Teoretická a praktická náplň oboru klinická embryologie


Theoretic and practical content of the clinical embryology

Clinical embryology is in whole Europe respected health care specialization. The specialists in this field are certified by the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). In the Czech Republic the specialization has been formally established by the Government Order No 31/ 2010 after 30 years unformal existence. Concurrently with the wide development of new techniques in assisted reproduction, there is necessary to define the content of clinical embryology as a health care, scientific and educational discipline. The definition authorized by the Committee of Association of Reproductive Embryology (ARE) is given in this article..

Keywords:
clinical embryology – competence – discipline content – education – science


Autoři: P. Trávník ;  A. Hampl;  R. Hűttelová ;  A. Malenovská;  J. Priesnitz;  D. Rejthar;  J. Žáková
Působiště autorů: Asociace reprodukční embryologie (ARE), prezident RNDr. A. Malenovská
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2013; 78(4): 400-401

Souhrn

Klinická embryologie je v celé Evropě respektovaným zdravotnickým oborem. Odborníci v tomto oboru jsou certifikováni Evropskou společností lidské reprodukce a embryologie (ESHRE). V České republice byla tato specializace formálně zavedena nařízením vlády 31/2010 Sb. po 30 letech neformální existence. Současně se širokým rozvojem nových metod v asistované reprodukci je nezbytné definovat obsah klinické embryologie jako zdravotnického, vědeckého a vzdělávacího oboru. Článek uvádí definici schválenou výborem Asociace reprodukční embryologie (ARE).

Klíčová slova:
klinická embryologie – kompetence – definice – vzdělávání – věda

ÚVOD

Obor klinická embryologie je celoevropsky uznávaný zdravotnický obor. Evropská společnost pro lidskou reprodukci a embryologii má vypracovaný systém zkoušek a udělování certifikátů Clinical Embryologist a Senior Clinical Embryologist. Tento obor úzce spolupracuje s gynekology – reprodukčními specialisty při léčbě poruch plodnosti. Je vysoce náročný na kvalifikaci, včetně manuální zručnosti. Zdravotnický obor klinická embryologie existuje v České republice de facto více než 30 let, v roce 2010 byl obor zřízen oficiálně nařízením vlády [1].

NÁPLŇ OBORU KLINICKÁ EMBRYOLOGIE

S rozvojem metod asistované reprodukce vzniká potřeba v celé šíři definovat náplň oboru klinická embryologie, včetně jeho vzdělávacích a vědeckých aspektů. Klinická embryologie se zabývá diagnostickými a léčebnými výkony s lidskými zárodečnými buňkami a embryi. Praktické zaměření oboru klinická embryologie a praktické kompetence embryologů jsou určeny vyhláškou [2].

Cílem tohoto sdělení je seznámit odbornou veřejnost s usnesením výboru Asociace reprodukční embryologie z května 2013, kterým se definice oboru Klinická embryologie formuluje v souladu s platnou legislativou a pravidly Evropské společnosti pro lidskou reprodukci a embryologii.

Obsahem zdravotnického, vědeckého, studijního a specializačního oboru klinická embryologie jsou následující oblasti:

 1. Prenatální a postnatální vývoj gonád.
 2. Funkce gonád, vývoj ovariálních folikulů, oocytů, spermií a vlivy, které na ně působí.
 3. Vývoj lidských embryí a vlivy, které na ně působí.
 4. Všechny typy morfologického, genetického a dalších vyšetření oocytů, spermií a embryí a interpretace jejich výsledků.
 5. Vyšetření spermiogramu, cytologického a specializovaného biochemického vyšetření ejakulátu a funkčních spermiologických testů.
 6. Provádění postupů při odběru, transportu a uchovávání reprodukčních buněk.
 7. Vyhodnocení spermií a testikulární tkáně a jejich přípravy k použití v metodách asistované reprodukce.
 8. Provádění postupů při mimotělním oplození, zejména úkonů asistované reprodukce při práci s oocyty, spermiemi a embryi.
 9. Provádění postupů při mikromanipulaci se zárodečnými buňkami a embryi.
 10. Provádění postupů při kryokonzervaci testikulární a ovariální tkáně.
 11. Provádění postupů při kryokonzervaci embryí, kryokonzervaci vajíček a spermií.
 12. Validace laboratorních postupů v embryologické a andrologické laboratoři.
 13. Měření a modifikace kultivačního prostředí.
 14. Vyhodnocení, modifikace a zavádění nových postupů při mimotělním oplození, zejména úkonů asistované reprodukce při práci s oocyty, spermiemi a embryi.
 15. Vytváření a řízení systému identifikace vzorků v embryologické laboratoři, jejich uchovávání, dokumentace a archivace.
 16. Vytváření standardů specializovaných postupů v metodách asistované reprodukce.
 17. Nastavení jakosti procesů v embryologické laboratoři a její kontroly.
 18. Vytváření obsahu řízené dokumentace v laboratoři.
 19. Konzultační a konziliární činnost.
 20. Posuzování vhodnosti použití zdravotnické techniky používané při metodách asistované reprodukce.
 21. Vyhodnocení selhání zdravotnické techniky používané při metodách asistované reprodukce.
 22. Vytváření pravidel bezpečnosti práce v laboratořích asistované reprodukce a jejich uplatňování v praxi.
 23. Vytváření podkladů pro legislativu a etická pravidla při práci v laboratořích asistované reprodukce a jejich uplatňování v praxi.

ZÁVĚR

V tomto článku publikovaný přehled náplně oboru považujeme za dokument, který bude sloužit jako podklad pro veškerá jednání týkající se zdravotnické, vědecké a studijní náplně klinické embryologie. Z tohoto obsahu oboru vycházejí a nadále se jím budou řídit studijní materiály pro pregraduální studium, získávání odborné i specializované způsobilosti v oboru Klinická embryologie, včetně příslušných zkoušek. Stupně vzdělání se budou lišit hloubkou a šířkou výuky a zkoušek jednotlivých témat.

Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.

Asociace reprodukční embryologie 

Seifertova 801/64

638 00 Brno

e-mail: pavel.travnik@email.cz


Zdroje

1. Nařízení vlády č. 31 / 2010 Sb. ze dne 11. ledna 2010 o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.

2. Vyhláška č. 55 / 2011 Sb. ze dne 1. března 2011 o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2013 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se