Detekce sentinelových lymfatických uzlin pomocí 99mTc-nanokoloidu u karcinomu endometria


Sentinel Lymph Node Detection Using 99mTc-nanocolloid in Endometrial Cancer

Objective:
The aim of this study was to evaluate the feasibility of pre-operative lymphoscintigraphy and radio-guided surgery in endometrial cancer patients after intramyometrial administration of labelled colloid.

Desing:
Prospective study.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynaecology of the Palacký University Medical School and University Hospital, Olomouc, Czech Republic.

Patients and methods:
Between April 2002 and March 2005, thirty three patients with endometrial cancer received pre-operatively 50 MBq of 99mTc-nanocolloid. The radiopharmaceutical agent was administered by a 25 Gauge needle transcervically into the myometrium. Subsequently, series of static lymphoscintigrams were made 20 to 90 min after injection. Two hours after injection the surgery started. Twenty eight patients underwent total abdominal hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy and pelvic lymphadenectomy. Five patients were scheduled for laparoscopically assisted vaginal hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy and pelvic lymphadenectomy. Paraaortal lymphadenectomy was performed in 11 cases. A gamma detecting probe was used to locate radioactive lymph nodes during operation. Each hot lymph node was removed separately.

Results:
Sentinel lymph nodes (SLN) were identified in 26 (79%) of 33 patients. The mean number of sentinel nodes detected was 2.9 (range 1-10). Seventy two (15.3%) of 472 nodes obtained in total, were identified as radioactive-colloid positive. Histopathological analysis revealed five (7%) of 72 lymphonodes to be positive of metastases. Sentinel nodes in paraaortic area were identified in 11 (33%) patients. No false negative sentinel lymphonodes were observed.

Conclusion:
The preoperative lymphoscintigraphy and intraoperative gamma probe guided biopsy may be useful in identifying sentinel nodes in endometrial cancer. No false negative sentinel lymphonodes were observed if representative SLNs were diagnosed with tumor.

Key words:
endometrial cancer, sentinel nodes, intraoperative lymphatic mapping, lymphoscintigraphy


Autoři: P. Dzvinčuk 1;  R. Pilka 1;  M. Kudela 1;  P. Koranda 2
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika FN a LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 1;  Klinika nukleární medicíny FN a LF UP, Olomouc, přednosta doc. MUDr. M. Mysliveček 2
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(3): 231-236
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Vyhodnocení efektivity předoperační lymfoscintigrafie a peroperační radionavigace v detekci sentinelových lymfatických uzlin (SLN) u pacientek s karcinomem endometria po transcervikální intramyometrální aplikaci značeného koloidu.

Typ studie:
Prospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko–porodnická klinika a Klinika nukleární medicíny LF UP a FN, Olomouc.

Soubor a metodika:
Nanokoloid značený techneciem Tc99 (aktivita 50 MBq) byl podán předoperačně 33 pacientkám s karcinomem endometria od dubna 2002 do března 2005. Radiofarmakum bylo aplikováno 25 Gauge jehlou transcervikálně do myometria. Následovala série statických lymfoscintigramů v rozmezí 20 až 90 minut po podání. Za dvě hodiny byla zahájena terapeutická operace. U 28 pacientek byla provedena abdominální hysterektomie, oboustranná adnexektomie a pánevní lymfadenektomie. Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie s bilaterální adnexektomií a pánevní lymfadenektomií byla provedena v 5 případech. U 11 pacientek byly odstraněny paraaortální uzliny. Radioaktivní lymfatické uzliny byly lokalizovány peroperačně detekční gama sondou. Každá aktivní uzlina byla odstraněna a zaslána k histopatologickému vyšetření zvlášť.

Výsledky:
U 26 pacientek (79 %) ze 33 byly identifikovány sentinelové lymfatické uzliny. Průměrně bylo detekováno 2,9 sentinelových uzlin (rozmezí 1–10). Z celkově získaných 472 uzlin bylo 72 (15,3 %) radiopozitivních. Histopatologicky byly zjištěny metastázy v 5 uzlinách (7 %) ze 72. V paraaortální oblasti byly sentinelové uzliny detekovány u 11 pacientek (33 %). Žádné falešně negativní sentinelové uzliny nebyly nalezeny.

Závěr:
Kombinace předoperační lymfoscintigrafie a peroperačně radionavigované biopsie se ukazuje jako užitečná při detekci sentinelových uzlin u endometriálního karcinomu. V získaném lymfatickém materiálu nebyla zjištěna falešná negativita.

Klíčová slova:
karcinom endometria, sentinelová uzlina, peroperační radionavigace, lymfoscintigrafie


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 3

2006 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se