Antibiotická profylaxe infekčníchkomplikací císařského řezu - prospektivnístudie


Antibiotic Prophylaxis of Infectious Complications ofCaesarean Sections - Prospective Study

Objective:
To verify the significance of Cefazolin administration to women who were indicated forcaesarean section.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, First Faculty of Medicine, Prague, Czechrepublic.Methods: Cefazolin was administered to 30 women with a patient history risk in a dose of 1 mg i.v.after ligation of the umbilical cord. The control group consisted of 30 women. Observed parame-ters: weight gain during pregnancy, indications for caesarean section, culture from the cervix andvagina prior to the caesarean section, culture from the amniotic fluid, culture from the 4 th daylochia, temperature curve, leucocyte count before and 4 days after the operation, complicationsafter the surgery, administration of antibiotics, and length of hospitalisation.Results: In the group with antibiotic prophylaxis, we observed a more favourable course of thetemperature curve and a smaller leucocyte count the fourth day after the surgery (p < 0.01), incomparison with the women without prophylaxis. The duration of hospitalisation in women withantibiotic prophylaxis was one day shorter and there was no occurence of febrile complicationsrequiring further antibiotic treatment.Conclusion: Cafazolin is advantageous antibiotic for prophylaxis in caesarean section in patientswith risk.

Key words:
prophylaxis, caesarean section, Cefazolin


Autoři: J. Jeníček 1;  T. Fait 1 ;  A. Jedličková 2;  J. Živný 1
Působiště autorů: Gynek. -porod. klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2 Ústav pro lékařskou mikrobiologii 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. A. Souček, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 1999; (5): 313-316
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
ověření významu profylaktického podání cefazolinu ženám, u kterých byl indikováncísařský řez.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha.Metodika: Cefazolin byl aplikován 30 ženám s rizikovou anamnézou v dávce 1 g i.v. po podvazupupečníku plodu. Kontrolní soubor tvořilo 30 žen. Sledované parametry: váhový přírůstek v těho-tenství, indikace k císařskému řezu, kultivace hrdla a pochvy před císařským řezem, kultivaceplodové vody, kultivace očistků 4. den, teplotní křivka, leukocyty před operací a 4. den po opera-ci, komplikace po operaci, nasazení antibiotik, délka hospitalizace.Výsledky: ve skupině s antibiotickou profylaxí jsme zjistili příznivější průběh teplotní křivky,nižší počet leukocytů čtvrtý den po operaci (p < 0,01) ve srovnání se skupinou žen bez profylaxe,doba hospitalizace u žen s ATB profylaxí byla o jeden den kratší a nevyskytly se žádné febrilníkomplikace vyžadující další léčbu antibiotiky.Závěr: Cefazolin je vhodné antibiotikum k profylaxi u rizikových pacientek při císařském řezu.

Klíčová slova:
profylaxe, císařský řez, Cefazolin

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se