Gynekologicko-porodnická klinika FNKV před padesáti lety a dnes


Autoři: L. Tikovská
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, přednosta doc. MUDr. E. Kučera, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2013; 78(4): 320-321

V šedesátých letech minulého století sídlila Gynekologicko-porodnická klinika v budově pavilonu D, tedy stejně jako dnes. Rozsah kliniky se velice lišil od dnešního stavu. Část budovy pavilonu D zaujímala kožní klinika, přízemí a suterén patřil kardiologii. Zbylá dvě patra patřila gynekologii a porodnici. Oddělení gynekologie bylo umístěno v prvním patře. Skládalo se z části, ve které se prováděly malé výkony – interrupce a diagnostické kyretáže. Další jeho součástí byla operativa, kde se ošetřovaly pacientky po gynekologických operacích. Dále zde bylo oddělení konzervativní léčby, na kterém se léčily gynekologické záněty. Dva malé pokoje byly vyhrazeny pro pacientky s nádorovým onemocněním, léčené symptomatickou terapií. Pro všechna tato pracoviště sloužila gynekologická ambulance, která rovněž sídlila v prvním patře, stejně jako operační sál, ve kterém se prováděly malé výkony, dále pracovna přednosty oddělení, vrchní sestry a kancelář kliniky. Celé první patro mělo asi 55 lůžek.

Druhé patro budovy zaujímala porodnice, která se členila na oddělení šestinedělí, dětského boxu a porodnické ambulance. Ve druhém patře byl i velký operační sál, v němž probíhaly gynekologické operace, ale i porodnické sectio caesarea. Porodnická ambulance byla umístěna do prostor dnešního laparoskopického sálu a uskutečňovaly se zde všechny porodnické příjmy a také i těhotenská prenatální poradna, kterou pravidelně navštěvovaly všechny nastávající matky měsíc před termínem porodu. Kontroly probíhaly pravidelně každý týden.

V roce 1967 byla na základě nových poznatků rozšířena péče o gynekologické pacientky zavedením kolposkopického vyšetření čípku a odběrů cytologie čípku. Z těchto důvodů byla vybudována cytologická laboratoř a depistážní ambulance.

Ve druhé polovině sedmdesátých let minulého století došlo ve FNKV k rozsáhlým přestavbám jednotlivých klinik. Koncem roku 1969 se rozhodlo o rozsáhlé rekonstrukci gynekologicko-porodnické kliniky. Porodnice i gynekologie se přestěhovaly do pavilonu K, který byl ovšem podstatně menší než původní budova. Z tohoto důvodu zde nemohla být zajištěna péče pro všechny pacientky celého obvodu Prahy 10. Pacientky z našeho obvodu byly proto rozděleny do ostatních nemocnic a porodnic v rámci Prahy. Kardiologické oddělení bylo umístěno do nové budovy interny.

Celá rekonstrukce probíhala až do roku 1972, kdy se gynekologicko-porodnická klinika vrátila do původní budovy. Členění budovy po provedené rekonstrukci bylo zcela jiné. Suterén obsadila depistážní ambulance a cytologická laboratoř, byly zde umístěny i šatny pro zaměstnance. V přízemí se nacházela ambulantní část a oddělení konzervativní terapie. V prvním patře bylo situováno oddělení malých výkonů a operativa, druhé patro bylo vyhrazeno pro porodnici.

Provedenou generální rekonstrukcí ovšem budování gynekologicko-porodnické kliniky neskončilo. Okruh pacientek se rozšířil, bylo nutné ještě více zkvalitnit péči o ně, a proto byla v prvním patře vybudována Jednotka intenzivní péče – JIP. V pozdějších letech byl ještě přistaven celý ambulantní trakt, tak jak ho známe v současnosti. V přízemí bylo zřízeno pracoviště pro provádění mamografických a ultrazvukových vyšetření obsluhované vyškolenými pracovníky rentgenu. Vzhledem k tomu, že nemocnice na Královských Vinohradech je nemocnicí fakultní, byla zde vybudována i posluchárna pro mediky s patřičným přístrojovým vybavením. V rámci další přestavby kliniky došlo i k rekonstrukci pokojů pacientek. Byly vybudovány nadstandardní pokoje, v porodnici se zřídily dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím.

Ve shodě s pokrokem medicíny došlo i k rozšíření operativy o velké onkologické operace. Pacientky, u kterých je po těchto operacích indikována chemoterapie, jsou i nadále v péči naší kliniky a docházejí k aplikaci této léčby na oddělení konzervativní léčby. Zůstávají v péči naší onkologické poradny s pravidelnými kontrolami po několik dalších let. Součástí této péče je i pomoc psychologa, který je přítomen při onkologických indikacích.

Dalším přínosem pro pacientky je i zajištění mamologické péče, včetně mamografického vyšetření. Na klinice jsou mamologické ordinace s téměř každodenním provozem kromě operačního dne. Lékaři zajišťují jak preventivní prohlídky, tak i následnou terapii, operační zákroky, popřípadně i následnou chemoterapii.

Ze všech výše uvedených údajů je zřejmé, že Gynekologicko-porodnická klinika FNKV za posledních padesát let prošla obrovským vývojem. V rámci možností došlo ke stavebním úpravám budovy a změnám v přístrojovém vybavení v souladu s novými poznatky v medicíně. V oblasti onkogynekologie klinika poskytuje komplexní přístup k léčbě, včetně celého spektra radikálních operací. Pracoviště věnuje vysoce specializovanou a komplexní péči pacientkám postiženým endometriózou. Rovněž péči o pacientky s urogynekologickými problémy se věnuje skupina specializovaných lékařů. Klinika je nedílnou součástí fakultní nemocnice a tato skutečnost je pro všechny pracovníky kliniky zavazující.

MUDr. Ludmila Tikovská

Gynekologicko-porodnická klinika

3. LF UK a FNKV

Šrobárova 50

100 34 Praha 10


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2013 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se