Matrix metaloproteinázy a menstruace


Metalloproteinases Matrix and MenstruationReview

During every menstrual cycle the extracellular matrix in the uterus undergoes dramatic changesassociated with release and shedding of the endometrium. Classical investigations made in monkeysassumed that menstruation is caused by vasoconstriction, hypoxia and subsequent necrosis.More recent work indicates the importance of the system of matrix metalloproteinases (MMP) forthe extracellular architecture of the endometrium. The submitted paper presents a review ofcrucial characteristics of the MMP system and its importance for cyclic transformation of theendometrium during the menstrual cycle. From the review it is apparent that impairment of theMMP equilibrium and its tissue inhibitors are an essential prerequisite of tissue degradation andmenstruation. MMP activation is requlated by hypoxia, a drop progesterone and paracrine factorsreleased by epithelial, stromal and migratory cells.

Key words:
metalloproteinase, endometrium, menstrual cycle


Autoři: R. Pilka;  P. Hrachovec
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika, LF a FN UP Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (1): 36-40
Kategorie: Články

Souhrn

Během každého menstruačního cyklu prochází extracelulární matrix v děloze dramatickými změnamispojenými s uvolněním a odloučením endometria. Klasické studie provedené u opic předpokládaly,že menstruace je způsobena vazokonstrikcí, hypoxií a následnou nekrózou. Novější prácepoukazují na význam systému matrix metaloproteináz (MMP) pro extracelulární architekturuendometria. Tento článek podává přehled klíčových charakteristik MMP systému a jeho význam pro cyklickou přeměnu endometria během menstruačního cyklu. Z přehledu vyplývá, že poruchyrovnováhy MMP a jejich tkáňových inhibitorů jsou nezbytným předpokladem tkáňové degradacea menstruace. Aktivace MMP je regulována hypoxií, poklesem progesteronu a parakrinními faktoryuvolňovanými z epiteliálních, stromálních a migratorních buňek.

Klíčová slova:
metaloproteináza, endometrium, menstruační cyklus

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se