Atlas gamét a embryí niektorých živočichov a človeka


Autoři: Juraj Pivko, kol.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2013; 78(2): 223
Kategorie: Recenze

Brno: Reprofit International s.r.o., 2012

Reprodukční medicína patří k novějším oborům biologie člověka. Prudce se rozvíjí a má neoddiskutovatelný význam v klinické praxi a laboratorním výzkumu. Je důležité, že autoři nepřihlíželi jen k významu díla pro studenty, ale i pro učitele, a poučné je i pro pracovníky v oblasti reprodukční medicíny.

Kapitola „Oocyty před oplozením“ podrobně popisuje biologické děje probíhající jak v jádru, tak v cytoplazmě a zdůrazňuje úlohu kyseliny hyaluronové a její vliv na zona pellucida. Především snímky savců, doplněné dokonalými schématy s přesnými popisy, zvyšují čtenářovu orientaci v náročném textu. Většina obrazů, v takové kvalitě dosud téměř nepublikovaných, staví knihu mezi významné tituly laboratorních výzkumů v oblasti reprodukční medicíny.

Není možno sledovat jednotlivé fáze vývojového cyklu bez přihlédnutí k obrazovému textu. Pro každého pracovníka v programu asistované reprodukce bude potěšením atlasem se podrobně zabývat. Naše dřívější znalosti jsou atlasem několikanásobně překonány.

V kapitole o spermiích jsou nověji probírány akrozomové enzymy spermií, které jim napomáhají k průniku přes zona pellucida. Důležité jsou rovněž poznatky z oblasti tzv. kapacitace, což znamená odstranění dekapacitačního faktoru glykoproteinového charakteru. Význam tohoto procesu je podrobně popsán v kapitole „Oplodnění“. Dokonalá, málokdy vídaná fotodokumentace nám předkládá celý tento proces v poučném přehledu. V další kapitole „Rýhování“ jsou uvedeny poznatky z reprodukce savců na vývoj člověka, především při diferenciaci blastomer raných embryí. Obrazy mitotického dělení nám opakovaně poskytují málo známé pohledy.

Raný embryonální vývoj je popisován jako přechod od maternální po zygotickou kontrolu embrya. V kapitole „E 04“ je přesvědčivě dokumentován vývoj jednotlivých fází člověka. Metody hodnocení kvality embrya jsou nevyhnutelné procedury v klinické i laboratorní reprodukční medicíně, protože umožňují zdokonalit metodické postupy tvorby embryí in vitro, a zvýšit tak počet narozeného zdravého potomstva.

Kniha se stala novou potřebnou odborně vynikající učitelkou všech pracovníků v oblasti asistované reprodukce. Domnívám se, že by měla být zařazena do knihoven všech ústavů asistované reprodukce a všech jejich pracovníků.

Recenzent/Opponent:

Prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se