Poruchy štítné žlázy v těhotenství – souhrn výsledků nezávislých studií


Thyroid Malfunction in Pregnancy

Context:
Over the past 15 years there have been discussions about advisability of thyroid gland function screening in pregnant women, recommendations are being defined at least ten years. The reasoning is based on fact, that not only complications in pregnancy or after delivery were proved, but also problems in mental development of children, the mothers of which suffered impairement of thyroid gland function.

Objective:
We are presenting thyroid parametres TSH, TPOAb, in part also FT4, in 1st trimestr of pregnancy. Examination were performed in three Czech centers and included 4500 pregnant women.

Results:
The TSH suppression was proved in 3.6%, mostly without link to thyroid gland function, the increased TSH concentration in connection with (sub)clinical hypothyroidism was found in 5% of women, the low FT4 concentration under 9.8 pmol/l, which endangers fetal intellectual development, was found in 17 of 120 investigated woman with TSH higher than 4.00 mU/l. Thus exists a risk of minimum 1 to 170 in all group, that insufficient fetal brain development occurs. TPOAb were positive in 15% women. Increased risk of thyroid malfunction progress in women with positive TPOAb in pregnancy (and up to 50% after delivery) was repeatedly proved.

Conclusion:
Based on the results (5% hypothyroidism, 15% with TPOAb pregnant women) we would like to commence discussion concerning screening in pregnancy in CR, preferably before the planned conception, or at latest just before the actual pregnancy. Systematic cooperation among gynecologists, endocrinologists, general practitioners and laboratories should be established to solve the problems, as laboratory normal range, pregnancy timing for examination, unification of diagnostic procedures and correct interpretation of the results.

Key words:
hypothyroidism, pregnancy, screening, thyroid gland, TSH


Autoři: D. Springer 1;  J. Horáček 2;  D. Hauerová 3;  Z. Límanová 4
Působiště autorů: ÚKBLD VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. T. Zima, DrSc. 1;  1. LF UK a FN HK, Hradec Králové 2;  soukromý endokrinolog, Plzeň 3;  III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. Š. Svačina, DrSc., MBA 4
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(6): 375-381
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl:
Diskuse o screeningu funkčních tyreopatií v graviditě probíhají nejméně 15 let, doporučení jsou formulována nejméně 10 let. Skutečnosti, že jsou prokazovány nejen komplikace v graviditě či po porodu, ale problémy mentálního vývoje dětí matek s funkční tyreoidální poruchou ideu screeningu podporují.

Metodika:
Bylo vyšetřeno 4500 žen v 1. trimestru gravidity ve třech centrech v České republice. Ze séra bylo vyšetřeno TSH, anti TPO, resp. FT₄.

Výsledky:
Suprese TSH byla prokázána až u 3,6 % většinou bez vazby na funkci štítné žlázy, zvýšená koncentrace TSH, svědčící pro (sub)klinickou hypotyreózu, byla až u 5 % žen. Snížení FT₄ pod 9,8 pmol/l, ohrožující fyziologický vývoj nervové tkáně, bylo zjištěno u 17 z vyšetřených 120 žen s TSH vyšším než 4,00 mU/l, to znamená riziko minimálně 1:170 nedostatečného vývoje mozku u plodu v celkovém počtu vyšetřovaných žen. Anti TPO mělo zvýšeno až 15 % vyšetřovaných, u nich je zvýšené riziko rozvoje funkční tyreoidální poruchy v graviditě nebo poporodní tyreoiditidy.

Závěr:
Na základě výsledků (u 5 % snížená funkce, 15 % pozitivních anti TPO) chceme otevřít diskusi o zavedení screeningu poruch štítné žlázy v ČR před plánovanou koncepcí, nejpozději na počátku těhotenství. Laboratorní normy v těhotenství, vztah k týdnu gravidity, sjednocení diagnostických postupů i interpretace výsledků a navázání užší systematické spolupráce gynekologů, endokrinologů, praktických lékařů a laboratoří, jsou nejbližšími úkoly.

Klíčová slova:
hypotyreóza, screening, štítná žláza, těhotenství, TSH


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se