Enukleace intramurálních děložních myomů u žen ve fertilním věku: střednědobé výsledky prospektivní klinické studie


Enucleation of Intramural Uterine Fibroids in Women at Fertile Age: Midterm Results of Prospective Clinical Trials

Objective:
To analyze clinical and reproductive outcomes of patients after laparoscopic (LM) or open (OM) myomectomy.

Design:
Prospective clinical trial.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, 1st Faculty of Medicine and General Faculty Hospital, Charles University, Prague.

Methods:
Women under the age of 40 with intramural fibroid larger than 4 cm were indicated for myomectomy. LM was performed when laparoscopy revealed solitary or 2 fibroids smaller than 8 cm; otherwise the OM was carried out. The patients were followed at 6 months intervals.

Results:
80 myomectomies with extirpation of 121 myomas was performed from January 2002 to April 2005. The average age was 33.5 years, average size of dominant fibroid 56 mm. 38% of women suffered from infertility; the mean follow-up was 15.6 months. We performed LM in 56 cases (70%). From 24 open procedures 18 were elective and 6 converted from laparoscopy. In 18 patients some of the fibroid – ischemization procedures (uterine arteries embolization or laparoscopic dissection, or laparoscopic myolysis) preceded myomectomy. In the group with LM there was significantly lower periprocedural blood loss, lower count of leucocytes and CRP concentration the 2nd day after surgery, shorter stay in the hospital, shorter interval between surgery and conception, and lower incidence of early complications than in women with OM. Fibroid related symptoms fully disappeared in 76% of patients. 20 women from 38 that have already tried to conceive have achieved 22 gestations so far: 9 deliveries (2 preterm; 3 vaginal, 6 Cesarean), 6 miscarriages, 1 ectopic and 6 ongoing pregnancies at the moment.

Conclusion:
In the hands of surgeons experienced in operative laparoscopy the enucleation of intramural uterine fibroids is safe, symptomatically effective, mostly low invasive procedure with good reproductive prognosis.

Key words:
intramural fibroid, myomectomy, reproductive results


Autoři: M. Mára 1;  Z. Fučíková 1;  D. Kužel 1;  O. Sosna 1;  P. Dundr 2;  P. Kříž 1;  D. Koryntová 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN. Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc. 1;  Ústav patologie 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. C. Povýšil, DrSc. 2
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(1): 16-24
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Analyzovat klinické a reprodukční výsledky pacientek po laparoskopické (LM) nebo otevřené (OM) myomektomii.

Typ studie:
Prospektivní klinická studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha.

Metodika:
Ženy mladší 40 let, s intramurálním myomem ≥ 4 cm, byly indikovány k myomektomii. Při laparoskopickém nálezu 1–2 myomů < 8 cm bylo přistoupeno k LM; u ostatních k OM. Pacientky byly sledovány v šestiměsíčních intervalech.

Výsledky:
Od ledna 2002 do dubna 2005 jsme provedli 80 myomektomií a enukleovali 121 myomů. Průměrný věk žen byl 33,5 roku, průměrná velikost dominantního myomu byla 56 mm. Celkem 38 % žen bylo sterilních, střední délka follow-up byla 15,6 měsíce. V 56 případech (70 %) byla provedena LM. Z 24 OM bylo 18 elektivních a 6 konvertovaných z laparoskopie. V 18 případech předcházel myomu ischemizující výkon (embolizace či laparoskopická disekce děložních tepen nebo myolýza). Ve skupině s LM byla signifikantně nižší krevní ztráta, nižší počet leukocytů a koncentrace CRP 2. pooperační den, kratší doba hospitalizace i interval mezi operací a koncepcí a nižší frekvence časných komplikací než u pacientek s OM. Symptomy plně odezněly u 76 % žen. Z 38 pacientek, které již usilovaly o těhotenství, jich otěhotnělo 20 (22 gravidit): 9 porodů (2 předčasné; 3 spontánní, 6 operačních), 6 potratů, 1 ektopické a 6 právě probíhajících těhotenství.

Závěr:
Enukleace intramurálních myomů je, v rukou endoskopicky erudovaných operatérů, bezpečným, symptomaticky efektivním a většinou málo invazivním výkonem s dobrou reprodukční prognózou.

Klíčová slova:
intramurální myom, myomektomie, reprodukční výsledky


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se