Výsledky Registru komplikací uživatelekhormonální antikoncepce za rok 1998


Některé zkušenosti z realizacepožadavků „atomového“ zákona naradiodiagnostickém odděleníMasarykova onkologického ústavu

Zodpovědná aplikace požadavků tzv. atomového zákona ve svém důsledku znamená výraznoufinanční zátěž pro radiodiagnostická oddělení. Kompenzací je však podstatné zvýšení technickékvality vyšetření, což je základní předpoklad dobrého diagnostického hodnocení. Článek pojednáváo některých zkušenostech získaných na radiodiagnostickém oddělení Masarykova onkologickéhoústavu při realizaci uvedeného zákona v oblasti mamografie.

:


Autoři: D. Cibula 1;  J. Živný 1;  J. Hořejší 2;  M. Hill 3
Působiště autorů: Gynek. -porod. klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2 Gynek. -porod. klinika 3. LF UK a VFN Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc. 3 Endokrinologický ústav, Praha, ředitel prof. MUDr. RNDr. S. Stárka, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (2): 75-79
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Získání dat o užívání hormonální antikoncepce v České republice v roce 1998.Pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.Metodika: Na jaře roku 1999 bylo rozesláno 2 134 dotazníků českým gynekologům. Zpracovánobylo celkem 418 odpovědí.Výsledky: Odhadnutý počet uživatelek v námi hodnocených ambulancích byl 237.099 žen. Nejčas-těji byly předepisovány monofázické přípravky (54,38 %) s obsahem 30 - 35 mg ethinylestradiolu(55,21 %) obsahující nové progestiny (53,8 %) (norgestimát, gestoden, desogestrel). Součástí pravi-delného sledování uživatelek hormonální antikoncepce byla tato vyšetření: krevní obraz v 8,5 %ambulancí, ultrazvukové vyšetření malé pánve v 8,0 % ambulancí, lipidové spektrum ve 49,8 %ambulancí, krevní tlak v 74 % ambulancí, kolposkopie v 97,6 % ambulancí, odběr onkologické cyto-logie v 98,4 % ambulancí a jaterní testy v 77,1 % ambulancí. Pouze 10,85 % gynekologů neprovádělovyšetření lipidů, téměř 20 % gynekologů měřilo krevní tlak jen výběrově u některých uživatelek.Celkem bylo zaznamenáno 80 kardiovaskulárních onemocnění, což odpovídá jejich výskytuu 0,0325 % uživatelek. Nejčastější komplikací byla hluboká žilní trombóza (58 případů). Skupinažen, kterou postihla některá z kardiovaskulárních příhod, nebyla charakterizovaná ani vyššímvěkem, vyšší hmotností, častým kouřením ani užíváním přípravků s vyšším obsahem estrogenů.Závěr: Mezi gynekology byly velké rozdíly ve sledování uživatelek hormonální antikoncepce.Struktura užívaných přípravků se výrazně lišila podle regionů. Zaznamenán byl velmi malý početkardiovaskulárních onemocnění. Uživatelky, které prodělaly kardiovaskulární příhodu, byly jenvýjimečně nositelkami některého rizikového faktoru.

Klíčová slova:
hormonální antikoncepce, kardiovaskulární onemocnění, hluboká žilní trombóza,jaterní testy, lipidy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se