Incidence ektopické gravidity po technikách in vitro fertilizace ve dvacetiletém klinickém materiálu Centra asistované reprodukce CAR 01 LF MU a FN Brno


Evaluation of the Ectopic Pregnancies Developed after in vitro Fertilisation in the Center of Assisted Reproduction CAR 01 Brno between 1988 – 2006

Objective:
To review prevalence and management of ectopic and heterotopic pregnancies developed after in vitro fertilisation and embryotranfer in the Center of Assisted Reproduction CAR 01 LF MU a FN Brno in a 20 – year period. An analysis of their management and therapy.

Design:
A retrospective analysis.

Setting:
Obstetrics and Gyneacology Department, University Hospital Brno.

Methods:
The collection of 1487 pregnancies arisen after IVF/ET cycles accomplished in the period of 1988 – 2006 in the Center of Assisted Reproduction CAR 01 Brno, in which the prevalence and the therapy of extrauterine and heterotopic pregnancies was observed. Also the therapeutic procedures of ectopic pregnancies and developement of heterotopic pregnancies were analysed.

Results:
In the follow-up file the numbers of ectopic pregnancies was 84 from 1487 (5.65%) clinical pregnancies. Heterotopic pregnancy occured in seven cases (0.47%). Both ectopic and heterotopic pregnancy rate is higher than in a common population. From the seven heterotopic pregnancies two resulted in the delivery of the intrauterine pregnancy. From the total number of 84 ectopic pregnancies 68 (88.10%) resulted in laparoscpic salpingectomy as the therapy, only nine of them (11.90%) were treated conservatively with the tube preservation.

Conclusion:
Evaluation of the ectopic and heterotopic rate prevalence after assisted conception treatment in the Centre of Assisted Reproduction CAR 01 Brno in the period of 1988 - 2006 shows higher appearance of these complications in pregnancies, which origin is in IVF and ET as an infertility treatment.

Key words:
ectopic pregnancy; heterotopic pregnancy; in vitro fertilisation; embryotransfer; kryoembryotransfer


Autoři: B. Kuřecová;  R. Hudeček;  P. Ventruba;  I. Crha ;  J. Žáková
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno, přednosta prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(6): 389-392
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl práce:
Zhodnotit výskyt mimoděložních a heterotopických těhotenství vzniklých po in vitro fertilizaci a embryotransferu a rozbor managementu jejich terapie v Centru asistované reprodukce CAR 01 LF MU a FN Brno ve dvacetiletém klinickém materiálu.

Typ studie:
Retrospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko–porodnická klinika LF MU a FN Brno.

Materiál a metodika:
Soubor 1487 těhotenství vzniklých po cyklech IVF/ET provedených v letech 1988 až 2006 v Centru asistované reprodukce CAR 01 Brno, u nichž byla sledována četnost výskytu extrauterinní a heterotopické gravidity. Rozbor terapeutických postupů řešení ektopické gravidity a vývoj gravidit heterotopických.

Výsledky:
Ve sledovaném období byl výskyt ektopické gravidity 84 z 1487 klinických gravidit (5,65 %). Heterotopická gravidita se vyskytla v sedmi případech (0,47 %). Jak v případě mimoděložního, tak v případě heterotopického těhotenství je výskyt častější než v běžné populaci. Ze sedmi heterotopických těhotenství 2 skončily porodem intrauterinně uloženého plodu. Ze sledovaných 84 mimoděložních těhotenství byla u 68 (88,10 %) postižená tuba odstraněna laparoskopickou salpingektomií, pouze u 9 (11,90 %) byl zvolen konzervativní postup se zachováním vejcovodu.

Závěr:
Zhodnocení výskytu ektopické a heterotopické gravidity po metodách asistované reprodukce v Centru asistované reprodukce CAR 01 Brno za období 1988 – 2006 ukazuje na vyšší prevalenci těchto komplikací u těhotenství vzniklých po IVF a ET v rámci léčby poruch plodnosti ve srovnání s incidencí ektopické a heterotopické gravidity u spontánních koncepcí.

Klíčová slova:
extrauterinní gravidita; heterotopická gravidita; in vitro fertilizace; embryotransfer; kryoembryotransfer


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se