Bakteriálne zoonózy: listeriózna infekciamatky v III. trimestri gravidity


Bakteriálne zoonózy: listeriózna infekciamatky v III. trimestri gravidity

Listeria species are Gram-positive bacilli, present in food and in the enviroment (soil, water).Most of them are fortunately low-virulent, so there is no risk for healthy people. However, inspecial circumstances, they can be pathogenic, in immunocompromized individuals. Septicaemiain pregnancy is not dangerous for women, but for the foetus, so delayed diagnosis will lead tospontaneous abortion, intrauterine death or eventually to premature labour.We report in our paper case of Listeria septicaemia in a pregnant woman in the third trimester ofthe pregnancy. Thanks to early diagnosis and subsequent causal antibiotic treatment, we wereable to prevent the development of congenital infection and a healthy baby was born.

Key words:
bacterial infections, listeriosis, pregnancy


Autoři: K. Hlinšťák 1;  T. Bertold 1;  M. Ondrušková 2;  D. Moravčíková 2
Působiště autorů: I. gynek. -porod. klinika LF UK a FN, Bratislava, prednosta doc. MUDr. M. Borovský, CSc. 2 Klinika infektológie a geografickej medicíny, Dérerova NsP, Bratislava, prednosta prof. MUDr. O. Bálint, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 1999; (5): 328-330
Kategorie: Články

Souhrn

Listérie sú Gram-pozitívne tyčinky, prítomné v potravinách a životnom prostredí (pôda, voda).Väčšina z nich má našťastie nízkú virulenciu, takže pre zdravých ľudí nepredstavujú žiadneriziko. Avšak za určitých okolností sa môžu stať patogénmi, prevažne u imunokomprimovanýchjedincov. Infekcia v gravidite nie je ani tak nebezpečná pre ženu, ako pre plod, takže pri jejneskorej diagnostike môže dôjsť k jeho potratu, vnútromaternicovému odúmrtiu, resp. predčasné-mu pôrodu.V našej práci popisujeme prípad listerióznej infekcie u matky v III. trimestri gravidity. Vďakavčasnej diagnóze a následne cielenej ATB liečbe sa zabránilo vzniku kongenitálnej infekciea mohlo dôjsť k pôrodu zdravého plodu.

Klíčová slova:
zoonózy, listerióza, gravidita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se