Česká gynekologie - Číslo 2/2007

Původní práce

83
Zvyšuje se frekvence dlouhodobé perinatální morbidity s poklesem perinatální mortality, nebo se současně snižuje?

Z. Štembera

90
Biochemické aspekty těhotenské cholestatické hepatózy

T. Binder, T. Zima, L. Vítek

94
Intrahepatická cholestáza těhotných – doporučené postupy léčby, vedení těhotenství a porodu

T. Binder, P. Salaj, T. Zima

98
Hodnocení psychofyzického rozpoložení po rodinném a tradičním porodu

W. Guzikowski, K. Powolny, H. Motak–pochrzest

103
Vrozené vady v České republice v období 1994 – 2005 – perinatologická data

A. Šípek, V. Gregor, J. Horáček

109
Hodnocení vývoje laparoskopicky asistované vaginální hysterektomie v ČR za posledních 10 let na základě dat z Národního registru komplikací gynekologické laparoskopie

Z. Novotný, M. Králíčková, V. Smitková

112
Transformační růstový faktor - beta 1 jako marker u pacientek s operabilním karcinomem prsu

J. Chod, E. Závadová, M. Halaška, P. Strnad, Lukáš Rob, T. Fučíková

116
Přínos neoadjuvantní chemoterapie pro operabilitu zhoubných nádorů děložního hrdla

J. Sláma, D. Cibula, P. Freitag, D. Fischerová, M. Janoušek, D. Pavlišta, M. Strunová, Michal Zikán, N. Jančárková

120
Detekce sentinelové uzliny u časných stadií cervikálního karcinomu kombinovanou metodou s užitím nanokoloidu technecia Tc99 a patentní modři

L. Ševčík, J. Klát, P. Gráf, Peter Koliba, R. Čuřík, O. Kraft

126
Radioterapie velkými poli a brachyterapie s vysokým dávkovým příkonem s konkomitantní chemoterapií u pacientek s lokálně pokročilým cervikálním karcinomem

J. Petera, K. Odrážka, M. Doležel, Z. Zoul, M. Vaculíková, J. Šefrová, I. Sirák

131
Synechia vulvae infantum – výskyt na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a FN na Bulovce v období let 2001 až 2005

V. Jarešová, V. Hrochová, O. Šottner, M. Halaška

136
Vzácné nádory myometria – intravenózní leiomyomatóza a benigní metastazující leiomyom

M. Tomšová, D. Pohnětalová, J. Špaček

140
Akutní těhotenská steatóza jater – kazuistika

M. Kacerovský, P. Hossner

144
Pozdní (neklasická) forma kortikální adrenální hyperplazie

M. Fanta, D. Cibula, J. Vrbíková, B. Bendlová, M. Šnajderová


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se