Kyselina ursodeoxycholová, S-adenosyl-L-metionin a jejich kombinace v léčbě těhotenské intrahepatální cholestázy (ICP)


Ursodeoxycholic Acid, S-adenosyl-L-methionine and their Combinations in the Treatment of Gestational Intrahepatic Cholestasis (ICP)

Seating:
¹Department of Obstet. Gynecol., 2nd Medical School Charles University and Teaching Hospital Motol, Prague, ²Institute of Haematology and Blood Transfusion Prague, ³Department of Clin. Bioch. General Teaching Hospital and lst Medical School, Charles University Prague, Czech Republic.

Aim of the Study:
To compare the efficacy of the monotherapy with ursodeoxycholic acid and S- adenosyl- L-methione with combined effect of both drugs in the treatment in pregnant women with intrahepatic cholestasis of pregnancy.

Methodology:
All women with singleton pregnancy at <36 weeks of gestation with moderate or severe form of ICP during January 1999 to June 2005 were enrolled. All were randomly assigned oral ursodeoxycholic acid (UDCA) 3 x 250mg daily or 500mg S–adenosyl–L-methione (SAMe) twice daily in slow running infusion for twelve days ongoing oral 500 mg twice daily until delivery. Haematological and biochemical parameters were evaluated every week. Intensive monitoring of the fetus with cardiotocography and utrasound were accompanied.

Results:
Of the 78 women enrolled, 25 received SAMe and 26 UDCA monotherapy. 27 women received combined therapy with both drugs. At enrolment, gestational age, duration of therapy, parity and biochemical characteristics were similar in the groups. All types of therapy improve the pruritus. The combined therapy and the monotherapy with UDCA led to improving of the serum concentrations of bile acids, asparate aminotranspherase, alanine aminotranspherase compared with monotherapy with SAMe. The differencies were statisticaly significant (p>0.01). The combined therapy led to quicker decrease of serum concentrations of bile acids and transaminases compared with UDCA monotherapy, however the results are only of borderline statistical significance. Gestational age at the time of labor and rate of prematurity were similar in all groups. No adverse effects were noted on the fetuses or neonates with either therapy.

Conclusions:
Ursodeoxycholic acid is effective in improving the biochemical parametres during the treatment of ICP. There is probably the synergistic effect with S adenosyl-L-methione. Whether the successful treatment influence the conditions of the fetus is not clear. The good perinatal outocome is probably more due to the precise monitoring of the intrauterine well-being of the fetus. The project is supported by IGA MZ CR (No. NH/7376-3).

Key words:
intrahepatic cholestasis of pregnancy, ursodeoxicholic acid, S-adenosyl-L-methionine.


Autoři: T. Binder 1;  P. Salaj 2;  T. Zima 3;  L. Vítek 3
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc. 1;  Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, ředitel prof. MUDr. P. Klener, DrSc. 2;  Ústav klinické biochemie l. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. T. Zima, DrSc. 3
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(2): 92-98
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Pracoviště:
¹Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ²Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, ³Ústav klinické biochemie 1. LF UK a VFN, Praha.

Typ studie:
Randomizovaná srovnávací prospektivní studie.

Cíl studie:
Srovnání efektu léčby intrahepatické těhotenské cholestázy monoterapií ursodeoxycholovou kyselinou s monoterapií S-adenosyl-L-metioninem a kombinovaným podáváním obou léčiv.

Metodika:
V rozmezí leden 1999 až červen 2005 byly zařazeny do studie všechny ženy s jednočetným těhotenstvím se středně těžkými nebo těžkými projevy intrahepatální cholestázy, u kterých k manifestaci příznaků došlo před ukončeným 36. gestačním týdnem. Po randomizaci obálkovou metodou část z nich byla léčena ursodeoxycholovou kyselinou (UDCA)v dávce 3x250 mg p.o, část S-adenosyl-L-metioninem (SAMe) v dávce 500 mg v pomalé nitrožilní infuzi 2krát denně po l4 dnů a dále v případě potřeby 2x500 mg p.o. Třetí skupinu tvořily ženy, které byly léčeny kombinací obou léčiv ve stejném dávkovacím schématu. Hematologické a biochemické parametry byly sledovány v týdenních intervalech. Stav plodu byl pečlivě monitorován pomocí kardiotokografu a ultrazvuku.

Výsledky:
Ze 78 zařazených žen 25 bylo léčeno monoterapií SAMe, 26 monoterapií UDCA a 27 žen bylo léčeno kombinací obou léčiv. Skupiny se nelišily gestačním stářím, věkem, paritou a ani délkou léčby. Rovněž hodnoty sledovaných biochemických parametrů se statisticky významně v době randomizace nelišily. Všechny modely léčby vedly ke zlepšení kožního pruritu. Kombinovaná léčba a monoterapie UDCA vedly k výraznému zlepšení sledovaných biochemických parametrů (žlučových kyselin, ALT a AST) ve srovnání s monoterapií SAMe. Rozdíly jsou statisticky významné (p<0,01). Efekt kombinované terapie ve srovnání s monoterapií UDCA nastupuje dříve, i když statisticky jsou rozdíly jen na hranici významnosti. Perinatální výsledky byly ve všech skupinách srovnatelné. V celém souboru jsme nezaznamenali nežádoucí účinky léčby ani u jednoho z léčebných modelů.

Závěry:
Kyselina ursodeoxycholová je účinným lékem při zlepšení biochemických parametrů ICP. Spolu s S-adenosyl-L-metioninem působí synergicky. Ovlivňuje-li úspěšná léčba příznivě i itrauterinní stav plodu, není zatím jasné. Dobré perinatální výsledky lze zatím spíše přičíst úzkostlivému sledování stavu plodu in utero a dobrému časování ukončení těhotenství.

Klíčová slova:
intrahepatická cholestáza těhotných, ursodeoxycholová kyselina, S-adenosyl-L-metionin


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 2

2006 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se