Současný stav ambulantní hysteroskopie


Office Hysteroscopy - State of the Art

Objective:
Sum up the knowledge about office hysteroscopy.

Type of study:
Review of literature and our own 5 years of experience.

Setting:
Department of Gynaecology and Obstetrics, First Faculty of Medicine, Charles University Prague and General Teaching Hospital Prague, Prague.

Methods:
Compilation of data from scientific literature and 5 years of our own experience with office hysteroscopy.

Conclusions:
Hysteroscopy provides optical evaluation of uterine cavity. Most of the benign intrauterine organics pathologies could be managed in an outpatient setting with a vaginoscopic approach without any anaesthesia and analgesia. Using that approach we can recommend to perform endometrial target biopsy, resection of endometrial polyps up to 1.5 cm and pedunculated submucous myomas up to 1 cm as well as resection of filmy intrauterine adhesions. Method is comfortable for well managed patients and practically complication-free.

Key words:
office hysteroscopy, vaginoscopic approach, endometrial biopsy, endometrial polyp, submucous myoma, intrauteine adhesions.


Autoři: D. Kužel 1;  D. Tóth 2;  L. Hrazdírová 1;  M. Mára 1;  Z. Fučíková 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc. 1;  Clinique St. Germain, Brive la Gaillarde, France 2
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(3): 220-225
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Shrnutí poznatků o ambulantní hysteroskopii.

Typ studie:
Shrnutí údajů z odborné literatury a vlastních 5letých zkušeností.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha.

Metodika:
Zpracování údajů z odborné literatury a 5letá vlastní zkušenost s ambulantní hysteroskopií.

Závěr:
Hysteroskopie poskytuje optické zhodnocení nálezů v dutině děložní. Většina benigních intrauterinních organických patologií může být řešena v ambulantním režimu vaginoskopickým přístupem, bez anestezie a analgezie. Tímto přístupem lze doporučit uskutečnění cílené biopsie endometria, resekci endometriálních polypů menších než 1,5 cm, stopkatých myomů menších než 1 cm a resekci jemných intrauterinních fibrózních adhezí. Technika je při správně vybraných případech komfortní pro pacientky a zatížená minimem komplikací.

Klíčová slova:
ambulantní hysteroskopie, vaginoskopický přístup, biopsie endometria, endometriální polyp, submukózní myom, intrauterinní adheze


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 3

2006 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se