Naše zkušenosti s termoablací endometriabalonovým katétrem Termachoice


Ultrazvukové zobrazení vezikalizaceuretry

Cíl studie:
Cílem studie bylo posoudit možnosti využití kontrastního média během transperineál-ního urogynekologického ultrazvukového vyšetření.Typ studie: Prospektivní, pilotní studie.Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK Praha.Metodika: Do studie jsme zahrnuli 28 žen se stresovým typem inkontinence. U všech žen jsmezhodnotili pozici a mobilitu hrdla močového měchýře a vezikalizaci uretry během transperineál-ního ultrazvukového vyšetření a následně provedli vyšetření s použitím UZ kontrastní látky a po-rovnali obě vyšetření. Během Valsalvova manévru vstupuje kontrastní látka do proximální uretrya umožňuje přesnější diagnostiku vezikalizace uretry než vyšetření bez jejího použití. Při použitíkontrastní látky jsme vezikalizaci diagnostikovali u 25 pacientek oproti 7 pacientkám při běžnémtransperineálním vyšetření.Závěr: Kontrastní látka významně zlepšuje vizualizaci vezikalizace uretry a poskytuje nám novémožnosti při diagnostice stresového typu inkontinence.

:


Autoři: O. Tóth;  D. Kužel;  Z. Fučíková;  J. Živný
Působiště autorů: Gynek. -porod. klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (2): 91-93
Kategorie: Články

Souhrn

Objective:
To evaluate our first experience with thermal balloon therapy of abnormal uterinebleeding.Design: Prospective study.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology, 1 st Medical Faculty, Charles University, Prague.Methods: Ten procedures of balloon thermal endometrial ablations were performed between Novem-ber 1998 and February 1999. From ten patients with abnormal uterine bleeding, 4 patients withconcomitant polymorbidity (sclerosis multiplex, hypertension, hepatopathia, pyelonephritis) wheremore invasive intervention was not recommended or was contraindicated. Treatment entailed con-trolled heating of intrauterine balloon. Local anaesthesia-paracervical block with analgosedationwas employed in 50% of procedures and general anaesthesia was employed in 50% of cases.Follow up after 3, 6, 12, 24 months is required. Success was defined as the reduction of menses toeumenorrhoea or less.Results: Preliminary results after 6 months follow up are successful in 100%; in 5 (50%) cases werecorded amenorrhoea, in 2 (20%) cases hypomenorrhoea and in 3 (30%) cases eumenorrhoea.Conclusion: Thermal balloon endometrial ablation appears to be safe due to its minimal invasivityespecially in patients with abnormal uterine bleeding with concomitant polymorbidity.

Klíčová slova:
hysteroscopy, endometrial ablation, intrauterine balloon

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se