Minimálně invazivní operační léčbasymptomatických myomů pomocí LDUV(laparoskopická disekce děložních cév):klinická prospektivní studie (část I)


Minimally Invasive Surgery of SymptomaticFibrosis Using LDUV (laparoscopic dissection ofuterine vessels): Clinical Prospective Study (Part I)

Objective:
To assess the clinical outcome, indication and operative technique of laparoscopicdissection of uterine vessels (LDUV) using ultrasonic technique in the treatment of symptomaticfibroids. Design: Prospective case observational clinical study (Part I).Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, Hospital Kladno.Methods: We analysed clinical outcome of laparoscopic dissection of uterine vessels in 46 symptomaticwomen with fibroids in the period 2000 - 2002. The operative technique and indication tosurgery were studied especially in part I.Results: All patients underwent successful LDUV procedure without intraoperative complications.Time of surgery ranged from 15 - 50 minutes (mean 37.3 minutes) in cases of LDUV only. In cases oflaparoscopic dissection of uterine vessels combined with myomectomy the mean of surgery was 63.1minutes (range 35 - 120). Mean blood loss was less than 25 ml and mean hospital pooperative stay2.1 days. Only two minor febrile pooperative complications was found (4.3%).Conclusion: The procedure of laparoscopic dissection of uterine vessels can be completed within 25- 35 minutes with minimal blood loss, short hospital stay and acceptable number of complications.

Key words:
laparoscopy, dissection uterine vessels, myoma, ultrasonic technique


Autoři: Z. Holub;  J. Lukáč;  L. Kliment;  Š. Urbánek
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Kladno, primář doc. MUDr. Zdeněk Holub, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (3): 147-152
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnotit klinické výsledky, indikaci a operační techniku laparoskopické disekce děložníchcév (LDUV) s použitím ultrazvukové techniky u symptomatických myomů.Typ studie: Klinická prospektivní studie s pozorováním jednotlivých případů (část I).Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Kladno.Metody: Autoři analyzovali klinické výsledky laparoskopické disekce děložních cév u 46 symptomatickýchžen s myomy v období 2000 - 2002. Byla studována zvláště operační technika a indikacek LDUV.Výsledky: LDUV byla úspěšně provedena u všech pacientek bez intraoperačních komplikací. Délkavýkonu se pohybovala v rozmezí od 15 do 50 minut (průměr 37,3 min.) u případů samotné LDUV.V případech kombinace LDUV s myomektomií byla průměrná délka operace 63,1 min. (rozmezí 35 -120 min.). Průměrná krevní ztráta nepřesáhla 25 ml při průměrné délce pooperačního pobytu nalůžku v délce 2,1 dne.Ve 2 případech se vyskytly nezávažné pooperační komplikace v podobě teploty.Závěr: Procedura laparoskopické disekce děložních cév může být provedena v rozmezí 25 - 35 minuts pouze minimální krevní ztrátou, krátkou hospitalizací a přijatelným výskytem nezávažných pooperačníchkomplikací.

Klíčová slova:
laparoskopie, disekce děložních cév, myomy, ultrazvuk

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2003 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se