Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – 70letý


Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2022; 87(3): 225
Kategorie: Personalia

Je to až neuvěřitelné, jak rychle běží čas v našem uspěchaném světě. Pan profesor – stále svěží a plný pracovních nápadů – se dožívá významného životního jubilea. Narodil se v roce 1952 ve Strakonicích a pochází z intelektuální rodiny. Vždy zastává slušnost, noblesu a je příjemné s ním diskutovat. Tak jako řada z nás se nedostal na první pokus ke studiu lékařství na základě svého původu, ale až po absolvování jednoho roku dělnické profese ve zdravotnictví. Využil však této doby k přípravě na další přijímací řízení v rámci tzv. nultého ročníku. Po promoci jen krátce pracoval na Gynekologicko-porodnické klinice Královské Vinohrady, dále pak působil již na Gynekologicko-porodnické klinice FVL UK v Praze. Zaměřil se na subspecializaci urogynekologii, které zůstal věrný po celou svoji dosavadní profesní činnost.

Pro výčet všech jeho vědeckých a praktických úspěchů bychom potřebovali několik stran tisku, což není smyslem tohoto sdělení. Jedno je však nutno zmínit. Od roku 2004 až do současnosti stojí v čele Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN jako přednosta. Je to neuvěřitelných 18 let. Pan prof. Martan převzal kliniku v době její stagnace. Za dobu svého působení ve funkci přednosty posunul tuto kliniku na špici úrovně pracovišť jak na 1. LF UK, tak ve VFN. Počtem vědeckých prací a nových přístupů léčby je klinika mezi několika vůbec nejlepšími pracovišti v republice. Sám byl příkladem pro ostatní pracovníky nejen svou odborností a vědeckými publikacemi, ale i praktickými postupy. Pořádal v Praze i kurzy pro zahraniční lékaře a učil je novým operacím v urogynekologii.

Nelze nezmínit ještě další jeho přínos v oboru. Za jeho působení přednosty kliniky umožnil jmenování profesorem deset spolupracovníkům a umožnil dalším lékařům habilitaci a jmenování docentem. Všichni jsou vynikajícími odborníky a osobnostmi ve svých podoborech, jako je např. gynekologická onkologie, porodnictví a další. Všichni obhájili tyto tituly s vynikajícími výsledky před vědeckou radou 1. LF UK. Neznám v republice dalšího přednostu kliniky v našem oboru, který by umožnil tolika spolupracovníkům takový kariérní postup, aniž by se sám nebál o své křeslo vedoucího pracoviště. Prof. Martan se toho nebál, protože si byl jist svou odbornou a vědeckou úrovní.

Za všechny spolupracovníky, kteří s Tebou pracovali po dobu 18 let, Ti za Tvou práci a úspěšné vedení kliniky moc děkujeme a přejeme do dalších let hodně síly a svěžesti.

prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.

Gynekologicko-porodnická klinika

1. LF UK a VFN v Praze


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 3

2022 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se