Syndrom předčasného ovariálního selhání


Ovariální stromální hyperthekóza a současnývýskyt endometroidního karcinomu dělohy

Předkládáme případ 50leté sterilní, obézní pacientky s hypertenzí a s klinickou diagnózou „rodí-cího se“ malignizovaného korporálního polypu.Při histopatologickém vyšetření byl nalezen solidně rostoucí endometroidní adenokarcinom dě-ložní dutiny fokálně s dlaždicovou diferenciací a současně bilaterální stromální hyperthekózaovarií. Stromální hyperthekóza ovarií bývá často spojena s estrogenní či androgenní hypersekrecí(virilismus), obezitou a hypertenzí. Vzhledem k této hormonální hypersekreci, která typicky do-provází ovariální stromální hyperthekózu, byl vznik endometroidního adenokarcinomu v případěnaší pacientky nejspíše v kauzálním vztahu k této hypersekreci.

:


Autoři: D. Cibula;  J. Živný
Působiště autorů: Gynek. -porod. klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (2): 98-102
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl práce:
Shrnutí problematiky syndromu předčasného ovariálního selhání.Typ studie: Přehledný článek.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika I. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská18, Praha 2.Souhrn: Incidence předčasného ovariálního selhání se udává od 0,9 do 3 %. Onemocnění se mani-festuje amenoreou, kterou mohou provázet typické klimakterické vegetativní příznaky z nedo-statku estrogenů. Jediným diagnostickým kritériem tohoto syndromu je zvýšená hladina FSH nad40 IU/l zjištěná ve dvou odběrech s měsíčním odstupem u ženy mladší 40 let. Příčinu onemocněnínedokážeme u většiny žen prokázat. Nejčastější zjistitelnou příčinou je autoimunitní poškozenífolikulárního aparátu, méně často je nalezena genetická příčina. U všech žen s POF by měla býtprovedena vyšetření se zaměřením na další autoimunitní onemocnění, u žen mladších 30 let byměl být vyšetřen karyotyp. I přes možnost zachované folikulární aktivity je pravděpodobnostotěhotnění velmi malá. Indukce ovulace je prakticky neúčinná. Diagnóza POF je jasnou indikacík dlouhodobé estrogen-gestagenní substituční léčbě i při absenci příznaků z nedostatku estroge-nů.

Klíčová slova:
předčasné ovariální selhání, syndrom fragilního X, autoimunitní onemocnění

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se