Prognostické faktory ovariálního karcinomu


Prognostic Factors of Ovarian Cancer

Objective:
To sum up the knowledge about prognostic factors of ovarian cancer.

Type of study:
Review article.

Setting:
Department of Gynecology and Obstetrics, First Faculty of Medicine, Charles University Prague and General Teaching Hospital Prague.

Methods:
Compilation of data from scientific litarature.

Conclusions:
Prognostic factors represent a complex of information with clinical, social, histopathological, biochemical, genetic and molecular biological characteristics. They are integral part of the predictive oncology, with perspective advantage in prevention, screening, prediction, prognosis and monitoring of the tumor disease activity. The prognostic factors of ovarian cancer are discussed from several points of view in the presented review, included their possible implementation into the clinical practice.

Key words:
ovarian cancer, prognostic factors, overall survival, tumor characteristics


Autoři: N. Jančárková 1;  M. Krkavcová 2;  M. Janashia 2;  P. Freitag 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc. 1;  Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Praha, přednostka doc. MUDr. M. Kohoutová, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(3): 252-259
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Shrnutí současných poznatků o prognostických faktorech ovariálního karcinomu

Typ studie:
Přehledový článek.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Metodika:
Zpracování údajů z literatury.

Závěr:
Prognostické faktory představují souhrn informací rázu klinického, sociálního, histopatologického, biochemického, genetického a molekulárně biologického. Jsou integrální součástí tzv. prediktivní onkologie, s perspektivním využitím v oblasti prevence, skríningu, predikce, prognózy a také monitorování aktivity nádorového onemocnění. V článku je podán přehled prognostických faktorů ovariálního karcinomu z několika hledisek, včetně jejich možné implementace do klinické praxe.

Klíčová slova:
karcinom ovaria, prognostické faktory, celkové přežití, nádorové charakteristiky


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 3

2006 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se