Sérový amyloid A jako efektivní marker stupně operační zátěže a rizika komplikací


Serum Amyloid A as an Effective Marker for the Assessment of Surgical Trauma and Risk of Post-operative Complications

Objective:
To analyze relations among acute phase reactants in a group of 40 women operated for uterine myom by laparoscopy and open surgery.

Design:
Prospective study.

Methods:
Plasma concentrations of C-reactive protein (CRP), serum amyloid A (SAA) and interleukin 6 (IL-6) were measured together with leukocytes in blood before operation, 24 and 72 hours post operation, respectively.

Results:
Leukocytes and IL-6 displayed minimal response and decreased quickly after operation to preoperative levels. Concentrations of CRP and SAA remained increased after operation. There were no relationships between leukocytes and acute phase reactants. Normal leukocytes 72 hours post operation were found in 1/3 of women with increased at least one acute phase reactants and in 1/4 of women with increased at least two markers. Typ of surgery, surgical stress and length of surgery were related to the concentration of CRP, IL-6 and SAA.

Conclusion:
Changes in SAA 24 hours after operation are similar to CRP and IL-6. Surgical stress, length of operation and possible risk 72 hours after operation are best predicted by CRP and SAA (at that time IL-6 and leukocytes are practically normal). Maximal increase was found for SAA concentrations. Thus SAA seems to be suitable marker of early postoperative complications.

Key words:
surgical stress, acute phase reaction, C-reactive protein, interleukin 6, serum amyloid A


Autoři: A. Jabor 1;  Z. Holub 2;  J. Franeková 3;  M. Pavlisová 1;  P. Bořil 1;  E. Fenclová 1;  L. Kliment 2
Působiště autorů: Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Kladno, primář doc. MUDr. A. Jabor, CSc. 1;  Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Kladno, primář doc. MUDr. Z. Holub, CSc. 2;  Ústav klinické biochemie Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava, přednosta MUDr. A. Pohlídal, PhD. 3
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(2): 131-136
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Posoudit vztahy mezi reaktanty akutní fáze u skupiny 40 žen operovaných pro děložní myom laparoskopickou a otevřenou technikou.

Typ studie:
Prospektivní studie.

Metodika:
Stanoveny byly koncentrace leukocytů v krvi, C-reaktivního proteinu (CRP), interleukinu 6 (IL-6) a sérového amyloidu A (SAA) v plazmě, resp. séru před operací, 24 hodin a 72 hodin po operaci.

Výsledky:
Koncentrace leukocytů a IL-6 vykazovaly nejmenší dynamiku nárůstu koncentrací a nejrychlejší úpravu po operaci k výchozím hodnotám. Koncentrace CRP a SAA naopak přetrvávaly zvýšené po operaci. Koncentrace leukocytů v časném pooperačním období nemá výrazné vztahy ke sledovaným reaktantům akutní fáze. Normální koncentrace leukocytů za 72 hodin po operaci byla u 1/3 operovaných žen spojena s pozitivitou přinejmenším jednoho reaktantu akutní fáze a u čtvrtiny byly zvýšeny nejméně dva reaktanty. Typ, tíže a délka zákroku měla vliv na koncentrace CRP, SAA a IL-6.

Závěry:
SAA vykazuje akutní změny (24 hodin po operaci) obdobně jako CRP a IL-6. Tíži zákroku, délku zátěže a možné riziko 72 hodin po operaci ukazují zejména CRP a SAA (v tomto období jsou již IL-6 a leukocyty sníženy prakticky na předoperační úroveň). Maximální dynamika navýšení byla pozorována u SAA. SAA se jeví jako ukazatel, který by měl být zařazen mezi testy poskytující informaci o možných komplikacích v časném pooperačním období.

Klíčová slova:
operační zátěž, reakce akutní fáze, CRP, interleukin 6, sérový amyloid A


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 2

2006 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se