Totální laparoskopická hysterektomie:současná role v gynekologické chirurgii


Total laparoscopic Hysterectomy: Contemporary Rolein Gynaecological Surgery

Total laparoscopic hysterectomy (TLH) could be performed in the place of either Total abdominalhysterectomy or Vaginal hysterectomy, thus, there are not any special indications for this proce-dure. In recent times there has been developed a specially designed uterine manipulator whichrenders this procedure safe. This manipulator eliminates the necessity of ureteral dissection andalso the necessity of incising through the uterosacral ligaments. This last aspect also causes animprovement in support of the vaginal vault. Hysterectomy of this type enables the surgeon tocontinue laparoscopically in the correction of the enterocoele by means of Moschowitz-McCallculdoplasty.Objective: To evaluate indications, results and complications of 27 Total laparoscopic hysterecto-mies performed from 1/97 - 6/98.Design: Prospective study.Methods: 27 patients have undergone TLH (type IV of hysterectomy according to Clermont Fer-rand classification). For the surgery a KOH manipulator (RUMI) was used. A pneumooccluder wasused in order to prevent the loss of pneumoperitoneum. The most often encountered indicationswere menorrhagia, cervical dysplasia and fibroid uterus. An aditional indication in some of thepatients was the presence of enterocoele. Mean age was 42.5 years (35 - 52).Results: Mean operating time was 92 min. ± SD. Mean uterine weight 154g ± 25 SD. Mean bloodloss 140 ml. No complications were noted. Mean length of hospitalization was 3.6 days.Conclusions: According their early experience the authors are convinced that it is safely possiblefor a gynaecological surgeon to ad TLH to his surgical armamentarium on condition that, he iswell familiar with the performance of laparoscopically assisted vaginal hysterectomy. The earlyresults with TLH are encouraging.

Key words:
hysterectomy, total laparoscopic hysterectomy (TLH), laparoscopically assisted vagi-nal hysterectomy (LAVH), uterine manipulator (RUMI), pneumoperitoneum-pneumooccluder, cer-vicovaginal junction


Autoři: P. Bartoš;  Z. Zelenka
Působiště autorů: Oddělení gynekologie a minimálně invazivní chirurgie Nemocnice Na Homolce, Praha, přednosta MUDr. P. Bartoš, FCOG M MED
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 1999; (4): 224-227
Kategorie: Články

Souhrn

Totální laparoskopická hysterektomie (TLH) je přístup k odstranění dělohy, který stojí indikačněosamoceně, neboť může být prováděn jak místo totální abdominální hysterektomie, tak i místovaginální hysterektomie. Poté co byl vyvinut speciálně designovaný manipulátor pro tuto opera-ci, je provedení TLH zcela bezpečné. Tento manipulátor eliminuje nutnost disekce ureteru a nut-nost protětí uterosakrálních vazů, což zlepšuje vaginální závěs. Tento přístup také umožňujelaparoskopicky pokračovat v korekci enterokély typu Moschowitz-McCall.Cíl studie: Zhodnotit indikace, výsledky a komplikace 27 totálních laparoskopických hysterekto-mií, provedených v období 1/97 - 6/98.Typ studie: Prospektivní.Název a sídlo pracoviště: Oddělení gynekologie a minimálně invazivní chirurgie Nemocnice NaHomolce.Metodika: 27 pacientek podstoupilo TLH (typ IV podle Clermont Ferrand) provedenou pomocíKohova manipulátoru (RUMI). K zabránění ztráty pneumoperitonea byl použit pneumookluder.Nejčastější indikací byla menoragie, cervikální dysplazie a myomatózní děloha. Přídatnou indika-cí u některých pacientek byla přítomnost enterokély. Průměrný věk byl 42,5 roků (38 - 52).Výsledky: Průměrný operační čas byl 92 min. ± SD. Průměrná děložní váha 154g ± SD. Průměrnákrevní ztráta 140 ml. Nebyly zaznamenány žádné komplikace. Průměrná délka hospitalizace 3,6dne.Závěr: Autoři se podle svých zkušeností s tímto typem hysterektomie domnívají, že gynekologickýchirurg může standardně tento zákrok zařadit do svého operačního repertoáru. Podmínkou jeovšem zcela bezpečné zvládnutí techniky laparoskopicky asistované vaginální hysterektomie.Časné výsledky z TLH jsou povzbudivé.

Klíčová slova:
hysterektomie, totální laparoskopická hysterektomie (TLH), laparoskopicky asisto-vaná vaginální hysterektomie (LAVH), uterinní manipulátor (RUMI), pneumoperitoneum - pneu-mookluder, cervikovaginální junkce

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


1999 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se