Prenatální záchyt kongenitálního mezoblastického nefromu


Prenatal Detection of Congenital Mezoblastic Nephroma

Type of study:
Case report.

Setting:
Department of Gynecology and Obstetrics, Department of Radiology, Department of Pathology, Department of Medical Genetics, Charles University Hospital, Hradec Králové.

Methods:
The autors report a case of renal tumor in a fetus at 33 weeks of gestation detected by means of ultrasonography and magnetic resonance imaging. The pregnancy course was complicated by polyhydramnios. The female infant was born vaginally at 37 weeks of gestation. Postnatal nephrectomy confirmed prenatal diagnostic presumption – congenital mezoblastic nephroma. At folllow-up at 12 months of age, the infant had no evidence of the disease.

Conclusion.
Detection of renal tumor in a fetus is rare. Congenital mezoblastic nephroma with the favourable prognosis is most probable diagnosis. Prenatal detection enables the prevention of complications (prematurity prevention, detection of the developing cardial decompensation and fetal hydrops) with the planning of labour and postnatal management.

Key words:
mezoblastic nephroma, ultrasonography, magnetic resonance imaging, ring sign


Autoři: I. Musilová 1 ;  P. Eliáš 2;  J. Žižka 2;  K. Hodík 1;  E. Šimáková 3;  V. Jüttnerová 4
Působiště autorů: Porodnická a gynekologická klinika FN a LF UK, Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Tošner, CSc. 1;  Klinika radiologická FN a LF UK, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. P. Eliáš, CSc. 2;  Fingerlandův ústav patologie FN a LF UK, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. I. Šteiner, CSc. 3;  Oddělení klinické genetiky, vedoucí MUDr. V. Jüttnerová 4
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(2): 118-121
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Typ studie:
Kazuistika.

Název a sídlo pracoviště:
Porodnická a gynekologická klinika LF UK a FN Hradec Králové, Klinika radiologická LF UK a FN Hradec Králové, Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové, Oddělení lékařské genetiky LF UK a FN Hradec Králové.

Metodika:
Autoři předkládají případ záchytu renálního tumoru u plodu ve 33. týdnu těhotenství pomocí ultrasonografie a nukleární magnetické rezonance. Průběh těhotenství byl komplikován současným polyhydramnion. Plod ženského pohlaví byl porozen spontánně ve 37. týdnu těhotenství. Postnatální nefrektomie potvrdila prenatální diagnostický předpoklad – kongenitální mezoblastický nefrom. Kontrolní vyšetření dítěte ve věku 12 měsíců neprokázalo recidivu onemocnění.

Závěr:
Nález renálního tumoru u plodu je vzácný. Nejpravděpodobnější diagnózou je kongenitální mezoblastický nefrom s příznivou prognózou. Prenatální záchyt umožňuje prevenci komplikací (prevenci prematurity, záchyt rozvoje kardiální dekompenzace a hydropsu plodu) s naplánováním porodu a postnatálního řešení.

Klíčová slova:
mezoblastický nefrom, ultrasonografie, magnetická rezonance, ring sign


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 2

2006 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se