Česká gynekologie - Číslo 3/2010

162
K nedožitým třiašedesátinám prim. doc. MUDr. Zdeňka Holuba, CSc.

Doc. MUDr. David Kužel, CSc.

165
Porovnání exprese imunohistochemických markerů ve vzorcích z hysteroskopie a hysterektomie u pacientek s karcinomem endometria

R. Pilka, I. Marková, M. Dušková, J. Zapletalová, M. Tozzi, M. Kudela

171
Sexuální morbidita po chirurgické léčbě zhoubných gynekologických nádorů

P. Velechovská, P. Weiss, D. Cibula

177
Technika radioterapie s modulovanou intenzitou záření v léčbě gynekologických malignit

I. Sirák, L. Kašaová, J. Petera, M. Vošmik, Z. Zoul

182
Rezistence/senzitivita in vitro u pacientek s karcinomem ovaria

I. Sedláková, J. Tošner, A. Řezáč, M. Červinka, K. Brigulová, J. Špaček, M. Tomšová, P. Škapinec

187
Některé charakteristiky žadatelek o umělé ukončení těhotenství

D. Šimonová, T. Fait, P. Weiss

193
Prognostický význam klinickopatologických a vybraných imunohistochemických faktorů u karcinomu endometria

I. Marková, R. Pilka, M. Dušková, J. Zapletalová, M. Kudela

199
Modifikovaná klasifikace mikroskopického hodnocení poševních infekcí

J. Mašata, M. Poislová, A. Jedličková, D. Mašátová, A. Martan

208
Výskyt preperitoneálního tuku a hernia obturatoria v canalis obturatorius

P. Hubka, J. Špačková, O. Naňka, J. Mašata

211
G bod – mýty a realita

Z. Pastor

218
Německý gynekolog a porodník Christian Gerhard Leopold (1846-1911)

I. Kästner, D. Kachlík

221
Incidence vrozených srdečních vad v České republice – aktuální data

A. Šípek, V. Gregor, A. Šípek jr., J. Hudáková, J. Horáček, J. Klaschka, J. Skibová, P. Langhammer, L. Petržílková, B. Klímová, B. Peřinová, J. Wiesnerová

242
Průběh a výsledky 34 těhotenství komplikovaných syndromem HELLP

O. Šimetka, I. Michalec, H. Zewdiová, R. Kolářová, J. Procházková, M. Procházka

252
Detekce placentárně specifických mikroRNA v mateřské cirkulaci

I. Hromadníková, K. Kotlabová, J. E. Jirásek, J. Doucha

257
Životní jubileum prim. MUDr. Jana Machače

Vítek Unzeitig

258
Profesor MUDr. Jan Hořejší, DrSc., sedmdesátníkem

M. Hynková

260
Návrh České lékařské společnosti J. E. Purkyně na novelizaci vyhlášky 185/2009 Sb. o specializačním vzdělávání lékařů

J. Blahoš

Konsenzuální návrh české lékařské společnosti J. E. Purkyně
261
Příběhy pacientů z internetových stránek

Editorialy

164

Lukáš Rob


Kazuistika

248
Burkittův lymfom v těhotenství – kazuistika

K. Šuchová, P. Obrtlíková, T. Binder, M. Halaška, P. Feldmár, I. Špálová, E. Sucharová, L. Rob, M. Trněný


Dopis redakci

261
Dopis redakci

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se