Profesor MUDr. Jan Hořejší, DrSc., sedmdesátníkem


Autoři: M. Hynková
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2010; 75(3): 258-259

Náš superakční dlouholetý předseda Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČSGP oslavil 6. května t.r. sedmdesátiny.

Při příležitosti jeho životního jubilea bychom rádi připomněli jeho životní dráhu, a především zásluhy pro náš obor.

Prof. Hořejší vyrůstal v lékařsko-muzikantské rodině v Praze. Vlohy muzikantské rozvíjel až do dospělosti, úspěšně koncertoval, ale pro přednostenské povinnosti této své záliby musel zanechat. Další jeho láskou byla a je cyklistika.

Medici i kolegové pamatují Hořejšího, jak přijíždí na kole na pražské kliniky, a to téměř za každého počasí.

Během studia na FVL v Praze pracoval jako asistent s polovičním úvazkem v Anatomickém ústavu, po promoci tam setrval celé tři roky. Již v té době docházel na různá gynekologická pracoviště a odešel pak na místo sekundáře 1. gynekologické kliniky prof. Klause a později prof. Šnajda. Po atestaci odešel na Kliniku porodnictví a gynekologie dospělých a dětí akademika Kotáska, který mu určil věnovat se dětské gynekologii. Hořejší se v tomto oboru školil u doc. Karla Veselého, stážoval také v Moskvě, v Londýně a v Lausanne. Později pak po dlouhá léta vedl oddělení dětské gynekologie. Ráno začínal vizitou na lůžkovém oddělení, pak se věnoval vzdělávání mediků i gynekologů, pokračoval na operačním sále a v ambulanci. Současně zvládal přednáškovou činnost, vědeckou práci a publikoval.

Zasloužil se o rozvoj operativy v dětské gynekologii, své zkušenosti v tom shrnul v doktorské disertační práci, kterou obhájil v roce 1991. Při nezvládnutelných juvenilních metroragiích využíval metodu nitroděložní aspirace, která umožňuje i histologické vyšetřování endometria, a tak byl potvrzen cytologicky zjištěný hyperestrinismus jako nejčastější příčina někdy život ohrožujícího krvácení u dívek. Velkým přínosem byl jeho příspěvek k diferenciální diagnostice gynatrézií a z toho vyplývajících operačních postupů jejich korekce.

Odmítal hysterektomii jako řešení izolované hematometry a prováděl neoplastiku hrdla a pochvy, a tak zachoval budoucí fertilitu. Stejně přistupoval k inkompletním zdvojením vnitřního genitálu s aplazií ledviny. U intersexuálních malformací s profesorem Fárou zavedli nový operační postup, který zahrnuje klitoridektomii, neoplastiku malých stydkých pysků a otevření urogenitálního sinusu s plastikou poševního vchodu, těchto operací provedl již přes 125. Klade důraz na optimální časování operační léčby u vrozených vývojový vad a zajímají ho výsledky nejen morfologické, ale i v sexuální a reprodukční sféře.

Profesní život prof. Hořejšího trvá již 47 let, více než polovinu této doby pracoval na 2. lékařské fakultě, kde získal tituly CSc. a DrSc. a byl zde též habilitován a jmenován profesorem. To, že se stal profesorem Karlovy univerzity, považuje za velkou čest.

Přednostou Kliniky porodnictví a gynekologie dospělých a dětí ve Fakultní nemocnici Motol byl s tříletou přestávkou od roku 1995 do 2002. Tehdy byla Klinika rozdělena a Hořejší se stal přednostou nově ustavené samostatné Kliniky gynekologie dětí a dospívajících 2. lékařské fakulty UK a FN Motol. Tato malá klinička se zdatně potýkala se svými úkoly léčebnými, výukovými a výzkumnými. I přes výborné výsledky odborné a uspokojivé výsledky ekonomické byla tato lůžková základna dětské gynekologie zlikvidována, což zřejmě prof. Hořejší považuje za největší profesní ránu ve svém životě.

Profesor Hořejší vyškolil desítky našich i zahraničních gynekologů, 83 z nich získalo atestaci z dětské gynekologie. Kromě nich i řada dalších v této subspecializaci pracuje a vzdělává se. Díky tomu je v Čechách, ale i na Slovensku vytvořena síť dětské gynekologické péče. Gynekologové, kteří se zabývají dětskou gynekologií, se sdružili do Sekce gynekologie dětí a dospívajících ČSGP, jejíž je prof. Hořejší dlouholetým předsedou. Pravidelně se scházíme na konferencích, v tomto roce to je v pořadí již 42. konference. Zajímavé přednášky, obvykle s tematikou mezioborové spolupráce, demonstrace zajímavých kazuistik, příležitost ke kontaktům s kolegy stejného profesního zaměření, příjemné přátelské prostředí a vždy atraktivní průvodný program činí naše konference přitažlivými a hojně navštěvovanými. I za toto vděčíme úsilí a osobnímu nasazení prof. Hořejšího.

Výjimečně úspěšná byla Konference s mezinárodní účastí v roce 1990 v Karolinu, a zejména pak VIII. evropský kongres gynekologie dětí a dospívajících v Praze, konaný ve výročním roce 100 let od narození světově uznávaného zakladatele dětské gynekologie – profesora Rudolfa Petera. (Mimochodem, právě tam byl Hořejší kolegy ze zahraničí označován jako „Odborný vnuk profesora Petera“).

Naše sekce nikdy nepřestala úzce spolupracovat se slovenskými kolegy, odborné konference konáme stále společně. Jsme členy Mezinárodní federace gynekologie dětí a dospívajících (FIGIJ), kde je prof. Hořejší členem exekutivy. Hořejšího pracoviště je akreditovaným pracovištěm pro vzdělávání v rámci programu IFEPAG (International Fellowship of Pediatric and Adolescent Gynecology), Hořejší sám je jedním z examinátorů mezinárodních kvalifikačních zkoušek, jimiž se program IFEPAG završuje. Stojí za zmínku, že tři Hořejšího žáci, kteří se zkouškám podrobili, u těchto zkoušek nejen uspěli, ale byli – každý ve svém roce – hodnoceni jako nejlepší, s největším počtem získaných bodů (dr. Makalová, dr. Teslík a dr. Kosová). Hořejší se zasloužil o založení Evropské asociace gynekologie dětí a dospívajících - EURAPAG v Petrohradu, kde byl zvolen jejím předsedou.

Je vedoucím Subkatedry dětské gynekologie IPVZ, školí lékaře na studijních stážích a zkouší atestace.

Hořejšího mezinárodní věhlas byl oceněn i několika čestnými tituly – je čestným členem gynekologických a porodnických společností Maďarska, Slovenska, Polska a Bulharska. Je členem mezinárodních redakčních rad Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology (Elsevier, USA) a Adolescent Gynecology, Reproduction and Menopause (Athens, Greece). Byl zvolen členem prestižního klubu britských gynekologů Fothergill Club. Je často zván do mezinárodních vědeckých komitétů důležitých sjezdů a jako „invited speaker“.

Úspěšně spolupracoval po dlouhá léta s Dětskou gynekologickou léčebnou ve Františkových Lázních a po jejím uzavření se jeho zásluhou podařilo převést dětskou balneoterapii do Anenských slatinných Lázní Bělohrad.

Napsal skripta a později vydal monografii Dětská gynekologie (1990), která je stále aktuálním studijním materiálem pro mediky i lékaře.

Doma i v zahraničí publikoval přes 400 článků a na odborném fóru přednesl přes 500 přednášek (v angličtině, němčině, ruštině, polštině a španělštině). S Krátkým filmem Praha natočil výukové snímky Dětská gynekologie a Operace v gynekologii dětí a dospívajících a v IPVZ vydal elektronickou učebnici o hormonální poševní cytologii.

O profesorovi Hořejším zde píši z pozice místopředsedkyně Sekce gynekologie dětí a dospívajících. Nelze ale opomenout, že je profesorem Gynekologie a porodnictví, nikdy se nepřestal věnovat i tomuto „základnímu“ oboru, léčí a operuje dospělé pacientky, doposud slouží ústavní pohotovostní služby. Aktivně pracoval v odborné společnosti gynekologů a porodníků, v letech 1993 až 1997 byl vědeckým sekretářem a 1997 až 2001 předsedou České gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti JEP.

Kromě širokého profesionálního záběru se prof. Hořejší věnuje také rodině. Manželka je rentgenoložka, jeho dvě děti pokračují v rodinných tradicích: syn Jakub je koncertním mistrem lesního rohu Státní opery Praha a dcera Barbora (Ph.D.) je internistkou na III. interní klinice 1. lékařské fakulty. Dědeček Hořejší má krásná čtyři vnoučata, která si manu propria porodil a která jsou jeho velkým potěšením a pýchou.

Milý Honzo, přejeme Ti stálý pracovní elán, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Za Sekci Gynekologie dětí a dospívajících ČGPS ČLS JEP
MUDr. Miroslava Hynková, místopředsedkyně


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Článek

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 3

2010 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se