Recenze knihy Pôrodníctvo


Autoři: Kacerovský M.
Působiště autorů: Porodnická a gynekologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2022; 87(3): 224
Kategorie: Recenze knihy

Záhumenský J et al. Pôrodníctvo. Bratislava: Amedi 2022. 1 248 stran.

Na Slovensku v těchto dnech vyšla nová původní učebnice porodnictví. Jedná se o první učebnici porodnictví psanou ve slovenštině po pádu minulého režimu. Pro slovenské studenty lékařských fakult a lékaře v přípravě na atestaci tak skončila éra přípravy z „vybraných kapitol“ a skript či z česky psaných učebnic porodnictví. Kniha vyšla ve vydavatelství Amedi (www.amedi.sk).

Nová učebnice porodnictví je rozsáhlá, celkově má více než 1 200 stran. Autorský kolektiv čítá kromě hlavního autora profesora Záhumenského úctyhodný počet 85 spoluautorů. Učebnice má specifickou strukturu textu. Na začátku každé kapitoly je souhrn podstatných myšlenek uvedený v krátkých bodech. Na konci ně kte rých kapitol jsou navíc přidány „Skúsenosti z praxe“ ve formě zajímavých kazuistik, praktických postupů autora/ ů kapitoly či hlavního autora knihy či analýza jejich vlastních dat.

Veliký důraz je v nové učebnici porodnictví kladen zejména na tři oblasti:

1. ultrazvukovou diagnostiku;

2. chronické onemocnění v těhotenství;

3. vedení porodu a péči o ženu na porodním sále.

Kapitola věnující se ultrazvukové prenatální diagnostice je napsána týmem profesora Dankovčíka z Košic a je přehledně rozdělena dle jednotlivých trimestrů a orgánových systémů. Nechybí zde i popis konkrétních diagnostických postupů při odhalování některých vývojových vad, jakož i popis postupu fetální echokardiografie ve II. trimestru. Hraniční mezioborové kapitoly psali renomovaní odborníci z jednotlivých specializací. Je nutné zmínit kapitolu o léčbě a profylaxi hluboké žilní trombózy s velice kritickým pohledem na podávání nízkomolekulárního heparinu v těhotenství z různých indikací na základě recentně publikovaných studií. Velmi podrobně jsou v knize rozebrány specifika farmakoterapie v těhotenství i v období laktace. Kapitoly věnující se porodu a o možnostech řešení různých typů patologií porodu jsou napsány hlavním autorem knihy. Autor v této části učebnice klade důraz na fyziologické procesy v průběhu jednotlivých porodních dob, jakož i na možnosti, jak je podpořit a vyhnout se postupům vedoucím k iatrogennímu zatížení rodičky. Velkou pozornost věnuje hlavní autor textu o možnostech zachování adekvátní frekvence císařských řezů na pracovišti. Kapitola o vaginálním porodu po císařském řezu je napsána primářem MUDr. Peterem Kaščákem, který se této problematice dlouhodobě věnuje.

Poslední 13. kapitola má poněkud odlišnou strukturu, podkapitoly neobsahují souhrny a do textu jsou vloženy citace různých právních dokumentů. Jedná se o texty z hraničních oborů, psychologie, etiky, práva, soudního lékařství a podobně. Zajímavým obohacením je podkapitola věnující se bezpečnosti pacientek v porodnicích a prevenci pochybení při poskytování zdravotní péče. Na Slovensku (a nejenom tam) momentálně probíhá diskuze o „humanizaci“ porodnických pracovišť, proto nechybí možná i kontroverzní kapitola napsaná lidskoprávní aktivistkou o ochraně lidských práv v souvislosti s porodnickou péčí.

Učebnice také obsahuje řadu checklistů, algoritmů a dotazníků, které mohou sloužit pro praktické využití či jako motivace pro gynekologicko-porodnická pracoviště.

prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

Porodnická a gynekologická klinika

LF UK a FN Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové

marian.kacerovsky@fnhk.cz


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 3

2022 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se