Konsenzuální návrh české lékařské společnosti J. E. Purkyně


Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2010; 75(3): 260

 1. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (dále ČLS JEP) podporuje myšlenku základních kmenů a na ně navazující systém základních specializačních oborů.
 2. ČLS JEP doporučuje, aby délka kmene byla univerzálně 2 roky.
 3. Klinická erudice v základních oborech (interna, chirurgie, pediatrie, anesteziologie a intenzivní medicína, gynekologie a porodnictví) by měla být součástí praktické výuky v šestém ročníku studia všeobecného lékařství, a nikoli součástí kmene. Bylo by tím zajištěno i účelné provázání pre- a postgraduální přípravy lékařů a aktivní zapojení lékařských fakult.
 4. ČLS JEP doporučuje, aby seznam základních kmenů byl rozšířen celkem na 19, a to:
  • anesteziologie a intenzivní medicína
  • dermatovenerologie
  • gynekologie a porodnictví
  • hygiena a epidemiologie
  • chirurgie
  • kardiochirurgie
  • maxilofaciální chirurgie
  • neurochirurgie
  • neurologie
  • oftalmologie
  • ortopedie
  • otorinolaryngologie
  • patologie a soudní lékařství
  • pediatrie
  • psychiatrie
  • radiologie a zobrazovací metody
  • urologie
  • vnitřní lékařství
  • všeobecné praktické lékařství
 5. Náplň kmene si určí odborná společnost s přihlédnutím k možnosti provázanosti odborností. ČLS JEP je připravena pomoci při zpracování náplně kmenů i s eventuální její úpravou.
 6. ČLS JEP předpokládá, že délka specializační přípravy (po absolvování základního kmene) bude obvykle 3 roky.
 7. Seznam 40 specializačních oborů lékařství doporučuje ČLS JEP zachovat, pouze jej rozšířit o obor soudní lékařství.

Doplňující body:

 1. Náplň každého základního kmene musí být zpracována jako konsenzus všech navazujících specializačních oborů a musí být pro všechny navazující obory stejná.
 2. Odborná náplň kmene má být taková, aby bylo možno jej v plném rozsahu absolvovat na pracovišti okresního typu, tedy nejen na fakultních a krajských zařízeních (výjimku bude pravděpodobně představovat kardiochirurgie a neurochirurgie).
 3. Absolvování základního kmene musí být ukončeno formalizovaným ověřením znalostí s vydáním osvědčení.
 4. Úspěšný absolvent specializační přípravy by měl získat titul „odborný lékař v … “, obdobný titul by měl získat úspěšný absolvent certifikovaného kurzu (nástavbové specializace).
 5. ČLS JEP doporučuje ponechat trvale možnost případného rozšiřování oborů tzv. certifikovaných kurzů a současně doporučuje přejmenovat je na nástavbové specializace.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Článek

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 3

2010 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se