Využití aplikace botulinumtoxinu do detruzoru u pacientek s refrakterním hyperaktivním měchýřem


Intra-Detrusor Injection of Botulinumtoxin in Patients with Refractory Overactive Bladder

Introduction:
Symptoms of overactive bladder affect the quality of patients’ life significantly. There is a standard treatment consisting in application of anticholinergics or possibly other conservative methods. This treatment fails at a certain part of patients however. While radical surgical therapy used to be offered to such patients in the past, the botulinumtoxin injection is available at present. The aim of the paper is to assess the efficacy and safety of this treatment method in own set of female patients with refractory overractive bladder.

Material and methods:
The set totals of 16 female patients with refractory overactive bladder. The average age in the set is 52.7 (38–69) years. Patients were treated by the application of botulinumtoxin in the period 6/2004 – 12/2006; the follow-up is 21.6 (6–36) months. In all cases the Dysport preparation in the dose 1000 UI was used for application. Botulinumtoxin has been applied during a short endoscopic procedure using a flexible needle into 40 points in the detrusor. Subjective satisfaction, data from voiding diaries, urodynamic parameters and the duration of effect persistence were evaluated.

Results:
Subjective satisfaction with the treatment result was reached in 13 (81.3%) patients. In 12 (75.0%) patients the full continence was obtained.

Average urinary bladder evacuation frequency decreased from 15.8/24 h to 5.5/24 h after the treatment, the number of urgency episodes decreased from 7.7/24 h to 0.8 /24 h while average evacuated volume increased from 107.9 to 329.0 ml.

The maximum cystometric capacity increased from 151.9 ml to 311.2 ml while maximum detrusor pressure decreased from 31.0 to 14.3 cm H₂O at urodynamic assesment.

The changes in all monitored parameters were statistically significant. The effect duration was 10.3 (6-13) months. No side effects of the application were registered during the treatment.

Conclusion:
The application of botulinumtoxin into detrusor is an effective and safe treatment method for refractory overactive bladder. Final standardization of the treatment by botulinumtoxin additional studies focused especially to the research of the relation among the dose, solution and clinical effect are necessary.

Key words:
botulinumtoxine, hyperactive bladder, detrusor, continence, cystometric capacity, detrusor pressure


Autoři: J. Krhut;  J. Kopecký
Působiště autorů: Urologické oddělení FN Ostrava-Poruba, přednosta MUDr. J. Krhut, Ph. D.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(6): 402-406
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Úvod:
Symptomy hyperaktivního měchýře výrazně snižují kvalitu života nemocných. Standardní léčbou je podávání anticholinergik, případně další konzervativní metody. U části pacientek však tato léčba selhává. Zatímco v minulosti jim byla nabízena zejména radikální chirurgická terapie, v současné době je možno využít i léčbu botulinumtoxinem.

Cílem práce je zhodnotit efektivitu a bezpečnost této léčebné metody ve vlastním souboru pacientek s refrakterním hyperaktivním měchýřem.

Materiál a metody:
Soubor zahrnuje celkem 16 pacientek s hyperaktivním měchýřem refrakterním na konzervativní terapii. Průměrný věk souboru je 52,7 (38-69) roku. Pacientky byly léčeny aplikací botulinumtoxinu v období 6/2004 – 12/2006, délka sledování souboru je 21,6 (6-36) měsíců. Ve všech případech byl k aplikaci použit preparát Dysport v dávce 1000 UI. Botulinumtoxin byl podán během krátkého endoskopického výkonu flexibilní jehlou do 40 míst detruzoru. Hodnocena byla subjektivní spokojenost, údaje z mikčních deníků, urodynamické parametry a délka trvání účinku.

Výsledky:
Subjektivní spokojenosti s výsledkem léčby bylo dosaženo u 13 (81,3 %) pacientek. U 12 (75 %) pacientek jsme dosáhli plné kontinence.

Po léčbě klesla průměrná frekvence evakuace močového měchýře z 15,8/24 hodin na 5,5/24 hod., počet urgencí z 7,7/24 hod. na 0,8 /24 hod. a zvýšil se průměrný vyprazdňovaný objem z 107,9 na 329,0 ml.

Při urodynamickém vyšetření došlo k nárůstu maximální cystometrické kapacity z 151,9 ml na 311,2 ml a poklesu maximálního detruzorového tlaku z 31,0 na 14,3 cm H₂O.

Změny ve všech sledovaných parametrech byly statisticky významné. Délka trvání účinku léčby byla 10,3 (6-13) měsíců. Během léčby jsme nezaznamenali nežádoucí účinky aplikace.

Závěr:
Aplikace botulinumtoxinu do detruzoru je účinná a bezpečná metoda léčby refrakterního hyperaktivního měchýře. K definitivní standardizaci léčby botulinumtoxinem je zapotřebí provedení dalších studií zaměřených zejména na výzkum vztahu mezi dávkou, ředěním a klinickým účinkem.

Klíčová slova:
botulinumtoxin, hyperaktivní měchýř, detruzor, kontinence, cystometrická kapacita, detruzorový tlak


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se