Zvyšuje se frekvence dlouhodobé perinatální morbidity s poklesem perinatální mortality, nebo se současně snižuje?


Is there an Increasing Frequency of Long-term Perinatal Morbidity with Decreasing Perinatal Mortality or Is it also Declining

Objective:
To evaluate the changes of late perinatal morbidity related to the decrease perinatal mortality.

Design:
Comparative epidemiological study.

Setting:
Institute for the Care of Mother and Child, Prague.

Methods:
Comparison of epidemiological national and international data on the relationship of perinatal mortality and late perinatal morbidity.

Results:
When the value of perinatal mortality was higher than 10 ‰ (in developed countries in 90’s of the previous century), the incidence of late perinatal morbidity, mostly characterised by the incidence of cerebral palsy and serious mental retardation evaluated in different periods after delivery decreased with the decrease of perinatal mortality. However, with the decrease of specific early neonatal mortality the late perinatal morbidity started to increase. This increase depends on the birthweight and on the selected criteria evaluating the relationship of perinatal mortality and long-term perinatal morbidity in different studies. On the other hand, the absolute number of newborns increases with the decrease of perinatal mortality and the number of infants with late perinatal morbidity decreases.

Conclusions:
When perinatal mortality is low, the decrease of specific early neonatal mortality leads to the increase of late perinatal morbidity. The extent depends on the birthweight and on the selected criteria. Absolute number of infants with late perinatal morbidity decreases.

Key words:
perinatal mortality, late perinatal morbidity, birthweight, comparative epidemiological study, morbidity criteria


Autoři: Z. Štembera
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(2): 83-89
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Zjistit, jak se mění výskyt pozdní perinatální morbidity s poklesem perinatální úmrtnosti.

Typ studie:
Srovnávací epidemiologická studie.

Název a sídlo pracoviště:
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha.

Metodika:
Analýza výsledků epidemiologických studií zahraničních i domácích o vzájemném vztahu perinatální mortality a výskytu dlouhodobé perinatální morbidity.

Výsledky:
Při snižování celkové perinatální úmrtnosti vyšší než 10 ‰, což byla hodnota ve vyspělých zemích před 90. rokem minulého století, klesal současně i výskyt pozdní perinatální morbidity, nejčastěji hodnocené výskytem dětské mozkové obrny a závažné mentální retardace v různém časovém odstupu od porodu. Naopak její zvyšování bylo zjištěno s následným poklesem specifické časné novorozenecké úmrtnosti (spec. ČNÚ). Rozsah tohoto zvýšení závisí jednak na porodní hmotnosti, jednak na kritériu, kterého bylo v epidemiologických studiích použito při hodnocení vzájemného vztahu perinatální mortality a výskytu dlouhodobé perinatální morbidity. Přitom ale v absolutním počtu narozených, který se snížením perinatální úmrtnosti zvyšuje, současně klesá počet dětí s příznaky pozdní perinatální morbidity.

Závěr:
Při nízké perinatální úmrtnosti v populaci dochází při snižování spec. ČNÚ k současnému zvyšování výskytu pozdní perinatální morbidity. Rozsah tohoto procesu je závislý jednak na porodní hmotnosti, jednak na použitém hodnotícím kritériu. Absolutní počet dětí s pozdní perinatální morbiditou se naopak snižuje.

Klíčová slova:
pozdní perinatální morbidita, kritéria morbidity, perinatální úmrtnost, porodní hmotnost, srovnávací epidemiologické studie


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 2

2007 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se