Incidence a prevalence komplikací po protetických urogynekologických a rekonstrukčních operacích pánevního dna a jejich řešení u žen


The Incidence and Prevalence of Complications after Urogynaecological and Reconstructive Pelvic Floor Prosthetic Surgery and Management of these Complications in Women

Objective:
The aim of this article is to review the incidence and prevalence of complications after prosthetic surgery for POP (pelvic organ prolaps) and USI (urodynamic stress incontinence) and to introduce diagnostic and therapeutic advice into clinical practice.

Design:
Review article.

Settings:
Gynecological and Obstetric Clinic, 1st LF UK and VFN, Prague.

Methods:
Summary of complications, recent findings, opinions and specific diagnostic and therapeutic recommendations with special focus to vaginal erosion, post-operative voiding difficulties, persisting leakage of urine and de novo urgency.

Results:
In the last decade the surgical treatment of female USI by prosthetic slings procedures has been shown to be effective with high cure rate and low morbidity. Similary, prosthetic reconstruction of pelvic organ prolapse through the different compartments has been introduced into clinical practice with good anatomical and promising functional results. The article is structured to the different sections, describing the epidemiology and management of complications after prosthetic slings procedures and after vaginal prosthetic treatment of pelvic organ prolapse. The effect of various operations of pelvic floor and USI using synthetic implants may differ, depending on the material of the implant used. Current recommendation for the implants material: a light-weight, flexible polypropylene; Amid’s classification: type 1, i.e macro-porous, monofilament material. The advantage of surgical treatment of pelvic floor defect using implants comprises a low percentage of recurrence of the descensus.

Key words:
pelvic organ prolapse, urodynamic stress incontinence, surgical repair, synthetic implant


Autoři: A. Martan ;  K. Švabík;  J. Mašata
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(6): 410-415
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Cílem článku je poskytnout přehled o incidenci a prevalenci komplikací po protetických operacích sestupu pánevních orgánů (POP) a stresové inkontinence moči (USI). Uvést diagnostické a terapeutické možnosti řešení těchto komplikací a jejich použití v klinické praxi.

Typ práce:
Souhrnný přehled.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.

Metodika:
Kompilace a setřídění současných faktů, názorů a doporučení diagnostických a terapeutických postupů, se zaměřením na defekty hojení poševní stěny, pooperační problémy s močením, přetrvávající únik moči a na nově vzniklou urgenci.

Výsledky:
V posledním desetiletí chirurgická léčba stresové inkontinence moči žen, s užitím protetických materiálů (implantátů) – pásek, má dobrý léčebný efekt s malou morbiditou. Obdobně, užití implantátů při rekonstrukčních operacích prolapsu různých kompartmentů pochvy a pánevních orgánů bylo uvedeno do klinické praxe s dobrými anatomickými a slibnými funkčními výsledky. Článek strukturovaně popisuje výskyt a řešení komplikací po páskových operacích a po vaginálních operacích s inzercí sítěk. Léčebný efekt operací pánevního dna a USI, které užívají syntetické implantáty, se může lišit podle materiálu, který je užit. V současnosti dle dostupných prací je doporučován polypropylen s následujícími vlastnostmi – lehký, pružný podle klasifikace Amida - typ 1, tzn. makroporézní, monofilamentní. Výhodou operací, které řeší defekt pánevního dna s užitím implantátů, je nižší procento recidiv sestupu.

Klíčová slova:
sestup pánevních orgánů, stresová inkontinence moči, chirurgická rekonstrukce, syntetický implantát


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se