Intraduktální papilární proliferace prsu. Aktuální přehled problematiky a klinicko-patologické korelace


Intraductal Papillary Proliferation of Brest. Actual Review and Clinicopathological Corelation

Objective:
Complex summary addressing current view of the intraductal papillary lesions of breast, especially focused on morphology, exact terminology and clinicopathological aspects of effective therapy.

Design:
Review article.

Setting:
Biopsy Lab s.r.o. and Šikl’s Department of Pathology, Charles University and Faculty Hospital, Pilsen. Methods: Summarized recent data, diagnostic principals and clinicopathological recommendations of papillary breast lesions created comprehensive guide for daily diagnostic and therapeutic practice.

Results:
The group of papillary tumors of the breast includes various lesions with different biologic potential. They are all presenting as pure intraductal lesions, but in case of multiple peripheral distribution imply possible risk for aggressive behavior. The reason is frequent occurrence of atypical ductal hyperplasia/intraductal (in situ) carcinoma in the adjacent tissue. Spectrum of secondary changes further complicates the diagnosis of papillary tumors, especially in core needle biopsy. Atypical papilloma is still very controversial issue and it essentially means situation when atypical ductal hyperplasia/conventional ductal in situ carcinoma arises in preexisting papillomas or extends to it from neighborhood. Generally, papillary lesions are suitable for effective conservative treatment in the case of proper clear resection margin. Finding of benign papilloma in core biopsy remains unsolved question yet.

Key words:
breast, intraductal papillary lesions, papillomas, atypical papilloma, intracystic papillary carcinoma


Autoři: Z. Kinkor 1;  A. Skálová 1;  F. Ondriaš 2
Působiště autorů: Bioptická laboratoř, s. r. o., Plzeň, vedoucí prof. MUDr. A. Skálová, CSc. 1;  FNsP Ružinov, Bratislava 2
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(1): 61-65
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl práce:
Cílem je podat aktuální, souhrnný a komplexní přehled problematiky intraduktálních papilárních lézí se zaměřením na morfologii, přesnou interpretaci terminologie a klinicko-patologické aspekty racionální terapie.

Typ studie:
Souhrnný přehled.

Název a sídlo pracoviště:
Bioptická laboratoř s.r.o. a Šiklův ústav patologie, LF UK a FN Plzeň.

Metodika:
Kompilace a setřídění současných literárních faktů, názorů, doporučení a principů v oblasti papilárních nádorů a jejich implementace do běžné klinicko-morfologické praxe.

Výsledky:
Papilární nádory prsu zahrnují škálu proliferací s rozdílným biologickým potenciálem.Vždy jde o čistě intraduktální procesy, avšak při periferním mnohočetném výskytu s častějším možným rizikem agresivního chování. Důvodem je relativně častý výskyt atypické intraduktální hyperplazie/intraduktálního (in situ) karcinomu v jejich bezprostředním okolí. Variabilita běžných sekundárních regresivních změn v papilomu i papilokarcinomu komplikuje diagnózu zejména v punkční biopsii při rozlišení benigního vs. maligního resp. invazivního procesu. Atypický papilom je vzácná kontroverzní jednotka a správný výklad znamená vznik intraduktálního karcinomu na podkladě papilomu. Papilární léze obecně poskytují ideální možnosti pro efektivní konzervativní terapii za předpokladu přesného hodnocení kvality resekční linie. Spornou zůstává otázka přístupu k nálezu jasného benigního papilomu v punkční biopsii.

Klíčová slova:
mléčná žláza, intraduktální papilární léze, papilom, atypický papilom, intracystický papilokarcinom


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se