Jak přesné je provedení mediolaterální epiziotomie


How Exact Is the Performance of Mediolateral Episiotomy

Objective:
Evaluation of correctly performed mediolateral episiotomies in vaginal deliveries.

Methods:
A cohort study of 253 primigravid women after their first vaginal delivery. The main parameter followed was the angle of episiotomy. This is defined as the angle formed by midline and the line of epidermal suturing of the episiotomy.

Results:
137 women had deliveries performed by a doctor and 116 by a midwife. There was no significant difference between groups. The number of adequately performed mediolateral episiotomies was 100 (40%) altogether, from them 48 (41%) among midwives and 52 (40%) among doctors. Other parameters were: the length of perineum, the length of episiotomy, and the shortest distance between episiotomy and the centre of the anus.

Conclusion:
This study shows that majority of episiotomies are cut in the wrong direction. The difference in technique between doctors and midwives was not observed.

Key words:
mediolateral episiotomy, anatomy, perineum, cutting of episiotomy


Autoři: J. Štěpán jr.;  M. Králíčková;  E. Ulmanová;  Z. Rokyta
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(6): 381-385
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl práce:
Porovnání parametrů správné mediolaterální epiziotomie a jejího provedení u vaginálních porodů mezi porodními asistentkami a lékaři.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko–porodnická klinika LF UK a FN Plzeň.

Metodika:
Do studie bylo zařazeno 253 prvorodiček po vaginálním porodu v průběhu 9 měsíců. Hlavním sledovaným parametrem byl úhel epiziotomie. Ten byl definován jako úhel, který svírá sutura epiziotomie vůči mediální čáře, rozmezí 40-60 stupňů. Další parametry, které byly sledovány, byla délka perinea, délka epiziotomie a její nejkratší vzdálenost od středu análního otvoru.

Výsledky:
U 137 žen byl porod veden lékařem, 116 porodní asistentkou. V těchto skupinách nebyl žádný signifikantní rozdíl v žádném z parametrů. Počet adekvátně provedených mediolaterálních epiziotomií byl 100 (40 %): 48 (41 %) porodními asistentkami a 52 (40 %) lékaři.

Závěr:
Více než polovina mediolaterálních epiziotomií ve studii nebyla skutečně mediolaterálních. Většina z nich byla přikloněna spíše k mediální čáře. Navzdory očekávání nebyl pozorován žádný rozdíl v obou porovnávaných skupinách.

Klíčová slova:
mediolaterální epiziotomie, anatomie, perineum, provedení epiziotomie


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se