Pneumonie v těhotenství


Pneumonia in Pregnancy

Objective:
Review of the latest informations about etiology, patophysiology and management of pulmonal infections in pregnant women.

Design:
Review.

Setting:
Clinic of Obstetrics and Gynecology, 1st Medical Faculty of Charles University and Teaching Hospital Na Bulovce, Praque.

Methods:
Summary of datas from articles in scientific press and textbooks, self experience.

Conclusion:
Acute pneumonia of various etiology can be a serious complication in pregnancy. An X-ray photograph has still an unsubstituable part in diagnosis.

Key words:
pregnancy, pneumonia, HIV, influenza, varicella


Autoři: J. Záhumenský 1;  B. Zmrhalová 1;  J. Zmrhal 2;  D. Jilich 3
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK, Fakultní nemocnice na Bulovce přednosta prof. MUDr. M. Halaška, DrSc. 1;  Gynekologicko-porodnické oddělení, NsP Mělník, primář MUDr. J. Zmrhal, CSc. 2;  Klinika infekčních tropických a parazitárních nemocí 1. LF UK, FN na Bulovce, Praha přednosta doc. MUDr. M. Holub, PhD 3
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(6): 385-388
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Získat přehled nejnovějších poznatků o příčinách, diagnostice a léčbě akutních infekčních onemocnění plicního parenchymu v graviditě.

Typ studie:
Literární přehled.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika, FN na Bulovce, Praha.

Metodika:
Přehled údajů v recentních učebnicích a článků v odborném tisku, vlastní poznatky.

Závěr:
Akutní záněty plic různé etiologie mohou být vážnou komplikací v těhotenství. Při diagnostice sehrává nezastupitelnou roli rtg snímek hrudníku.

Klíčová slova:
plicní onemocnění v těhotenství, pneumonie, chřipka, varicella, HIV


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se