Vyšetřování Leidenské mutace(FVL - Leidenská mutace faktoru V) u ženv souvislosti s užíváním kombinovanéhormonální kontracepce nebo hormonálnísubstituční léčby


Screening for Factor V Leiden Mutation (FVL)in Users of Combined Oral Contraceptives (COC)or Hormone Replacement Therapy (HRT)

Objective:
Analysis of the issue of screening for Factor V Leiden mutation (FVL) in users of combinedoral contraceptives (COC) or hormone replacement therapy (HRT).Design: Review article.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, Charles University and GeneralFaculty Hospital,Prague.Methods: Review of published facts, analysis of possibilities to screen all users or to test risk groupsin the current situation in the Czech Republic.Conclusion: 1) Screening for FVL in allCOCorHRTusers is not recommended mostly for economicalreasons. 2) Testing for FVL is indicated in women with a positive family history of thromboembolicdisease and in obese women, if they consider COC or HRT despite our recommendation or in casethere is a medical indication. 3) Deep venous thrombosis or pulmonary embolism are absolutecontraindications of COC or HRT regardless of the presence of FVL.

Key words:
combined oral contraceptives, hormone replacement therapy, thromboembolic disease,Factor V Leiden mutation, hereditary thrombophilias


Autoři: D. Cibula 1;  V. Unzeitig 2;  J. Živný 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2Gynekologicko-porodnická klinika, LF MU a FN Brno, přednosta prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (3): 167-174
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Rozbor problematiky vyšetřování přítomnosti Leidenské mutace faktoru V (FVL) u uživatelekhormonální kontracepce (COC) či hormonální substituční léčby (HRT).Typ studie: Přehledový článek.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika I. LF Univerzity Karlovy a VFN, Praha.Metodika: Kritické zhodnocení publikovaných dat, analýza možnosti screeningového vyšetřenía vyšetření rizikových skupin v podmínkách ČR.Závěry: 1) Screening FVL u všech uživatelek COC a HRT nelze doporučit především pro ekonomickounáročnost. 2) Vyšetření FVL je indikováno u žen s pozitivní rodinnou anamnézou tromboembolickénemoci (TEN) a u obézních žen pokud přes poučení o zvýšeném riziku trombózy zvažujíužívání COCčiHRTnebo pokud je k užívání léčebná indikace. 3) Hluboká žilní trombóza nebo plicníembolie jsou absolutní kontraindikací COC i HRT bez ohledu na nosičství FVL.

Klíčová slova:
kombinovaná hormonální kontracepce, hormonální substituční léčba, tromboembolickánemoc, Leidenská mutace, vrozené trombofilie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se