Ovulační hlen a jeho pH, arborizace a spermaglutinační protilátky u pacientek s poruchou plodnosti


Ovulatory Mucus and his pH, Arborization and Spermagglutination Antibodies in Women with Fertility Disorders

Objective:
We studied pH of ovulatory mucus, sperm penetration through capillary filled with ovulatory mucus in one hour and presence of local spermagglutinating antibodies.

Methods:
We measured pH, arborization and Kremer test in ovulatory mucus in 127 women with fertility disorder. Indirect mixed antiimunoglobulin reaction test (i-MAR-test for IgG, IgA, IgM and IgE) was used for detection of spermagglutinating antibodies. Results: pH 7.4–9.6 (physiological limit) was found in 94/127 women (74%), pH<7.4 in 33 women (26%). 60% of 94 patients with physiological pH had Kremer’s test above 2cm/hour (normal sperm penetration in ovulatory mucus), in 40% of them reduction of sperm penetration (<2cm/hour, swelling, shaking, cytotoxicity) was seen. Sperm antibodies in ovulatory mucus in 24% patients with pH<7.4 and 22% patients with physiological pH were studied. In 111 patients with regular menstrual cycle a classical arborization was found in 81%, in 14% was not proved. In 16 patients with irregular menstrual cycle classical arborization was observed in 11 of them. Local sperm antibodies were detected only in 13% of the total count of patients, it means in 17 patients. Their ovulatory mucus showed classical arborization. 30 healthy fertile women created the control group, only one secretion had pathological findings in all studied parameters owing to latent mycotic infection.

Summary:
Pathological pH of ovulatory mucus, hormonal dysbalance, and presence of local spermagglutinating antibodies evidently influence penetration of sperm cells through cervix uteri. Otherwise pathological microbial vaginal environment can start a cross reaction with the surface microbes and sperm epitopes. One sign of ovulation, arborization of cervical ovulatory mucus, is not connected directly with the presence of local sperm antibodies, but insufficient estrogen influence is a sign of the reduced immunosuppression in cervix area.

Key words:
fertility disorders, ovulatory mucus, pH, arborization, antibodies, Kremmer test, i-MAR-test


Autoři: J. Gruberová 1;  S. Biková 1;  Z. Ulčová-Gallová 1;  J. Reischig 2;  Z. Rokyta 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc. 1;  Ústav biologie LF UK, Plzeň, přednosta doc. RNDr. J. Reischig, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(1): 36-40
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl:
V ovulačním hlenu jsme sledovali pH, arborizaci a penetraci spermií kapilárou naplněnou ovulačním sekretem za jednotku času, současně jsme hodnotili přítomnost lokálních spermaglutinačních protilátek.

Soubor a metodika:
U 127 pacientek s poruchou plodnosti jsme měřili pH ovulačního hlenu, sledovali jeho arborizaci a určovali penetraci spermií v kapiláře naplněné ovulačním sekretem za hodinu (Kremer test). Současně jsme vyšetřovali lokální spermaglutinační protilátky nepřímým smíšeným antiimunoglobulinovým testem (i- MAR-testem) pro IgG, IgA, IgM a IgE.

Výsledky:
Zjistili jsme, že pH ovulačního hlenu 7,4–9,6 (fyziologická mez) mělo 94/127 pacientek (74 %), pH <7,4 bylo u 33 (26 %) pacientek. U 94 pacientek s fyziologickým pH jsme nalezli v 60 % Kremerův test nad 2 cm/hod (normální penetrace spermií ovulačním hlenem), u 40 % došlo ke snížení penetrace spermií (<2cm/hod, swelling, shaking, cytotoxicita). Protilátky proti spermiím jsme nalezli v ovulačním hlenu u 24 % pacientek s pH <7,4 a u 22 % pacientek s pH fyziologickým. U 111 pacientek s pravidelným menstruačním cyklem jsme zjistili v 81 % klasickou arborizaci ovulačního hlenu na sklíčku, ve 14 % jsme tento fenomén neprokázali. Ve skupině 16 pacientek s nepravidelným menstruačním cyklem jsme klasickou arborizaci našli u 11 z nich. Dále jsme zjistili lokální protilátky proti spermiím jen u 13 % z celkového počtu žen, tj. u 17 pacientek, jejichž ovulační sekret vykazoval pozitivní arborizaci. V kontrolní skupině 30 plodných zdravých žen byl pouze 1 patologický nález všech sledovaných parametrů (později prokázané plísňové onemocnění pochvy).

Závěr:
Patologické pH ovulačního hlenu, hormonální dysbalance a přítomné lokální spermaglutinační protilátky jednoznačně nepříznivě ovlivňují penetraci spermií hrdlem děložním. Přítomnost vaginálních patogenů může způsobit zkříženou antigenicitu s povrchovými epitopy spermií. Jedna ze známek ovulace – arborizace ovulačního hlenu s výskytem lokálních protilátek proti spermiím přímo nesouvisí, i když nedostatečná estrogenizace je známkou snížené suprese v oblasti cervikálního kanálu.

Klíčová slova:
poruchy reprodukce, ovulační hlen, pH, arborizace, protilátky, Kremerův test, i-MAR-test


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se