Zavedení systému léčby pooperační bolesti po císařském řezu v perinatologickém centru a jeho vyhodnocení:
retrospektivní observační studie


Autoři: P. Štourač 1,3,4,5;  E. Kuchařová 4;  I. Křikava 1,3,4;  R. Malý 1,4;  M. Kosinová 1,3,4;  H. Harazim 1,4,5;  O. Smékalová 1,4;  I. Bártíková 1;  R. Štoudek 1,4;  P. Janků 2,4;  M. Huser 2,4;  K. Wágnerová 2,4;  O. Haklová 3;  L. Hakl 3,4;  D. Schwarz 5;  H. Zelinková 5;  S. Littnerová 5;  J. Jarkovský 5 ;  R. Gál 1,4;  P. Ševčík 1,3,4,6
Působiště autorů: Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, The University Hospital Brno, Czech Republic, Head of the department prof. MUDr. R. Gál, Ph. D. 1;  Department of Obstetrics and Gynecology, The University Hospital Brno, Czech Republic, Head of the department prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc., MBA 2;  Department of Pain Control, The University Hospital Brno, Czech Republic, Head of the department MUDr. O. Haklová 3;  Faculty of Medicine, Masaryk University, Kamenice, Brno, Czech Republic, Dean prof. MUDr. J. Mayer, CSc. 4;  Institute of Biostatistics and Analyses, Masaryk University, Kamenice, Brno, Czech Republic, Director doc. RNDr. L. Dušek, Ph. D. 5;  Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, Faculty Hospital Ostrava, Faculty of Medicine, University of Ostrava, Czech Republic, Head of the department prof. MUDr. P. Ševčík, CSc. 6
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2014; 79(5): 363-370

Souhrn

Cíl studie:
Cílem této studie bylo zjistit účinnost zavedení institucionalizované léčby pooperační bolesti po císařském řezu.

Typ studie:
Retrospektivní observační studie.

Název a sídlo pracoviště:
Fakultní nemocnice Brno.

Metodika:
Do studie byly zařazeny všechny pacientky, které podstoupily ukončení těhotenství císařským řezem v obdobích říjen 2009 až září 2010 a listopad 2010 až říjen 2011. V pooperačním období byla v předem stanovených intervalech měřena intenzita bolesti Vizuální analogovou škálou (VAS), počet přídavných analgetických požadavků, tlak krve, počet pulzů a byly zaznamenávány komplikace související s aplikací pooperační analgezie. Srovnali jsme hodnoty Vizuální analogové škály a počet přídavných analgetických požadavků ve skupině 212 žen před a 195 žen po zavedení institucionalizované léčby pooperační bolesti v prvních 72 hodinách po císařském řezu.

Výsledky:
Mezi jednotlivými skupinami byl statisticky významný rozdíl v intenzitě bolesti dle Vizuální Analogové škály (p<0,05). Počet přídavných analgetických požadavků od 24 hodin po operaci poklesl pod jeden požadavek ve všech skupinách. Epidurální analgezie byla shledána nejúčinnější metodou pro tlumení pooperační bolesti po císařském řezu v prvních 24 hodinách. V dalším období nebyl mezi jednotlivými analgetickými metodami rozdíl.

Závěr:
Implementace institucionalizované léčby pooperační bolesti po císařském řezu vede v pooperačním období ke snížení hladiny intenzity bolesti.

Klíčová slova:
systém léčby pooperační bolesti, pooperační analgezie, císařský řez, neopioidní analgezie, opioidní analgezie, epidurální analgezie


Zdroje

1. Apfelbaum, J., Chen, C., Mehta, S., Gan, T. Postoperative pain experience: Results from a national survey suggest postoperative pain continues to be undermanaged. Anesth Analg, 2003, 97, p. 534–540.

2. Betran, A., Merialdi, M., Lauer, J., et al. Rates of caesarean section: Analysis of global, regional and national estimates. Paediatr Perinat Epidemiol, 2007, 21, p. 98–113.

3. Carvalho, B., Cohen, S., Lipman, S., et al. Patient preferences for anesthesia outcomes associated with cesarean delivery. Anesth Analg, 2005, 101, p. 1182–1187.

4. Dolin, S., Cashman, J., Bland, J. Effectiveness of acute postoperative pain management. I. Evidence from published data. Br J Anaesth, 2002, 89, p. 409–423.

5. Gleeson, C., Reynolds, F. Accidental dural puncture rate in UK. Obstetric practice. Int J Obs Anesth, 1998,7, p. 242–246.

6. Chen, B., Kwan, W., Lee, C., Cantley, E. A national survey of obstetric post-anaesthesia care in teaching hospitals. Anesth Analg, 1993, 76, Suppl. 43.

7. JCAHO alert gives new recommendations for PCA. Hosp Peer Rev, 2005, 30, p. 24–25.

8. Karlsten, R., Strom, K., Gunningberg, L. Improving assessment of postoperative pain in surgical wards by education and training. Qual Saf Health Care, 2005, 14, p. 332–335.

9. Křikava, I., Jarkovský, J., Štourač, P., et al. The effects of lidocaine on bupivacaine-induced cardiotoxicity in the isolated rat heart. Physiol Res, 2010, 59, Suppl. 1, p. 65–69.

10. Mardešićová, N., Velebil, P. [Epidemiology in Caesarean Section]. Postgraduální medicína, 2010, 2, p. 171–174. [Article in Czech]

11. McDonnell, N., Keating, M., Muchatuta, N., et al. Analgesia after caesarean delivery. Anaesth Intensive Care, 2009, 37, p. 539–551.

12. McWhorter, J., Carlan, S., O‘Leary, J., et al. Rofecoxib versus magnesium sulfate to arrest preterm labor: randomized trial. Obstet. Gynecol., 2004, 103, p. 923–930.

13. Miranda, H., Puig, M., Prieto, J., Pinardi, G. Synergism between paracetamol and nonsteroidal anti-inflammatory drugs in experimental acute pain. Pain, 2006, 121, p. 22–28.

14. Mitra, S., Khandelwal, P., Sehgal, A. Diclofenac-tramadol vs. diclofenac-acetaminophen combinations for pain relief after caesarean section. Acta Anaesthesiol Scand, 2012, 56, 6, p. 706–711.

15. Pan, P. Post cesarean delivery pain management. Multimodal approach. Int J Obstet Anesth, 2006, 15, p. 185–188.

16. Rawal, N. 10 years of acute pain services. Achievements and challenges. Reg Anesth Pain Med, 1999, 24, p. 68–73.

17. Ready, L., Oden, R., Chadwick, H., et al. Development of an anesthesiology based postoperative pain management service. Anesthesiology, 1988, 68, p. 100–106.

18. Royakers, A., Willigers, H., van der Ven, A., et al. Catheter-related epidural abscesses—don’t wait for neurological deficits. Acta Anaesthesiol Scand, 2002, 46, p. 611–615.

19. Samina, I., Khurram, S., Faraz, S. Observational study to assess the effectiveness of postoperative pain management of patients undergoing elective cesarean section. J Anaesthesiol Clin Pharmacol, 2012, 28, 1, p. 36–40.

20. Štourač, P. [Obstetric Anaesthesia and Analgesia Month Attributes – real message of anesthetic practice in Czech maternity wards]. Anest Intenziv Med, 24, 2013, 2, p. 81–82. [Article in Czech]

21. Štourač, P., Suchomelová, H., Stodůlková, M., et al. Comparison of Parturient-Controlled Remifentanil with Epidural Bupivacain and Sufentanil for Labour Analgesia: Randomised Controlled Trial. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2014, 158, 2, p. 227–232.

22. The American Academy of Pediatrics Committee on Drugs. The transfer of drugs and other chemicals into human milk. Pediatrics, 2001, 108, p. 776–785.

23. Villar, J., Valladares, E., Wojdyla, D., et al. Caesarean delivery rates and pregnancy outcomes: The 2005 WHO global survey on maternal and perinatal health in Latin America. Lancet, 2006, 367, p. 1819–1829.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 5

2014 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se