Význam operační hysteroskopie v řešeníintrauterinních patologií: metoda prvnívolby


The Role of Operative Hysteroscopy in theManagement of Intrauterine Pathologies:Method of First Choice

Objective:
To demonstrate the possibilities of hysteroscopic procedures and transcervical surgeryin the management of intrauterine pathology.Design: retrospective study.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, 1st Faculty of General Medicine and GeneralFaculty Hospital, Prague, Apolinářská 18, Czech Republic.Methods: Retrospective analysis of hysteroscopic procedures.Results: In the period 1994 - 1998 we performed 1410 hysteroscopic procedures. We registered anincrease of operative hysteroscopic procedures - from 6.8 % in 1995 to 24.5 % in 1998.We registered 4 perioperative complications - in 1 case „fluid overload syndrome“, in 2 casesperforation of the posterior vaginal fornix during dilatation of the cervix after its conisation andin 1 case perforation of the anterior uterine wall. These complications were not treated by anyfurther major surgical intervention.In 91.3% we were able to solve the intrauterine pathology immediately in a one-step hysteroscopicprocedure.Conclusions: Our results are positive and demonstrate the role and advantages of operativehysteroscopy in the management of intrauterine pathology.

Key words:
hysteroscopy, operations, hysteroscopic resection, transcervical surgery


Autoři: D. Tóth;  D. Kužel;  Z. Fučíková;  D. Cibula;  J. Živný
Působiště autorů: Gynek. -porod. klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 1999; (4): 234-238
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Rozbor hysteroskopických výkonů a operačních možností v řešení intrauterinní pato-logie.Typ studie: retrospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinář-ská 18, Praha 2.Metodika: Retrospektivní rozbor provedených hysteroskopických výkonů.Výsledky: V letech 1994 - 1998 jsme provedli 1410 hysteroskopických výkonů. Zaznamenali jsmenárůst operačních hysteroskopických výkonů - z 6,8 % v roce 1995 na 24,5 % v roce 1998. Nejčas-tějším operačním výkonem byla resekce (kličkou resektoskopu) či excize (nůžkami operačního/te-rapeutického hysteroskopu) polypu následována ablací endometria, resekcí submukózníhomyomu, resekcí nitroděložního septa, extrakcí nitroděložního tělíska a adheziolýzou při Asher-mannově syndromu.Zaznamenali jsme 4 perioperační komplikace. V jednom případě se jednalo o „fluid overload syn-drom“, ve 2 případech o perforaci zadní poševní klenby při dilataci děložního hrdla po konizacia v jednom případě o perforaci přední děložní stěny při dilataci. Tyto komplikace si nevyžádalydalší chirurgickou intervenci.V 91,3 % jsme řešili intrauterinní patologii v indikovaných případech primárním hysteroskopic-kým operačním výkonem bez nutné více invazivní operační intervence.Závěr: Tento vývoj a výsledky jsou příznivé, dokazují výhody operační hysteroskopie, která je vesnaze minimalizovat invazivitu operačních výkonů, metodou první volby při řešení intrauterin-ních patologií.

Klíčová slova:
hysteroskopie, operativa, hysteroskopická resekce, transcervikální chirurgie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


1999 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se