Prof. MUDr. Milan Kudela, CSc. – sedmdesátiletý


Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2013; 78(3): 311

Dne 14. 4. 2013 se dožil profesor Milan Kudela sedmdesáti let v plné síle, uprostřed neutuchající duševní i fyzické aktivity. Narodil se v jihočeském Písku a gymnázium absolvoval v Kroměříži, ale osudovou se mu stala Olomouc. Po promoci v roce 1966 na zdejší lékařské fakultě Univerzity Palackého začínal svou lékařskou kariéru na Oční klinice fakultní nemocnice v Olomouci. Další tři roky strávil na I. chirurgické klinice a od roku 1970 nastoupil jako sekundární lékař porodnicko-gynekologické kliniky v Olomouci, kterou vedl tehdejší rektor univerzity prof. MUDr. František Gazárek, CSc.


Atestaci I. stupně složil v roce 1973 a jeho hlavním předmětem zájmu se stala gynekologická chirurgie a onkogynekologie. V roce 1976 složil atestaci II. stupně a již o rok později obhájil kandidátskou disertační práci na téma „Využití tumor markerů v diagnostice a při léčbě Ca ovarií“. Politická a personální situace na klinice nebyla v těchto letech jednoduchá, ale díky nesmírnému úsilí a shodě šťastných okolností se mu po řadě peripetií podařilo získat povolení k zahraničnímu expertiznímu pobytu na Maltě. Jako konzultant pro obor gynekologie a porodnictví zde strávil tříleté období, v letech 1981–1983, a tento pobyt byl pro jeho další odborný vývoj do značné míry determinující. Velmi významný byl v tomto směru zejména vliv německých gynekologických chirurgů z Hamburku propagujících vaginální operativu. Snahy o prosazení tohoto trendu na klinice v Olomouci po návratu z Malty se však zpočátku nesetkávaly s přílišnou podporou, stejně jako úsilí o preferování Pfannenstielova řezu před klasickou dolní střední laparotomií u císařských řezů.

Z politických důvodů nebyl přijat na asistentské místo s úvazkem na lékařské fakultě. Po politické změně v roce 1989 přebírá po prof. Pohankovi v roce 1990 vedení porodnicko-gynekologické kliniky. Docenturu obhajuje v roce 1990 a v roce 1995 je jmenován řádným profesorem gynekologie a porodnictví. Šíře jeho odborných zájmů je velmi rozsáhlá. V gynekologické onkologii byl jeho hlavním předmětem zájmu karcinomu endometria. Spolu s urology se zabývá problematikou paraaortální lymfadenektomie a lymfatického mapování peroperační radionavigací. Jako jeden z prvních v Československu publikuje úspěšnou léčbu trofoblastické nemoci chemoterapií a spolupracuje na projektu celostátní jednotné dispenzarizace a léčbě trofoblastické nemoci.

Velmi živě se zajímá o urogynekologickou operativu a možnosti minimálně invazivní chirurgie. Paralelně s ÚPMD provádí první hysteroskopické zákroky v České republice, včetně ablace endometria. Publikuje prioritní práce o riziku fluid overload syndromu a riziku diseminace karcinomu endometria při hysteroskopii s ohlasem v zahraniční literatuře. Zavádí na klinice Miyazakiho kolposuspenzi a věnuje se otázkám bezkrevné operativy u svědkyň Jehovových. Mezinárodní zkušenosti získává na předních pracovištích v Anglii a Německu a velmi silně se zasloužil o úspěšnou spolupráci se švédskou univerzitou v Lundu.

Napsal přes 330 publikací v odborných domácích i zahraničních časopisech a přednesl téměř 300 sdělení doma i v zahraničí. Byl rovněž členem redakčních rad několika odborných časopisů. Byl hlavním řešitelem a spoluřešitelem12 grantů včetně mezinárodních projektů. Napsal 10 kapitol do monografií a známe jej jako skvělého pedagoga a školitele, který během 19 let, kdy stál v čele kliniky, vychoval šest docentů a dvě desítky doktorandů.

Za mimořádné zásluhy o rozvoj univerzity mu byla udělena zlatá medaile UP Olomouc a za spolupráci mezi olomouckou a brněnskou klinikou obdržel čestnou medaili MU v Brně. V roce 2008 odešel z pozice přednosty, ale na klinice dále aktivně působí jako operatér, examinátor a předseda oborové rady. Své bohaté zkušenosti se snaží předávat i mladším kolegům.

K jeho koníčkům řadu let neodmyslitelně patří myslivost a tenis.

Za všechny kolegy a spolupracovníky bych chtěl profesoru Kudelovi popřát do dalších let stále tolik energie, zdraví síly a svěžesti.

Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se