Inhibin B a intraakrozomální proteiny u mužů z párů s poruchou fertility


Inhibin B and Intraacrosomal Proteins in Men from the Couples with Fertility Disorders

The aim:
To monitor the basic andrologic and immunologic sperm factors and the levels of inhibin B in serum and in seminal plasma in men from the couples with infertility disorders.

Setting:
Department of Gynecology and Obstetrics, Medical School, Charles University and University Hospital, Plzen, Institute of Molecular Genetics, AV CR, Prague, Institute of Clinical Immunology and Allergology, LF UK a FN, Plzeň.

Methods:
We used conventional methods for estimation of sperm quality according to WHO and we detected the intra-acrosomal proteins by monoclonal antibodies (Hs8 and Hs14, immunofluorescent method), spermantibodies by direct mixed antiimunoglobulin reaction (MAR) test, and we examined inhibin B in serum (≤400 pg/ml= A) and in seminal plasma (≤ 600 pg/ml= N) by ELISA in 355 men aged 21-52 years (∅ 34 years) with normal levels of FSH, LH and testosterone. The control group was created by 56 health sperm donors.

Results:
We found 65% normospermatics in the group of 355 patients, 34.9% men with various kind of pathologies. Predominance of spermagglutinating antibodies was found in 15.77% in IgG, in 19.44% in IgA, in 8.44% in IgA and IgG together. Normal intraacrosomal proteins were reached in 74.65% for Hs8, in 20.85% pathologic, in 86.2% normal findings for Hs14, in 4.23% pathologic. The immunological results in control group were completaly negative. Pathological levels of inhibin B in seminal plasma was found in 37.2% (152 men), in 2.5 % in serum, and in 5.6% in serum and in seminal plasma together. In 54.7% of patients we found physiological levels of inhibin B in both biological fluids. We also compared physiological 109/152 (71.71%), and pathological spermiogrammes 43/152 (28.29%) with abnormal levels of inhibin B in seminal plasma, with intraacrosomal proteins to levels of inhibin B in serum. Our detailed study shows high interidividual results, which must be studied in complex with diagnosis of decreased fertility in man.

Conclusion:
Andrologic and immunologic analysis in the group of 355 men showed normal parameters of spermiogrammes in 231 patients (65%), in the rest of men the immunologic profil was in various parts pathologic. Only 105 men have got excellent spermiogrammes. Inhibin B as hormon regulates in back the secretion of FSH, and serves as good indicator in male reproductive failures.

Key words:
inhibin B, intraacrosomal proteins, fertility disorders


Autoři: K. Babčová 1;  Z. Ulčovágallová 1;  Z. Červenková 1;  J. Pěknicová 2;  P. Panzner 3;  Z. Mičanová 1;  K. Bibková 1;  Z. Rokyta 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc. 1;  Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha, vedoucí ústavu prof. RNDr. V. Pačes, DrSc. 2;  Ústav klinické imunologie a alergologie, LF UK a FN, Plzeň, přednosta doc. MUDr. P. Panzner, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(2): 111-117
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko a cíl:
Sledovat základní andrologické, imunologické faktory a koncentrace inhibinu B v séru a seminální plazmě (SP) u mužů z párů s poruchami plodnosti.

Metodika:
Konvenční sledování spermiogramu podle WHO, vyšetřování spermaglutinačních protilátek (přímého MAR-testu), intraakrozomálních proteinů monoklonálními protilátkami (Hs8 a Hs14, imunofluorescence), detekce inhibinu B v séru (≤400 pg/ml = N) a v seminální plazmě (≤600 pg/ml = N) metodou ELISA, u 355 mužů ve věku 21–52 (průměr 34,0) let s normálními koncentracemi FSH, LH a TSH. Kontrolní skupinu tvořilo 56 zdravých dárců ejakulátů.

Výsledky:
V souboru 355 mužů jsme nalezli 65 % normospermatiků a 35 % s patologickým spermiogramem. Seminální spermaglutinační protilátky převažovaly v izotypech: v IgG u 15,77 %, v IgA u 19,44 %. Zjistili jsme zcela normální intraakrozomální proteiny u 74,65 % a patologické u 20,85 % pro Hs 8, normální u 86,2 %, patologické pak u 4,23 % pro Hs 14. U vybrané skupiny dárců spermií jsme nenalezli žádný patologický parametr. Zjistili jsme patologickou koncentraci inhibinu B v seminální plazmě u 37,2 % (152 mužů), u 2,5 % v séru, a u 5,6 % v séru i v seminální plazmě. Naopak u ostatních (54,7 %) mužů jsme nalezli fyziologické koncentrace inhibinu B v obou biologických tekutinách. Srovnávali jsme také fyziologické 109/152 (71,71 %) a patologické spermiogramy 43/152 (28,29 %) s abnormálními koncentracemi inhibinu B v seminální plazmě, s intraakrozomálními proteiny společně i s koncentracemi inhibinu B v séru. Naše detailní studie výše uvedených faktorů ukazuje různorodé výsledky, které musí být posouzeny komplexně a individuálně v diagnóze snížená plodnost u muže.

Závěr:
Imunologickou a andrologickou analýzou v náhodném souboru 355 mužů jsme zjistili normální spermiogram u 231/355 (65 %) a z nich u 126/355 (35,5 %) byl imunologický profil v různé oblasti patologický. Mužů bez sledovaných patologií bylo pouze 105/355 (29,6 %), Inhibin B, zpětnovazebně ovlivňuje sekreci folikulostimulačního hormonu a je nezbytným markerem v posuzování patologického stavu spermií a spermatogeneze.

Klíčová slova:
inhibin B, intraakrozomální proteiny, porucha fertility


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 2

2006 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se