Sérové protilátky proti annexinu V a jiným fosfolipidům u žen s poruchou plodnosti


Serum Antibodies against Annexin V and Other Phospholipids in Women with Fertility Failure

The aim:
To study serum antibodies against annexin V and against other phospholipids in women with fertility failure.

Design:
Prospective study.

Setting:
Department of Gynecology and Obstetrics, Institute of Imunology and Alergology, Institute of Forensic Medicine, Charles University and Faculty Hospital, Pilsen, Czech Republic.

Patients and methods:
We investigated sera from a total of 1550 women aged 26–41 years who attended the Division for Infertility and Reproductive imunology, in the Department of Obstetrics and Gynecology, Charles University, and Faculty Hospital, Pilsen, Czech Republic. ELISA was used for detection of antibodies against annexin V, phosphatidic (ph)-acid, ph-ethanolamine, D-L glycerol, ph-inositol, L-serine, cardiolipine, beta-glycoprotein, and prothrombine), antibodies against zona pellucida by passive hemmagglutination. Antibodies against annexin V in ovulatory cervical mucus were studied only in 47, and in follicular fluid in 168 women. Eighty-four fertile healthy women were included in the control group.

Results:
Antibodies against annexin V were found in 13% (in 170 infertile women). Anamnestic data showed two or more unexplained pregnancy losses in 48 (28.2%), 108 (63.5%) patients had two or more unsuccessfull in vitro fertilization, polycystic ovaries (PCO) was diagnosed in 3 (1.7%), and endometriosis in 11 (6.6%) of them. The increased levels of antibodies against ph-inositole (28.8%), and L-serine (19.4%) were detected. 35.3% of patients had positive levels against zona pellucida. In ovulatory cervical mucus only in six (6/47) antibodies against annexin V were detected, in 5.55% in follicular fluid (6/108).

Conclusion:
Our study also demonstrated serum positivity against annexin V as a significant risk factor mainly in patiens with repeated reproductive failure.

Key words:
infertility, antiphospholipid antibodies, annexin V, prothrombine, PCO, endometriosis, pregnancy loss


Autoři: Z. Ulčová-Gallová 1;  J. Turek 1;  K. Bibková 1;  Z. Mičanová 1;  P. Panzner 2;  M. Balvín 3;  Z. Rokyta 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika, LF UK a FN, Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc. 1;  Ústav imunologie a alergologie, Plzeň, přednosta doc. MUDr. P. Panzner, CSc. 2;  Ústav soudního lékařství LF UK, Plzeň, přednostka doc. MUDr. H. Kvapilová, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(3): 200-203
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Sledování protilátek proti annexinu V a jiným fosfolipidům u žen s poruchou plodnosti.

Typ studie:
Prospektivní.

Soubor a metodika:
Vyšetřili jsme 1550 sér pacientek ve věku 26–41 let z Poradny pro imunologii reprodukce LF UK a FN v Plzni ELISA metodou na přítomnost (nepřítomnost) protilátek proti annexinu V, ph-acidu, ph-etanolaminu, D-L glycerolu, ph-inositolu, L-serinu, kardiolipinu, beta2-glykoproteinu, protrombinu), antizonální protilátky pomocí pasivní hemaglutinace. Protilátky proti annexinu V jsme sledovali i v ovulačním hlenu pouze u 47 pacientek, ve folikulární tekutině u 168 žen. Kontrolní skupinu tvořilo 84 fertilních zdravých žen.

Výsledky:
Protilátky proti annexinu V jsme nalezli ve 13 % , tj. u 170 žen. Z těchto 170 pacientek jich 48 (28,2 %) mělo dva a více potratů, 108 (63,5 %) dvě a více kompletních, ale neúspěšných in vitro fertilizací (IVF). Polycystická ovaria (PCO) měly 3 (1,7%) a endometriózu 11 (6,6 %). Dále jsme současně prokázali převahu protilátek proti ph-inositolu (28,8 %), L-serinu (19,4 %). U 35,3 % pacientek jsme nalezli přítomné protilátky proti zona pellucida. V ovulační hlenu jsme zjistili protilátky proti annexinu V pouze v šesti případech (6/47), v 5,55 % pak ve folikulární tekutině (6/108).

Závěr:
Přítomnost sérových protilátek proti annexinu V patří také mezi významné autoprotilátkové aktivity, zejména u pacientek s opakovaným selháváním v reprodukci.

Klíčová slova:
poruchy plodnosti žen, protilátky proti fosfolipidům, annexin V, protrombin, endometrióza, samovolný potrat


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 3

2006 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se