Gravidita při myelodysplastickémsyndromu


Pregnancy in Myelodysplastic Syndrome

Objective:
Evaluation of the influence of myelodysplastic syndrome (MDS) on the course of pregnancyand delivery.Design: Case report.Setting: Gynecological and Obstetric Department 1st Medical Faculty Charles Univerzity andGeneral Faculty Hospital, Prague.Subjects and methods: The authors analyze their experience with the course of pregnancy anddelivery in a patient with MDS and refractory anaemia who was treated on account of the diseasefor several years before pregnancy in the Institute of Haematology and Blood Transfusion. Pregnancywas not associated with progression of the basic disease and complications which developedduring pregnancy were not associated with MDS. Pregnancy was terminated in this patient onaccount of preeclampsia gravis per sectionem caesaream by delivery of a healthy foetus.Conclusion: The example draws attention to a serious haematological disease while during pregnancyand delivery deterioration of the basic disease was not observed.

Key words:
myelodysplastic syndrome, pregnancy


Autoři: S. Jirsová 1;  P. Drbohlav 1;  Z. Hájek 1;  T. Binder 1;  D. Váchová 1;  K. Bláhová 1;  S. Čermák 2;  J. Živný 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK v Praze, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2Ústav hematologie a krevní transfuze 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Kvasnička, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (3): 196-200
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnocení vlivu myelodysplastického syndromu (MDS) na průběh gravidity a porod.Typ studie: Kazuistika.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha.Předmět a metoda studie: Autoři v této práci analyzují zkušenosti s průběhem gravidity a poroduu pacientky s MDS s refrakterní anémií, která byla pro toto onemocnění sledována a léčena jižněkolik let před graviditou na Ústavu hematologie a krevní transfuze. Průběh gravidity nebylspojen s progresí základního onemocnění a komplikace vzniklé v graviditě byly bez souvislostis MDS. Gravidita byla u této pacientky ukončena z indikace preeklampsia gravis per sectionemcaesaream porodem zdravého plodu.Závěr: Příklad poukazuje na závažné hematologické onemocnění, kdy však v průběhu graviditya při porodu nebylo zaznamenáno zhoršení základního onemocnění.

Klíčová slova:
myelodysplastický syndrom, gravidita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se