Analýza stagnace perinatální úmrtnosti v České republice


Analysis of Stagnation of Perinatal Mortality in the Czech Republic

Objective:
Analysis of stagnation of perinatal mortality level in the CR in 2000–2004.

Design:
Retrospective nationwide epidemiological study of selected indicators of perinatal care level.

Settings:
Institute for the Mother and Child Care, Prague, Czech Republic.

Methods:
Comparison of selected indicators of perinatal care and conditions for such care during years period 2000-2002 and 2003–2004.

Results:
Stagnation of perinatal mortality in the Czech republic since 2000 has been the result of two opposite process. On one side it is the continuous increase of newborns of low birth weight as a result of not only biological but also demographic and socio-economic risk factors, which create unfavorable envirement for provision of perinatal care. On the other side it is the improved professional care observed in two areas (prenatal diagnosis of congenital malformations and intensive care in newborns of extremely low birth weight). During 2003–2004 we were still able to observe odds of improvement of professional care against the deteriorating conditions which led to further decrease of perinatal mortality by 0.27%0 on average. However, there is a danger that negative factors will prevail in the near future, because reserves for the further improvement of professional care are exhausted and analyzed unfavorable factors are continuously on the rise. This could lead to an increase of the curently low perinatal mortality level.

Conclusions:
Stagnation of perinatal mortality in the Czech Republic during the last five years in a range of 4.0–4.4 %0 is a result of two opposite processes. On one side it is due to improved level of professional care in prenatal diagnosis, and due to centralized intensive care of newborns of extremely low birth weight. However, the reserves in those two areas are already exhausted. On the other side there are the deteriorating conditions (demographic and social) for such care, which are continuously on rise. While the first process has been prevailing until now with the resulting minimal decrease of perinatal mortality by 0.4%0, there is a danger that the ballance will change in the near future.

Key words:
perinatal mortality, specific early neonatal mortality, newborns of extremely low birth weight, prenatal diagnosis of congenital malformations, unfavourable conditions for perinatal care


Autoři: Z. Štembera;  P. Velebil
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(2): 87-91
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Analýza příčin stagnace perinatální úmrtnosti v ČR v období let 2000–2004.

Typ studie:
Retrospektivní celostátní epidemiologická studie vybraných ukazatelů úrovně perinatální péče.

Název a sídlo pracoviště:
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha.

Metodika:
Srovnání vybraných ukazatelů úrovně perinatální péče a podmínek, v nichž tato péče probíhala v období 2000–2002 proti období 2003–2004.

Výsledky:
Stagnující perinatální úmrtnost v ČR od r. 2000 je výsledkem dvou protichůdných procesů. Na jedné straně je to kontinuální nárůst frekvence novorozenců nízké porodní hmotnosti, jako důsledek působení různých, nejen biologických, ale i demografických a sociálních rizikových faktorů, představující nepříznivé podmínky, v nichž perinatální péče probíhá. Na druhé straně stojí zlepšující se odborná úroveň této péče zjištěná ve dvou speciálních oblastech (prenatální diagnostika VVV a intenzivní péče o novorozence extrémně nízké porodní hmotnosti). V období 2003 a 2004 ještě převládalo zlepšení odborné úrovně nad zhoršujícími se podmínkami, což vedlo v tomto období ještě k poklesu perinatální úmrtnosti v průměru o 0,27%0. Protože ale pro činnost vedoucí ke zlepšování odborné úrovně jsou již rezervy vyčerpány a analyzované nepříznivé podmínky vykazují naopak kontinuální nárůst, je nebezpečí, že ty v nejbližší budoucnosti převýší, což by mohlo vést ke zvýšení stávající velmi nízké perinatální úmrtnosti.

Závěr:
Stagnující perinatální úmrtnost v ČR v posledních 5 letech v rozmezí 4,0–4,4 %0 je výsledkem dvou protichůdných procesů. Na jedné straně zlepšující se úrovní odborné péče jednak v prenatální diagnostice VVV, jednak v centralizaci intenzivní péče o novorozence extrémně nízké porodní hmotnosti, přičemž rezervy v obou těchto oblastech odborné péče jsou již vyčerpány. Na druhé straně zhoršování podmínek (demografických a sociálních), v nichž tato péče probíhá a které naopak vykazují kontinuální růst. Jestliže dosud převládal první proces nad druhým, což vedlo k minimálnímu poklesu perinatální úmrtnosti o 0,4 %0, je reálné nebezpečí, že v nejbližší budoucnosti se poměr obou těchto procesů obrátí.

Klíčová slova:
perinatální úmrtnost, spec. ČNÚ, novorozenci nízké porodní hmotnosti, prenatální diagnostika VVV, nepříznivé podmínky pro perinatální péči


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 2

2006 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se