Populace buněk karcinomu prsu a její změny v závislosti na protinádorové léčbě


Breast Cancer Cell Populations and its Changes Relation to Therapy

This review summarizes the data from published studies that dealt with observation of various bioparameters changes in cancer population dependant on used therapy. Critically evaluating these studies and looking for relations among separate results we are trying to estimate prognostic value of these parameters (likelihood of recurrence, overall survival, ...) and also their value for prediction of tumor response to cytostatic, hormonal or other treatment. The aim is selection of such tumor population characteristics the testing of them would enable better patient stratification in postoperative adjuvant systemic therapy.

Key words:
breast cancer, chemotherapy, cellular changes, hormonal therapy


Autoři: D. Kolařík 1;  I. Netíková 2;  I. Marinov 3;  I. Juliš 4;  M. Halaška jr. 5;  K. Rauš 1;  D. Driák 1 ;  J. Záhumenský 1;  K. Benková 6;  M. Halaška 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FN na Bulovce, Praha, přednosta prof. MUDr. M. Halaška DrSc. 1;  Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Petruželka, CSc. 2;  ÚHKT, Praha, přednosta prof. MUDr. P. Klener, DrSc. 3;  Biolab s. r. o., Praha 4;  Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc. 5;  Ústav patol. a soud. lékařství, FN na Bulovce, Praha, prim. MUDr. K. Benková 6
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(1): 43-60
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Tento přehled shrnuje poznatky dosud publikovaných prací, které se zabývaly pozorováním změn některých bioparametrů nádorové populace v závislosti na použité terapii. Kritickým zhodnocením těchto studií a hledáním souvislostí mezi jednotlivými dílčími výsledky se pokoušíme o odhad jak prognostického významu těchto parametrů (pravděpodobnost recidivy, délka přežívání, ap.) tak i jejich významu pro predikci odpovědi nádoru na cytostatickou, hormonální nebo jinou léčbu. Snahou je vyselektovat takové charakteristiky nádorové populace, jejichž testování by v klinické praxi umožňovalo lépe stratifikovat pacientky při indikaci pooperační adjuvantní systémové terapie.

Klíčová slova:
karcinom prsu, chemoterapie, buněčné změny, hormonální terapie


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se