Editorial


Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2013; 78(4): 319
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

je mi velikou ctí představit vám pracoviště Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Jednotlivé příspěvky představují oblasti zájmu, které se klinika snaží rozvíjet. Její tradice spočívá především v problematice léčby maligních onemocnění ženského reprodukčního systému. Významnou osobností v historii kliniky byl profesor MUDr. Jaroslav Padovec, DrSc., který v roce 1948 převzal gynekologicko-porodnické oddělení. Profesor Padovec byl význačný československý gynekolog-operatér, jehož práce o léčbě karcinomu děložního čípku založily tzv. vinohradskou školu. Pod jeho vedením v roce 1952 vznikla Gynekologicko-porodnická klinika. Pan profesor nebyl jen vynikající lékař, ale také muž pevných zásad. V lednu roku 1969 se jako proděkan tehdejší Lékařské fakulty hygienické Univerzity Karlovy (dnešní 3. LF UK) zúčastnil pietního průvodu po smrti Jan Palacha na Václavském náměstí. Jeho postoje mu tehdejší režim neodpustil. Pan profesor byl napřed odvolán z vědecké rady univerzity, pak z funkce proděkana, ale stále vedl katedru gynekologie a porodnictví i kliniku, až roku 1974 musel odejít do důchodu.

Mezi významnými osobnostmi kliniky je nutno jmenovat prof. MUDr. Jiřího Kaňku, DrSc., který vytvořil celostátně uznávanou koncepci depistáže a dispenzarizace prekanceróz děložního čípku a vybudoval na klinice Centrum onkologické prevence.

Od roku 1990 až do roku 2011 vedl kliniku docent Bohuslav Svoboda, CSc., který dále rozvíjel především problematiku operační léčby maligních nádorů ženského reprodukčního systému. Jeho exaktní přístup k problému a operační zručnost je na klinice stále pojmem.

V aktuálním čísle České gynekologie se tedy představuje pracoviště s bohatou tradicí, které i v současné době pokračuje rozvojem nových diagnostických a léčebných metod nejenom v onkogynekologii. Především oblast minimálně invazivní chirurgie je v popředí našeho zájmu. Významnou kapitolou práce kliniky je mamologický program, včetně operační léčby. Vědecký zájem pak představuje oblast nádorové biologie, molekulárně genetická analýza vybraných nádorových onemocnění a problematika buněčných receptorů.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, budu velice rád, pokud vás některé práce zaujmou. Z mého pohledu to pak bude poděkování autorům, lékařům a spolupracovníkům kliniky, na které jsem od roku 2011 přednostou.

Doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc.

přednosta

Gynekologicko-porodnické kliniky

FNKV v Praze


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2013 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se