Hodnocení úlohy HPV testu v běžnéklinické praxi: prospektivní studie


Evaluation of the Role of the HPV Test in CommonClinical Practice: Prospective Study

Objective:
To determine the incidence of papillomavirus and to asses the role a HPV DNA inscreening of cervical intraepithelial neoplasia.Design: Czech National Collaborative TrialSetting: Department of Gynaecology and Obstetrics, Kladno Hospital, Department of Microbiolo-gy, KLINLAB, Prague, outpatient clinics (Kladno, Bruntál, Unhošť)Methods: The study group includes of 3 264 women, their cervical scrapings were sent to KLIN-LAB during November 1996 to June 1998, because of abnormal results of primary screening.Patients with ASCUS, AGNUS, LSIL, HSIL and/or abnormal colposcopic findings were eligible forthis study. Only completely filled in records of a subgroup of 1 158 patients were assessed forsensitivity and specificity for CIN in screening methods.Results: The overall sensitivity of cytology and basic colposcopy were 84.7% and 64.9% respective-ly. The overall sensitivity of HPV DNA testing was 66%. The sensitivity of cytology of women withminor cytological abnormities for major cervical disease (CIN 2/3 and microinvasive cancer) inthis group of patients was only 35%. Combined cytology with HPV DNA test gave an increasedsensitivity for major cervical disease of 83%.Conclusion: 153 (66.4%) of the cervical intraepithelial neoplasias grade 2/3 displayed negative andborderline or mild cytological changes. The combined use of cytology with HPV testing increasedthe sensitivity with a reduction of specificity. However, it is evident from these results that HPVDNA testing alone cannot be used as a diagnostic tool but could usefully improve the level ofscreening CIN in common clinical practice.

Key words:
HPV test, clinical practice


Autoři: Z. Holub 1;  J. Lukáč 1;  M. Chválová 2;  H. Brožková 3;  M. Nováková 4;  M. Poustková 5
Působiště autorů: Gynek. -porod. oddělení Nemocnice Kladno, primář MUDr. Z. Holub, CSc. 2 Mikrobiologické oddělení, KLINLAB Praha, primářka MUDr. M. Chválová, CSc. 3 Privátní gynekologická ambulance, Kladno 4 Privátní gynekologická ambulance, Bruntál 5 Privátní gynekologic
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 1999; (4): 238-241
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Určení výskytu papilomaviru a hodnocení úlohy HPV DNA testu ve screeningu cervi-kální intraepiteliální neoplazie.Typ studie: Česká národní kolaborativní studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice v Kladně, mikrobiolo-gické oddělení, KLINLAB, Praha, ambulantní ordinace v Bruntále, v Kladně a v Unhošti.Metodika: Do studie bylo zahrnuto 3 264 žen, jejichž vzorky byly odebrány a odeslány do KLINLA-BU v období mezi listopadem 1996 a červnem 1998 na základě abnormálních výsledků při primár-ním screeningu. Byly to pacientky s nálezy typu ASCUS, AGNUS, LSIL, HSIL a/nebo s abnormálníkolposkopií. Hodnocení senzitivity a specificity metod ve screeningu CIN bylo provedeno pouzev podskupině 1 158 žen s kompletními údaji.Výsledky: Celková senzitivita cytologie a kolposkopie byla 84,7 % respektive 64,9 %. Celková senzi-tivita HPV DNA testu byla 66 %. Senzitivita cytologie u žen s mírnými abnormitami v cytologii(ASCUS, LSIL) v detekci závažnějších chorob děložního hrdla (CIN 2/3, mikroinvazivní karcinom)byla v této skupině pouhých 35 %. Kombinace cytologie s HPV DNA testem přispěla ke zvýšenísenzitivity ve skupině závažných lézí hrdla na 83 %.Závěr: 153 (66,4 %) žen s cervikální intraepiteliální neoplazií druhého a třetího stupně mělo nega-tivní, hraniční nebo mírně závažné cytologické změny. Kombinované použití cytologie a HPVtestu zvýšilo senzitivitu těchto metod za současného poklesu specificity. Z těchto výsledků jezřetelné, že HPV test nemůže být použit sám o sobě jako jediný diagnostický prostředek, ale žemůže zlepšit úroveň screeningu CIN v běžné klinické praxi.

Klíčová slova:
HPV test, klinická praxe

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


1999 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se