Vulvovaginálna kandidóza a citlivosťpatogénov na antimykotiká


Vulvovaginal Candidiasis and Susceptibility ofPathogens to Antifungal Agents

Objective:
Analysis of the prevalence and species representation of pathogenic yeasts in patientswith vulvovaginal candidiasis. Determination of in vitro susceptibility of yeast isolates to clinicallyused antimycotic agents.Design: A retrospective clinical study of patients with positive vaginal cultures for the presence ofpathogenic yeast species.Setting: I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a FN, Zochova 7, 811 03 Bratislava, Slovenskárepublika. Methods: Identification of yeast pathogens on the chromogenic medium CHROMagar CANDIDAand with API-CANDIDA identification system. In vitro susceptibility assays of clinical yeast isolatesto antifungal agents using the plate dilution method, NCCLS method and ATB-FUNGUS testsystem.Results: The highest prevalence of vulvovaginal candidiasis was found in women aged between20–30 years. Candida albicans was the most commonly identified species of pathogenic yeasts(87.4%). Of the non-albicans species, C. glabrata (6.3%) was the most prevalent species. C. glabrataand C. krusei clinical isolates were found to be generally less susceptible to several antifungals invitro as compared to C. albicans strains. A minimal number of resistant yeast isolates was observedfor econazole, clotrimazole and nystatin. A relatively high number of resistant strains wasobserved for some other azole antifungals (miconazole, ketoconazole, itraconazole, fluconazole).Conclusion: A successful treatment of vaginal mycotic infections requires the results of the microbiologicalanalyses. They will bring evidence to a physician of the presence and fate of the pathogen,of its sensitivity to antifungals, both of which are essential for the rational and successfultherapy of Candida vaginitis.

Key words:
vulvovaginal candidiasis, in vitro resistance, antifungal agents


Autoři: M. Sojáková 1;  D. Liptajová 2;  M. Šimončičová 3;  M. Borovský 1;  J. Šubík 2
Působiště autorů: I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a FN, Zochova 7, 811 03 Bratislava, prednosta prof. MUDr. M. Borovský, CSc. 2Katedra mikrobiológie a virológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, 842 15 Bratislava, vedúci katedry prof. RNDr. Ing. M. K 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (1): 24-29
Kategorie: Články

Souhrn

Cieľ:
Analyzovať prevalenciu a druhové zastúpenie patogénnych kvasiniek u pacientok s vulvovaginálnoukandidózou. In vitro stanoviť citlivosť klinických izolátov kvasiniek na klinicky používanéantimykotiká.Typ štúdie: Retrospektívna klinická štúdia pacientok s pozitívnym výsledkom kultivácie z pošvyna prítomnosť patogénnych druhov kvasiniek.Názov a sídlo pracoviska: I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a FN, Zochova 7, 811 03Bratislava.Metodika: Identifikácia kvasiniek na chromogénnom médiu CHROMagar CANDIDA a s identifikačnýmsystémom API-CANDIDA. Analýza citlivosti klinických izolátov in vitro na antimykotikáplatňovou zrieďovacou metódou, NCCLS a testom ATB-FUNGUS.Výsledky: Prevalencia vulvovaginálnej kandidózy bola najvyššia u žien vo veku 20–30 rokov. Candidaalbicans bola najčastejším identifikovaným druhom patogénnych kvasiniek (87,4 %). Z druhovnon-albicans prevažovala C. glabrata (6,3 %). In vitro boli klinické izoláty C. glabrata a C.krusei v porovnaní s C. albicans relatívne menej citlivé na antimykotiká. Najnižší výskyt rezistenciein vitro sa zaznamenal pre ekonazol, klotrimazol a nystatín. Pozoroval sa relatívne zvýšenývýskyt rezistencie na niektoré iné deriváty azolov (mikonazol, ketokonazol, itrakonazol, flukonazol).Záver: Predpokladom úspešnej liečby mykotickej infekcie je využitie výsledkov mikrobiologickéhovyšetrenia, ktoré klinikovi poskytne nevyvrátiteľný dôkaz o prítomnosti a povahe patogéna,odhalí jeho citlivosť na antimykotiká a tým umožní nasadenie cielenej antimykotickej liečby.

Klíčová slova:
vulvovaginálna kandidóza, in vitro rezistencia, antimykotiká

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se