: Carnforth, UK.

111. Bahado-Singh R, Deren O, Oz U, et al. 1998. An alternative for women initially declining genetic amniocentesis: individual Down syndrome odds on the basis of maternal age and multiple ultrasonographic markers. Am J Obstet Gynecol 179:514–519.

112. Nyberg DA, Souter VL, El-Bastawissi A, et al. 2001. Isolated sonographic markers for detection of fetal Down syndrome in the second trimester of pregnancy. J Ultrasound Med 20:1053-1063.

113. Smith-Bindman R, Hosmer W, Feldstein V, et al. 2001. Second-trimester ultrasound to detect fetuses with Down syndrome a meta-analysis. JAMA 285:1044–1055.

114. Bromley B, Lieberman E, Shipp TD, Benacerraf BR. 2002. The genetic sonogram. A method of risk assessment for Down syndrome in the second trimester. J Ultrasound Med 21:1087-1096.

115. Krantz DA, Hallahan TW, Macri VJ, Macri JN 2007. Genetic sonography after first-trimester Down syndrome screening. Ultrasound Obstet Gynecol 29:666-670.

116. Cuckle H, Benn P, Wright D. 2005. Down syndrome screening in the first and/or second trimester: model predicted performance using meta-analysis parameters. Seminars Perinatology 29:252-257.

117. Cuckle H, Benn P. 2009. Multianalyte maternal serum screening for chromosomal defects. In Genetic Disorders and the Fetus: Diagnosis, Prevention and Treatment, 6th edition, Milunsky A (ed.). Johns Hopkins University: Baltimore.

118. Wald NJ, Huttly WJ, Hackshaw AK. 2003. Antenatal screening for Down’s syndrome with the quadruple test. Lancet 361:835-836.

119. Wald NJ, Watt HC, Hackshaw AK. 1999. Integrated screening for Down’s syndrome on the basis of tests performed during the first and second trimesters. N Engl J Med 341:461-467.

120. Wright D, Bradbury I, Benn P, et al. 2004. Contingent screening for Down syndrome is an efficient alternative to non-disclosure sequential screening. Prenat Diagn 24:762-766.

121. Benn P, Wright D, Cuckle H. 2005. Practical strategies in contingent sequential screening for Down syndrome. Prenat Diagn 25:645-652.

122. Cuckle HS, Malone FD, Wright D, et al. 2008. Contingent screening for Down syndrome - results from the FaSTER trial. Prenat Diagn 28:89-94.

123. Brady AF, Pandya PP, Yuksel B, et al. 1998. Outcome of chromosomally normal live births with increased fetal nuchal translucency at 10-14 weeks’ gestation. J Med Genet 35:222-224.

124. Souka AP, Krampl E, Bakalis S, et al. 2001. Outcome of pregnancy in chromosomally normal fetuses with increased nuchal translucency in the first trimester. Ultrasound Obstet Gynecol 18:9-17.

125. Mangione R, Guyon F, Taine L, et al. 2001. Pregnancy outcome and prognosis in fetuses with increased first-trimester nuchal translucency. Fetal Diagn Ther 16:360-363.

126. Bilardo CM, Pajkrt E, de Graaf IM, et al. 1998. Outcome of fetuses with enlarged nuchal translucency and normal karyotype. Ultrasound Obstet Gynecol 11:401-406.

127. Michailidis GD, Economides DL. 2001. Nuchal translucency measurement and pregnancy outcome in karyotypically normal fetuses. Ultrasound Obstet Gynecol 17:102-105.

128. Shulman LP, Emerson DS, Grevengood C, et al. 1994. Clinical course and outcome of fetuses with isolated cystic nuchal lesions and normal karyotypes detected in the first trimester. Am J Obstet Gynecol 171:1278-1281.

129. Cheng C, Bahado-Singh RO, Chen S, et al. 2004. Pregnancy outcomes with increased nuchal translucency after routine Down syndrome screening. Int J Gynaecol Obstet 84:5-9.

130. Senat MV, De Keersmaecker B, Audibert F, et al. 2002. Pregnancy outcome in fetuses with increased nuchal translucency and normal karyotype. Prenat Diagn 22:345-349.

131. Cha’Ban FK, van Splunder P, Los FJ, et al. 1996. Fetal outcome in nuchal translucency with emphasis on normal fetal karyotype. Prenat Diagn 16:537-541.

132. Souka AP, Snidjers RJM, Novakov A, et al. 1998. Defects and syndromes in chromosomally normal fetuses with increased nuchal translucency thickness at 10–14 weeks of gestation. Ultrasound Obstet Gynecol 11:391-400.

133. Souka AP, Von Kaisenberg CS, Hyett JA, et al. 2005. Increased nuchal translucency with normal karyotype. Am J Obstet Gynecol 192:1005-1021.

134. Hyett J, Moscoso G, Papapanagiotou G, et al. 1996. Abnormatlities of the heart and great arteries in chromosomally normal fetuses with increased nuchal translucency thickness at 11-13 weeks of gestation. Ultrasound Obstet Gynaecol 7:245-250.

135. Hyett JA, Perdu M, Sharland GK, et al. 1997. Increased nuchal translucency at 10-14 weeks of gestation as a marker for major cardiac defects. Ultrasound Obstet Gynecol 10:242-246.

136. Lopes LM, Brizot ML, Lopes MA, et al. 2003. Structural and functional cardiac abnormalities identified prior to 16 weeks’ gestation in fetuses with increased nuchal translucency. Ultrasound Obstet Gynecol 22:470-478.

137. McAuliffe F, Winsor S, Hornberger L, et al. 2003. Fetal cardiac defects and increased nuchal translucency thickness. Am J Obstet Gynecol 189, Abstract 571.

138. Hyett J, Perdu M, Sharland G, et al. 1999. Using fetal nuchal translucency to screen for major congenital cardiac defects at 10-14 weeks of gestation: population based cohort study. Brit Med J 318:81-85.

139. Makrydimas G, Sotiriadis A, Ioannidis JP. 2003. Screening performance of first-trimester nuchal translucency for major cardiac defects: a meta-analysis. Am J Obstet Gynecol 189:1330-1335.

140. Makrymidas G, Sotiradis A, Huggon IC, et al. 2005. Nuchal translucency and fetal cardiac defects: A pooled analysis of major fetal echocardiography centers. Am J Obstet Gynecol 192:85-89.

141. Carvalho JS, Moscoso G, Ville Y. 1998 First trimester transabdominal fetal echocardiography. Lancet 351:1023-1027.

142. Zosmer N, Souter VL, Chan CSY, et al. 1999. Early diagnosis of major cardiac defects in chromosomally normal fetuses with increased nuchal translucency. Br J Obstet Gynaecol 106:829-833.

143. Simpson JM, Jones A, Callaghan N, et al. 2000. Accuracy and limitations of transabdominal fetal echocardiography at 12-15 weeks of gestation in a population at high risk for congenital heart disease. Br J Obstet Gynaecol 16:30-36.

144. Sebire NJ, Snijders RJM, Davenport M, et al. 1997. Fetal nuchal translucency thickness at 10–14 weeks of gestation and congenital diaphragmatic hernia. Obstet Gynecol 90:943-947.

145. Snijders RJM, Sebire NJ, Souka A, Santiago C, Nicolaides KH. 1995. Fetal exomphalos and chromosomal defects: relationship to maternal age and gestation. Ultrasound Obstet Gynecol 6:250-255.

146. Smrcek JM, Germer U, Krokowski M, et al. 2003. Prenatal ultrasound diagnosis and management of body stalk anomaly: analysis of nine singleton and two multiple pregnancies. Ultrasound Obstet Gynecol 21:322-328.

147. Makrydimas G, Souka A, Skentou H, et al. 2001. Osteogenesis imperfecta and other skeletal dysplasias presenting with increased nuchal translucency in the first trimester. Am J Med Genet 98:117-120.

148. Fincham J, Pandya PP, Yuksel B, et al. 2002. Increased first-trimester nuchal translucency as a prenatal manifestation of salt-wasting congenital adrenal hyperplasia. Ultrasound Obstet Gynecol 20:392-394.

149. Hyett J, Noble P, Sebire NJ, et al. 1997. Lethal congenital arthrogryposis presents with increased nuchal translucency at 10–14 weeks of gestation. Ultrasound Obstet Gynecol 9:310-313.

150. Achiron R, Heggesh J, Grisaru D, et al. 2000. Noonan syndrome: a cryptic condition in early gestation. Am J Med Genet 92:159-165.

151. Hyett JA, Clayton, PT, Moscoso G, et al. 1995. Increased first trimester nuchal translucency as a prenatal manifestation of Smith-Lemli-Opitz syndrome. Am J Med Genet. 58:374-376.

152. de Jong-Pleij EA, Stoutenbecek P, van der Mark-Batseva NN, et al. 2002. The association of spinal muscular atrophy type II and increased nuchal translucency. Ultrasound Obstet Gynecol 19:312-313.

153. Brady AF, Pandya PP, Yuksel B, et al. 1998. Outcome of chromosomally normal livebirths with increased fetal nuchal translucency at 10-14 weeks’ gestation. J Med Genet 35:222-224.

154. Adekunle O, Gopee A, El-Sayed M, et al. 1999. Increased first-trimester nuchal translucency: Pregnancy and infant outcomes after routine screening for Down’s syndrome in an unselected antenatal population. Br J Radiol 72:457-460.

155. Maymon R, Jauniaux E, Cohen O, et al. 2000. Pregnancy outcome and infant follow-up of fetuses with abnormally increased first trimester nuchal translucency. Hum Reprod 15:2023-2027.

156. Hiippala A, Eronen M, Taipale P, et al. 2001. Fetal nuchal translucency and normal chromosomes: A long-term follow-up study. Ultrasound Obstet Gynecol. 18:18-22.

157. Souka AP, Pilalis A, Kavalakis Y et al. 2004. Assessment of fetal anatomy at the 11–13-week ultrasound examination. Ultrasound Obstet Gynecol 24:730–734.

158. Becker R, Wegner RD. 2006. Detailed screening for fetal anomalies and cardiac defects at the 11-13 week scan. Ultrasound Obstet Gynecol 27:613-618.

159. Nicolaides KH, Campbell S, Gabbe SG. 1986. Ultrasound screening for spina bifida: cranial and cerebellar signs. Lancet 2:72-74.

160. Khong TY, De Wolf F, Robertson F, Brosens I. 1986. Inadequate maternal vascular response to placentation in pregnancies complicated by preeclampsia and by small for gestational age infants. Brit J Obstet Gynaecol. 93:1049-59.

161. Poon LCY, Staboulidou I, Maiz N, et al. 2009. Hypertensive disorders in pregnancy: screening by uterine artery Doppler at 11-13 weeks. Ultrasound Obstet Gynecol 34:142-148.

162. Poon, LCY, Karagiannis G, Leal A, et al. 2009. Hypertensive disorders in pregnancy: screening by uterine artery Doppler and blood pressure at 11-13 weeks. Ultrasound Obstet Gynecol 34:487-502.

163. Poon LC, Stratieva V, Piras S, et al. Hypertensive disorders in pregnancy: combined screening by uterine Doppler, blood pressure and serum PAPP-A at 11-13 weeks. Prenat Diagn Epub 2010 Jan 27.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 2

2012 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se