Zástava laktace po potratu ve II. trimestrujednorázovým podáním cabergolinuve srovnání s desetidenním podávánímterguridu


Arrest of Lactation after Abortion during the SecondTrimester of Pregnancy by Administration of a SingleDose of Cabergoline as Compared with Ten-dayTerguride Administration

Objective:
The objective of the work was to compare the effectiveness and tolerance of a singleadministration of 1 mg cabergoline and 10-day administration of 1.5 mg terguride divided intothree doses after 8-hour intervals, in the indication of arrest of lactation after an abortion duringthe second trimester.Type of study: Prospective clinical study.Name and place of department: Gynaecological and Obstetric Clinic. First Medical Faculty CharlesUniversity and General Faculty Hospital Prague, Apolinářská 18, Prague 2. Method: During the period between January and October 2000 to 41 patients after abortioninduced during the 2nd trimester terguride, 0.5 mg after 8-hour intervals, was administered fora 10-day period. During the subsequent period from November 2000 to September 2001 to 43patients cabergoline was administered in a single dose within 12 hours after the abortion. Duringhospitalization the patients were asked daily for their subjective evaluation of the effect of treatment(vertigo, palpitations, headache, nausea, vomiting, abdominal pain, sleepiness, secretionfrom the breast, tension in the breasts) and the doctor evaluated the success of treatment objectively.Within 21 days after the abortion the patients were addressed over the phone on subjectiveand objective effects of treatment. For statistical evaluation Fisher’s exact bilateral test was used.Results: The „cabergoline” group displayed, as compared with the „terguride” group, significantlyfewer undesirable effects (p

Key words:
arrest of lactation, abortion, second trimester


Autoři: D. Pavlišta;  P. Calda ;  J. Živný
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (1): 46-50
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Cílem práce bylo porovnat účinnost a toleranci jednorázového podání 1 mg cabergolinua desetidenního podání 1,5 mg terguridu rozděleného do tří dávek po osmi hodinách v indikacizástavy laktace po potratu ve II. trimestru.Typ studie: Prospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská18, Praha 2.Metodika: V období od ledna do října 2000 byl 41 pacientkám po indukovaném potratu ve II.trimestru podáván tergurid 0,5 mg po osmi hodinách po dobu 10 dní. V následujícím období odlistopadu 2000 do září 2001 byl 43 pacientkám podáván cabergolin v jednorázové dávce 1 mg do 12hodin po potratu. Během hospitalizace byly pacientky denně dotazovány na subjektivní hodnoceníúčinku léčby (závrať, palpitace, cefalea, nauzea, zvracení, bolest břicha, ospalost, sekrecez prsu, napětí v prsech) a lékařem objektivně hodnocena úspěšnost léčby. Po 21 dnech po potratubyly pacientky telefonicky dotázány na subjektivní i objektivní účinek léčby. Statistické hodnoceníbylo provedeno Fisherovým exaktním dvoustranným testem.Výsledky: Skupina „cabergolin” oproti skupině „tergurid” vykazuje významně nižší výskyt nežádoucíchúčinků (p

Klíčová slova:
zástava laktace, potrat, druhý trimestr

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se