Porody mimo zdravotnická zařízení


Deliveriers Out of Medical Facilitie

Aim of study:
Analysis of reasons and risks of planned and unplanned deliveries out of medical facilities.

Type of study:
Review of literature and casuistry.

Name and site of department:
Department of Obstetrics and Gynaecology, Teaching Hospital Na Bulovce, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague.

Material and Method:
Authors of this paper are discussing published evidences concerning the reasons and the risks of planned and unplanned deliveries out of the medical facilities. They are pointing out at the activities of some independently practising midwives, who systematically encourage females against medically conducted deliveries during their prenatal courses, thus obtaining clients for home deliveries. At the end of the paper the authors present three casuistries from their own practice to document the outcomes of disinformation and prenatal courses guided in a wrong way.

Conclusion:
According to the results of foreign studies and own experience home deliveries are accompanied by senseless risks for mother and child. Dubitable benefits of the home surroundings cannot counterbalance these risks. Prenatally purposely misinformed woman and her partner often threaten themselves and their arriving child during labour with senseless risks.

Key words:
home deliveries, prenatal courses, perinatal mortality.


Autoři: J. Záhumenský;  M. Halaška;  D. Kolařík;  B. Sehnal;  O. Šottner;  M. Krčmář
Působiště autorů: Gynekologicko porodnická klinika 1. LF UK a FN na Bulovce, Praha, přednosta prof. MUDr. M. Halaška, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(1): 13-16
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Analýza důvodů a rizik plánovaných a neplánovaných porodů mimo zdravotnická zařízení.

Typ studie:
Literární přehled a kazuistiky.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko porodnická klinika, 1. LF UK a FN na Bulovce, Praha.

Předmět a metoda studie:
Autoři ve svém sdělení na základě publikovaných prací analyzují důvody a rizika plánovaných a neplánovaných porodů mimo zdravotnické zařízení. Poukazují na činnost některých soukromých porodních asistentek, které na prenatálních kurzech vedou systematickou kampaň proti lékařsky vedeným porodům, čímž si získávají klientelu pro domácí porody. Na závěr uvádějí tři kazuistiky ze své praxe, které dokumentují následky nesprávně vedené prenatální přípravy a dezinformací.

Závěr:
Podle výsledků zahraničních studií a našich zkušeností přinášejí porody v domácnosti zbytečná rizika pro matku a plod, která v žádném případě nemohou vyvážit pochybné výhody domácího prostředí. Rodičky a jejich partneři, kteří jsou na prenatálních kurzech záměrně dezinformováni, často svou nespoluprací vystavují sebe i nenarozené dítě zbytečným rizikům, jak ukazují uvedené kazuistiky.

Klíčová slova:
porody v domácnosti, prenatální příprava, perinatální úmrtnost


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se